İçeriğe geç

Tanrı’nın Krallığı Neler Yapacak?

Tanrı’nın Krallığı Neler Yapacak?

Kutsal Kitabın cevabı

 Tanrı’nın Krallığı insanların kurduğu yönetimlerin yerine geçecek ve tüm yeryüzünde hüküm sürecek (Daniel 2:44; Vahiy 16:14). Bu gerçekleştiğinde Tanrı’nın Krallığı şunları yapacak:

  •   Bencil davranışlarıyla bize zarar veren tüm kötü insanları yok edecek. “Kötülere gelince, onlar yeryüzünden silinecek” (Özdeyişler 2:22).

  •   Tüm savaşları sona erdirecek. “[Tanrı] yerin bir ucundan öbür ucuna savaşları bitirir” (Mezmur 46:9).

  •   Dünyaya refah getirecek ve her yerde güvenlik sağlayacak. “Herkes kendi asmasının, kendi incir ağacının altında oturacak; onları korkutan olmayacak” (Mika 4:4).

  •   Yeryüzünü cennete dönüştürecek. “Çöl ve çorak yer sevinçten coşacak; bozkır neşelenecek, çiğdem gibi çiçeklenecek” (İşaya 35:1).

  •   Herkese doyum veren, zevkli bir iş sağlayacak. “Seçtiklerim ellerinin eserlerini doya doya kullanacaklar. Boş yere emek vermeyecekler” (İşaya 65:21-23).

  •   Hastalıkları ortadan kaldıracak. “Orada oturan hiç kimse ‘Hastayım’ demeyecek” (İşaya 33:24).

  •   Bizi yaşlanmaktan kurtaracak. “Teni gençlik çağındakinden körpe olsun, gençlik günlerindeki dinçliğine yeniden kavuşsun” (Eyüp 33:25).

  •   Ölüleri diriltecek. “Mezarlarda olan herkesin [İsa’nın] sesini işitip çıkacağı zaman geliyor” (Yuhanna 5:28, 29).