İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Gelecekle İlgili Gerçek Bir Ümit

Gelecekle İlgili Gerçek Bir Ümit

 Geleceğe umutla bakıyor musunuz? Bugün hepimiz ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. Buna rağmen birçok insan olumlu tutumunu korumaya çalışıyor. Peki iyi bir geleceğe sahip olmayı beklemek gerçekçi mi? Evet! Kutsal Kitap bize geleceğimizle ilgili sağlam bir ümit verir.

 Kutsal Kitap hangi ümidi verir?

 Kutsal Kitap insanların çok büyük problemlerle karşılaştığını kabul eder. Ancak bu problemlerin sonsuza dek sürmeyeceğini söyler. Birkaç örneğe bakalım.

 •   Problem: Evsizlik

   Kutsal Kitap şöyle der: “Evler yapacaklar, içinde oturacaklar” (İşaya 65:21).

   Nasıl gerçekleşecek? Herkesin kendi evi olacak.

 •   Problem: İşsizlik ve yoksulluk

   Kutsal Kitap şöyle der: “Seçtiklerim ellerinin eserlerini doya doya kullanacaklar” (İşaya 65:22).

   Nasıl gerçekleşecek? Herkesin doyum veren, iyi sonuçlar elde ettiği bir işi olacak.

 •   Problem: Adaletsizlik

   Kutsal Kitap şöyle der: ‘Yöneticiler adalet için yönetecek’ (İşaya 32:1).

   Nasıl gerçekleşecek? Irksal, sosyal ve ekonomik adaletsizlik sonsuza kadar ortadan kalkacak. Herkese adil davranılacak.

 •   Problem: Yetersiz beslenme ve açlık

   Kutsal Kitap şöyle der: “Yeryüzünde tahıl bolluğu olacak, dağların tepesi ekinlerle dolup taşacak” (Mezmur 72:16).

   Nasıl gerçekleşecek? Bol bol sağlıklı gıda olacak ve herkes buna erişebilecek. Yetersiz beslenen biri olmayacak ve kimse yatağa aç girmeyecek.

 •   Problem: Suç ve şiddet olayları

   Kutsal Kitap şöyle der: “Herkes kendi asmasının, kendi incir ağacının altında oturacak; onları korkutan olmayacak” (Mika 4:4).

   Nasıl gerçekleşecek? Herkes kendini güvende hissedecek çünkü kötü insanlar olmayacak, ‘doğrular yeryüzünü mülk edinecek’ (Mezmur 37:10, 29).

 •   Problem: Savaş

   Kutsal Kitap şöyle der: “Millet millete kılıç kaldırmayacak, artık savaşı öğrenmeyecekler” (İşaya 2:4).

   Nasıl gerçekleşecek? Tüm dünya barış dolu bir yer olacak (Mezmur 72:7). Hiç kimse sevdiği biri savaşta öldüğü için yas tutmayacak ve savaş yüzünden kimse sığınmacı olarak yaşamayacak.

 •   Problem: Hastalıklar

   Kutsal Kitap şöyle der: “Orada oturan hiç kimse ‘Hastayım’ demeyecek” (İşaya 33:24).

   Nasıl gerçekleşecek? Hasta, engelli, sakat olan kimse olmayacak (İşaya 35:5, 6). Kutsal Kitap ölümün bile olmayacağını vaat eder (Vahiy 21:4).

 •   Problem: Çevreye verilen zarar

   Kutsal Kitap şöyle der: “Çöl ve çorak yer sevinçten coşacak; bozkır neşelenecek, çiğdem gibi çiçeklenecek” (İşaya 35:1).

   Nasıl gerçekleşecek? Tanrı’nın başlangıçtaki amacı yerine gelecek; insanlar cennet haline gelen yeryüzünde yaşayacaklar (Başlangıç 2:15; İşaya 45:18).

 Kutsal Kitaptaki ümit mesajı bir hayal mi?

 Böyle düşünüyorsanız bu normal. Ancak sizi Kutsal Kitabın gelecekle ilgili sözlerini yakından incelemeye teşvik ediyoruz. Neden? Çünkü Kutsal Kitaptaki vaatler, insanların gelecekle ilgili vaatlerinden ya da tahminlerinden çok farklıdır. Kutsal Kitapta Tanrı’nın vaatleri yer alır. İşte bu büyük bir fark yaratır. Bunun iki nedenine bakalım.

 •   Tanrı güvenilirdir. Kutsal Kitap Tanrı hakkında ‘yalan söyleyemez’ der (Titus 1:2). Ayrıca gelecekte neler olacağını sadece Tanrı bildirebilir (İşaya 46:10). Kutsal Kitapta Tanrı’nın önceden bildirdiği olayların gerçekleştiğini gösteren sayısız örnek vardır. Daha fazla bilgi almak için Kutsal Kitabın Doğruluğundan Nasıl Emin Olabiliriz? adlı videoyu izleyebilirsiniz.

 •   Tanrı sorunlarımızı çözme gücüne sahiptir. Kutsal Kitap Tanrı’nın “dilediği her şeyi” yapma gücüne sahip olduğunu söyler (Mezmur 135:5, 6). Başka sözlerle Tanrı’yı vaatlerini gerçekleştirmekten hiçbir şey alıkoyamaz. Dahası O bizlere yardım etmek istiyor, çünkü bizi seviyor (Yuhanna 3:16).

 Doğal olarak şunu merak ediyor olabilirsiniz: “Tanrı bize yardım etmek istiyorsa ve bunu yapacak gücü varsa o zaman neden hâlâ bu kadar çok sorunla karşılaşıyoruz?” Bu sorunun cevabını öğrenmek için Yaratıcımız Acılara Neden İzin Veriyor? adlı videoyu izleyebilirsiniz.

 Bu ümit nasıl gerçekleşecek?

 Tanrı vaatlerini yerine getirmek için Krallığını kullanacak. Bu Krallık gökteki bir yönetimdir. O, bu Krallığın yöneticisi olarak İsa Mesih’i atadı ve İsa’ya yeryüzü ve insanlarla ilgilenmek üzere yetki verdi. İsa yeryüzündeyken hastaları iyileştirdi, açları doyurdu, doğa olayları üzerinde gücü olduğunu gösterdi, hatta ölüleri diriltti (Markos 4:39; 6:41-44; Luka 4:40; Yuhanna 11:43, 44). O böylece Tanrı’nın Krallığının kralı olarak neler yapabileceğini gösterdi.

 Tanrı’nın Krallığının bizler için başka neler yapacağını öğrenmek istiyorsanız Tanrı’nın Krallığı Nedir? adlı videoyu izleyebilirsiniz.

 Bu ümit ne zaman gerçekleşecek?

 Çok yakında! Bundan nasıl emin olabiliriz? Kutsal Kitap, Tanrı’nın Krallığı yeryüzünü yönetmeye başlamadan hemen önce gerçekleşecek olayları bildirdi (Luka 21:10, 11). Günümüzde bu olayların yaşandığını görüyoruz.

 Daha fazla bilgi almak için “Tanrı’nın Krallığı Yeryüzünü Ne Zaman Yönetecek?” makalesini okuyabilirsiniz.

 Kutsal Kitaptaki ümit bugün size nasıl yardım edebilir?

 Kutsal Kitabı kaleme alanlardan biri Kutsal Kitaptaki ümidi bir ‘gemi demirine’ benzetti (İbraniler 6:19). Gemi demiri nasıl fırtınalı bir denizde geminin sürüklenmesini engellerse, Kutsal Kitaptaki sağlam ümit de hayatımızda karşımıza çıkan fırtınalarla mücadele etmemize yardım eder. Ümidimiz sakinliğimizi ve mutluluğumuzu korumamıza ve net şekilde düşünmemize yardım eder, hatta fiziksel sağlığımıza bile yarar sağlar (1. Selanikliler 5:8).