İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Nasıl mutlu bir evliliğiniz olabilir?

Mutlu bir evlilik için Kutsal Kitapta bulunan öğütler çok faydalıdır, çünkü bunları evlilik kurumunu oluşturan Yaratıcımız Yehova vermiştir. Kutsal Kitap bireylerin mutlu bir evliliğe sahip olmaları için ihtiyaçları olan nitelikleri nasıl geliştirebileceğini öğretir. Diğer yandan eşleri, evliliğin parçalanmasına neden olabilecek tutum ve davranışlara karşı uyarır. Ayrıca, evlilikteki mutluluğa katkıda bulunmak için nasıl iletişim kurulması gerektiğini de gösterir (Koloseliler 3:8-10, 12-14’ü okuyun).

Karı koca birbirine saygı duymalı. Tanrı’nın onlara verdiği rolleri kabul ederlerse mutlu bir evliliğe sahip olabilirler (Koloseliler 3:18, 19’u okuyun).

Evlilik nasıl kalıcı olabilir?

Çiftler birbirini severse evliliklerini sürdürebilirler. Tanrı bize sevmeyi öğretir. Yehova Tanrı ve İsa Mesih özveride bulunmak ve sevgi göstermek konusunda bizim için mükemmel örneklerdir (1. Yuhanna 4:7, 8, 19’u okuyun).

Evliliği Tanrı’nın düzenlemesi olarak gören bir karı koca ayrılmayı düşünmez. Tanrı ailelerin güvende olması için, evliliği kadın ve erkek arasında kalıcı bir bağ olacak şekilde tasarladı. Evet, evliliğin kalıcı olması mümkündür, çünkü Tanrı erkek ve kadını birbirini fiziksel ve duygusal açıdan tamamlayacak şekilde yarattı. Ayrıca Tanrı’nın benzeri olarak yaratıldığımız için O’nun sevgisini yansıtmamız mümkündür (Başlangıç 1:27; 2:18, 24’ü okuyun).