UYANIŞ! No. 1 2019 | Dünya Bir Gün Güvenli Bir Yer Olacak mı?

Karşı karşıya olduğumuz sorunlar neler? Dünyanın barış dolu ve güvenli bir yer haline gelmesi için ne gerekiyor?

Güvenliğimiz Tehdit Altında

Güvenliğimizin önündeki tehditler giderek artıyor. Peki çözüm nedir?

Sorunların Kökenine İnmek

Dünyadaki pek çok sorunun sebebi insanın kusurlu olması. Öyleyse kimden yardım alabiliriz?

Ahlaki Eğitim

Gerçek barış ve güvenlik için yüksek ahlak standartlarına sahip olmalıyız.

Ricardo ve Andres’in Hikâyeleri

Ricardo ve Andres eskiden toplumun huzurunu bozan kişilerdi, ama artık değiştiler. Kutsal Kitap onların hayatını nasıl değiştirdi?

‘Barış Hiç Son Bulmayacak’

Tanrı’nın Krallığı nedir?

Tanrı’nın Krallığında “Barış Hep Çoğalacak”

Tanrı’nın Krallığı, yeryüzüne küresel barış ve birlik getirecek.

Hiç Merak Ettiniz mi?

Kutsal Kitapla ilgili sorularınıza nasıl cevap bulabilirsiniz?