İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

ÇÖZÜM GETİRECEK BİR YÖNETİM

‘Barış Hiç Son Bulmayacak’

‘Barış Hiç Son Bulmayacak’

“Küresel vatandaşlık” kavramını destekleyen Birleşmiş Milletler (BM) uluslararası işbirliği sağlanmasını, insan haklarına saygı duyulmasını ve gezegenimizin korunmasını teşvik ediyor. Bunun sebebi ne? BM Sosyal Yardım Bölümü Müdürü Maher Nasser’ın dediği gibi “İklim değişikliği, organize suçlar, artan eşitsizlik, çözülemeyen anlaşmazlıklar, zorunlu kitlesel göç, küresel terörizm, salgın hastalıklar ve benzeri tehlikeler sınır tanımadan her ülkeyi etkiliyor” (UN Chronicle dergisi).

Başkalarıysa bir dünya hükümeti fikrini savunuyor. Bu kişilerin arasında İtalyan filozof, şair ve politikacı Dante (1265-1321) ve fizikçi Albert Einstein (1879-1955) da var. Dante politik açıdan bölünmüş bir dünyada kalıcı barışın olamayacağına inanıyordu. İsa peygamberin sözlerinden alıntı yaparak şöyle dedi: “Kendi içinde bölünmüş her krallık yıkılır” (Luka 11:17).

Albert Einstein, iki atom bombasının atıldığı II. Dünya Savaşı’ndan kısa süre sonra BM Genel Kuruluna yazdığı açık mektupta şöyle dedi: “Birleşmiş Milletler, uluslararası güvenlik için gerekli koşulları yaratmak amacıyla bir an önce gerçek bir dünya hükümetinin temellerini atmalı.”

Peki böyle güçlü bir yönetimde yer alacak siyasetçilerin yozlaşmayacağına, baskıcı olmayacağına ve hep başarılı olacağına güvenebilir miyiz? Yoksa onlar da zamanla diğer yöneticiler gibi zaaflarına yenik mi düşecek? Bu sorular İngiliz tarihçi Lord Acton’ın şu sözlerini akla getiriyor: “İktidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlaka yozlaştırır.”

Öte yandan insanların gerçek barış ve huzura sahip olması için birlik içinde olmaları şart. Peki bu nasıl başarılabilir? Dahası böyle bir şey mümkün mü? Kutsal Kitabın cevabı evettir. Dünyada gerçek barış ve birlik sağlanabilir ve sağlanacaktır. Nasıl? Yozlaşmaya meyilli siyasetçilerden oluşan bir dünya hükümeti aracılığıyla değil, Tanrı’nın kurduğu bir yönetim aracılığıyla. Tanrı yarattığı canlıları yönetme hakkını bu yönetim aracılığıyla hayata geçirecek. Kutsal Kitap bu yönetimi ‘Tanrı’nın Krallığı’ olarak adlandırır (Luka 4:43).

“KRALLIĞIN GELSİN”

İsa peygamber dua etmeyi öğretirken Tanrı’nın Krallığından bahsederek şöyle dedi: ‘Krallığın gelsin. Yerde Senin isteğin gerçekleşsin’ (Matta 6:9, 10). Evet Tanrı’nın Krallığı, iktidar hırsıyla yanıp tutuşan bencil insanların arzularını değil, Tanrı’nın isteğini gerçekleştirecek.

Tanrı’nın Krallığı “göklerin krallığı” olarak da adlandırılır (Matta 5:3). Neden? Bu Krallık yeryüzü üzerinde hüküm sürecek olsa da yönetim merkezi yeryüzünde değil, göktedir. Bunun ne anlama geleceğini bir düşünün. Bu dünya hükümetinin vergi de dahil hiçbir finansal desteğe ihtiyacı olmayacak. Krallığın yönetiminde yaşayacak insanlar için ne büyük bir rahatlık olacak!

İsminden de anlaşılacağı gibi bu yönetim bir krallıktır. Tanrı kral olarak İsa Mesih’i görevlendirmiştir. Kutsal Kitap İsa hakkında şunları söyler:

  • “Hükümdarlık onun omuzlarında olacak. . . . . Hükümdarlığına sınır olmayacak, barışı hiç son bulmayacak” (İşaya 9:6, 7).

  • “Bütün halklar, milletler ve diller kendisine hizmet etsinler diye ona saltanat, itibar ve krallık verildi. Onun saltanatı sonu gelmeyecek kalıcı bir saltanattır” (Daniel 7:14).

  • “Dünya krallığı Rabbimizin ve O’nun Mesihinin oldu” (Vahiy 11:15).

İsa peygamberin duasında dediği gibi bu Krallık, Tanrı’nın isteğini yeryüzünde gerçekleştirecek. Krallığın yönetimi altında tüm insanlar gezegenimize iyi bakmayı öğrenecek, bu sayede tüm dünya yeniden tertemiz ve bereketli olacak.

Her şeyden önemlisi Tanrı’nın Krallığı vatandaşlarını eğitecek ve herkes aynı standartları öğrenecek. Anlaşmazlıklar ya da fikir ayrılıkları olmayacak. Kutsal Kitap o dönem hakkında şöyle der: ‘Hiçbir yerde zarara, yıkıma yol açmayacaklar; çünkü sular deniz yatağını nasıl kaplıyorsa, Yehova bilgisi de yeryüzünü öyle dolduracak’ (İşaya 11:9).

O zaman Birleşmiş Milletler’in isteyip de başaramadığı şey gerçekleşecek ve yeryüzünde yaşayan insanlar barışsever küresel vatandaşlar olacak. Kutsal Kitap “Barış bolluğunda mutluluk bulacaklar” der (Mezmur 37:11). Zamanla “suç”, “kirlilik”, “yoksulluk” ve “savaş” gibi kelimeler sözcük dağarcığımızdan silinecek. Peki bu ne zaman olacak? Yani, Tanrı’nın Krallığı ne zaman ve nasıl hüküm sürmeye başlayacak? Siz nasıl bu Krallığın vatandaşı olabilirsiniz? Görelim.