İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Acılar Yakında Bitecek!

Acılar Yakında Bitecek!

Hiçbir acının olmadığı bir dünya düşünün: Ne şiddet, ne savaş, ne hastalık ne de afetler var. Sabah uyandığınızda ayrımcılığın, baskıların ya da ekonomik belirsizliklerin kaygısını çekmeden güne başlıyorsunuz. Tüm bunlar size inanılmaz mı geliyor? Hiçbir insanın ya da kuruluşun yeryüzünde böyle koşullar sağlayamayacağı bir gerçek. Fakat Tanrı, insanların acı çekmesine yol açan her şeyi ortadan kaldıracağını vaat ediyor; önceki makalede ele alınan etkenler de bunlar arasındadır. Şimdi Kutsal Kitapta bulunan vaatlere bakalım:

İYİ BİR YÖNETİM

“Göklerin Tanrısı asla yıkılmayacak bir krallık kuracak. O krallık başka bir halkın eline geçmeyecek. Bütün bu krallıkları ezip sona erdirecek ve kendisi sonsuza dek duracak” (Daniel 2:44).

Tanrı’nın Krallığı gökteki bir yönetimdir. Tanrı onun başına İsa Mesih’i atamıştır. Mesih’in yönetimi dünyadaki tüm yönetimlerin yerini alacak ve gökte olduğu gibi yerde de Tanrı’nın isteğinin gerçekleşmesini sağlayacak (Matta 6:9, 10). İnsan yapısı hiçbir yönetim bu krallığın yerine geçemez; çünkü Kutsal Kitapta efendimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih’in krallığının “sonsuz” olacağı bildirilmiştir. Bu sayede yeryüzünde sonsuza dek barış olacak (2. Petrus 1:11).

ARTIK SAHTE DİN OLMAYACAK

“Şeytan kendisi de ışık meleği kimliğine bürünür. Dolayısıyla, onun hizmetkârları doğruluk hizmetkârı kimliğine bürünürse, bu büyük bir şey değildir. Ancak onların sonu, yaptıkları işlere göre olacaktır” (2. Korintoslular 11:14, 15).

Sahte dinin İblis’in işi olduğu açığa vurulacak ve tümüyle ortadan kaldırılacak. Onunla birlikte dinsel bağnazlık ve katliamlar da yeryüzünden silinecek. Böylece, “yaşayan gerçek Tanrı’yı” seven herkes aynı inanca sahip olacak, O’na “ruhla ve hakikatle” tapınacak. Yeryüzünde muhteşem bir barış ve birlik olacak! (1. Selanikliler 1:9, 10; Efesoslular 4:5; Yuhanna 4:23).

İNSANLAR ARTIK KUSURLU OLMAYACAK

“Tanrı da onlarla olacak. Gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak, artık matem, feryat ve acı da olmayacak. Önceki şeyler geçti” (Vahiy 21:3, 4).

Yehova Tanrı bu vaadi İsa peygamber aracılığıyla mümkün kıldı; İsa tüm insanlık için hayatını fidye olarak verdi (Yuhanna 3:16). Mesih’in yönetimi altında insanlık kusursuz duruma gelecek.  Artık acılar yaşanmayacak, çünkü ‘Tanrı onlarla olacak ve gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek.’ Çok yakında insanın kusurluluğu ve çekilen acılar geçmişte kalacak. O zaman şu sözler gerçekleşecek: “Doğrular yeryüzünü mülk edinir, orada sonsuza dek otururlar” (Mezmur 37:29).

ARTIK KÖTÜ RUHLAR OLMAYACAK

“[İsa Mesih] eski yılanı, İblis ve Şeytan denilen ejderi yakaladı ve bin yıllığına bağladı. Bin yıl sona erinceye kadar milletleri saptıramasın diye onu dipsiz derinliklere attı ve üzerini kapatıp mühürledi” (Vahiy 20:2, 3).

Şeytan ve cinleri bağlanıp “dipsiz derinliklere” atıldığında, yani tamamen faaliyetsiz duruma getirildiğinde onların tüm etkileri de ortadan kalkmış olacak. Artık insanlık üzerinde hâkimiyet kuramayacaklar. Şeytan’ın ve cinlerinin etkisinden kurtulmuş bir dünyada yaşamak gerçekten çok rahatlatıcı olacak.

“SON GÜNLER” BİTECEK

“Son günler” olarak adlandırılan dönem İsa’nın “büyük sıkıntı” diye bahsettiği olayla bitecek. O şöyle dedi: “O zaman büyük sıkıntı olacaktır; öyle ki dünyanın başlangıcından bu yana böylesi görülmemiştir, bir daha da görülmeyecektir” (Matta 24:21).

İsa bu sıkıntının “büyük” olacağını söylerken daha önce benzeri görülmemiş felaketlerin yaşanacağını kastetti. Bu felaketlerin zirvesi “Armagedon” olacak; Kutsal Kitapta bu sözcük “Mutlak Güce Sahip Tanrı’nın büyük gününde yapılacak savaş” için kullanılır (Vahiy 16:14, 16).

Dünyanın her yerinde doğruluğu seven insanlar bu kötü ortamın sona ermesini özlemle bekliyor. Şimdi Tanrı’nın Krallığının yönetimi altında onları bekleyen nimetlerden sadece birkaçına bakalım.

TANRI DAHA FAZLASINI DA YAPACAK

“Büyük kalabalık” olarak tarif edilen çok sayıda insan barış dolu yeni bir dünyada yaşamak üzere hayatta kalacak: Kutsal Kitap sayılamayacak kadar büyük bir kalabalığın “büyük sıkıntıdan” sağ çıkıp doğruluğun egemen olduğu yeni dünyada yaşayacağını söyler (Vahiy 7:9, 10, 14; 2. Petrus 3:13). Onlar İsa Mesih’in “dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu” olduğunu ve kurtuluşlarını ona borçlu olduklarını kabul ederler (Yuhanna 1:29).

Tanrı’nın vereceği eğitim büyük yarar sağlayacak: Yeni dünyada ‘Yehova bilgisi yeryüzünü dolduracak’ (İşaya 11:9). Bu eğitim sayesinde diğer insanlarla ve çevremizle barış ve uyum içinde yaşamayı da öğreneceğiz. Tanrı şunu söylüyor: “Kendi yararına olanı sana öğreten, gitmen gereken yolda seni yürüten Tanrın Yehova Benim” (İşaya 48:17).

Ölen sevdiklerimiz diriltilecek: İsa yeryüzündeyken, ölen dostu Lazar’ı diriltmişti (Yuhanna 11:1, 5, 38-44). Böylece Tanrı’nın Krallığının başına geçtiğinde daha büyük çapta yapacağı diriltme işinin küçük bir örneğini göstermiş oldu (Yuhanna 5:28, 29).

Barış ve doğruluk sonsuza dek sürecek: Mesih’in yönetiminde artık asla kötülük olmayacak. Bundan nasıl emin olabiliriz? İsa yürekleri okuyabilen biri olarak bu yeteneğini doğruları ve kötüleri yargılamak için kullanacak. Kötü davranışlarını bırakmayı reddedenlerin Tanrı’nın kuracağı yeni dünyada yaşamasına izin verilmeyecek (Mezmur 37:9, 10; İşaya 11:3, 4; 65:20; Matta 9:4).

Buraya kadar, önümüzdeki harikulade zamanla ilgili Kutsal Kitapta bildirilen birçok vaatten sadece birkaçını ele aldık. Tanrı’nın Krallığının yönetiminde yeryüzünde sonsuza dek “barış bolluğu” olacak (Mezmur 37:11, 29). İnsanların çektiği acı ve kederin tüm nedenleri ortadan kaldırılacak. Bu konuda bizzat Tanrı şu vaatte bulunuyor: “İşte! Her şeyi yeni yapıyorum. . . . . Bu sözler güvenilir ve doğrudur” (Vahiy 21:5).