İçeriğe geç

Dünyada Barış Nasıl Sağlanacak?

Dünyada Barış Nasıl Sağlanacak?

Kutsal Kitabın cevabı

 Bir gün dünya barışı sağlanacak, fakat bunu insanlar değil Tanrı’nın gökteki Krallığı başaracak. Bu harika ümit hakkında Kutsal Kitabın söylediklerine bakalım.

  1.   Tanrı ‘yerin bir ucundan öbür ucuna savaşları bitirecek’ ve “yeryüzünde razı olduğu insanlara barış” getirecek (Mezmur 46:9; Luka 2:14).

  2.   Gökten tüm yeryüzünde hüküm sürecek olan Tanrı’nın Krallığı, birçok anlaşmazlığa neden olan milliyetçiliği yeryüzünden silip atacak (Daniel 7:14).

  3.   Tanrı’nın Krallığının yöneticisi olan İsa Mesih “Barış Hükümdarı” olarak adlandırılır ve Kutsal Kitap onun ‘barışının hiç son bulmayacağını’ söyler (İşaya 9:6, 7).

  4.   Kavgacı insanların Tanrı’nın Krallığı altında yaşamasına izin verilmeyecek, çünkü “şiddeti sevenden [Tanrı’nın] canı nefret eder” (Mezmur 11:5; Özdeyişler 2:22).

  5.   Tanrı kullarına barış içinde yaşamayı öğretir. Kutsal Kitap bu eğitimin sonuçlarını şöyle tarif eder: “Kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını da bağcı bıçağı yapacaklar. Millet millete kılıç kaldırmayacak, artık savaşı öğrenmeyecekler” (İşaya 2:3, 4).

 Şu anda dünya çapında milyonlarca Yehova’nın Şahidi, Tanrı sayesinde barışçı olmayı öğreniyor (Matta 5:9). Farklı ırklardan geliyoruz ve 230’dan fazla ülke ve bölgede yaşıyoruz; buna rağmen savaşmayı reddediyoruz.

Bugün Yehova’nın Şahitleri barışçı olmayı öğreniyorlar