İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

TÜM SORUNLAR NASIL ÇÖZÜLECEK?

Tanrı’nın Krallığında “Barış Hep Çoğalacak”

Tanrı’nın Krallığında “Barış Hep Çoğalacak”

Tanrı’nın kurduğu bir dünya yönetimi olan Tanrı’nın Krallığı yakında dünyaya küresel barış ve birlik getirecek. Kutsal Kitabın vaat ettiği gibi “barış hep çoğalacak” (Mezmur 72:7). Peki Tanrı’nın Krallığı ne zaman ve nasıl hüküm sürmeye başlayacak? Siz nasıl bu Krallığın vatandaşı olabilirsiniz?

TANRI’NIN KRALLIĞI NE ZAMAN HÜKÜM SÜRECEK?

Tanrı’nın Krallığının yakında hüküm sürmeye başlayacağına işaret eden çarpıcı olaylar Kutsal Kitapta önceden bildirilmiştir. Büyük savaşlar, kötülüğün artması, kıtlık, hastalık ve deprem gibi olayların tümü ‘sonun alametini’ oluşturur (Matta 24:3, 7, 12; Luka 21:11; Vahiy 6:2-8).

Kutsal Kitap şunları da önceden bildirir: ‘Son günlerde çetin ve bunalımlı bir dönem gelecek. Çünkü insanlar, kendini seven, parayı seven, ana baba sözü dinlemeyen, nankör, vefasız, insan sevgisinden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özdenetimden yoksun, azgın, iyilik düşmanı, gururlu, Tanrı yerine zevki seven kişiler olacaklar’ (2. Timoteos 3:1-5). Bu kötü özellikler her devirdeki insanlarda vardı, ama hiçbir zaman bu kadar çok yaygın değildi.

Bu sözler 1914 yılında gerçekleşmeye başladı. Tarihçiler, devlet büyükleri ve yazarlar da dünyanın 1914 yılından sonra çok değiştiğine dikkat çekti. Örneğin, Danimarkalı tarihçi Peter Munch şöyle yazdı: “İnsanlık tarihindeki büyük dönüm noktası 1914’te patlak veren savaştır. . . . . Parlak bir ilerleme döneminden, her yerde güvensizliğin olduğu bir felaket, dehşet ve nefret çağına girdik.”

Olumlu tarafından bakacak olursak bu karanlığın sonunda ışık var. Bu karanlık ortam, Tanrı’nın Krallığının yakında tüm dünyada hüküm süreceğini gösteriyor. Bu gerçekten de iyi bir haberdir. İsa da sonun alametine bunu dahil etmişti ve şöyle demişti: “Krallığın bu iyi haberi, dünyanın her yerinde bütün milletlere şahitlik amacıyla duyurulacak ve son o zaman gelecek” (Matta 24:14).

Bu iyi haber Yehova’nın Şahitlerinin duyurduğu mesajın ana temasıdır. Hatta Şahitlerin başlıca dergisinin adı şudur: Gözcü Kulesi Yehova’nın Gökteki Krallığını Duyurur. Düzenli olarak yayımlanan bu dergi Tanrı’nın Krallığının insanlık ve yeryüzü için yapacağı harika şeyleri ele alır.

KRALLIK NASIL HÜKÜM SÜRMEYE BAŞLAYACAK?

Cevap şu dört önemli noktadan oluşur:

  1. Krallığın yönetiminde hiçbir siyasi lider rol oynamayacak.

  2. Bu dünyanın siyasi liderleri iktidar hırsıyla Tanrı’nın Krallığına akılsızca kafa tutacak (Mezmur 2:2-9).

  3. Tanrı’nın Krallığının, insanlara hâkim olmaya devam etmek isteyen siyasi yönetimleri yok etmesi gerekecek (Daniel 2:44; Vahiy 19:17-21). Bu son küresel savaşın adı Armagedon’dur (Vahiy 16:14, 16).

  4. Tanrı’nın Krallığının yönetimine istekle boyun eğen herkes, yani muhtemelen milyonlarca insan Armagedon’da sağ kalacak ve barış dolu yeni bir dünyada yaşayacak. Kutsal Kitap bu kişilerden “büyük kalabalık” olarak bahseder (Vahiy 7:9, 10, 13, 14).

NASIL KRALLIĞIN VATANDAŞI OLABİLİRSİNİZ?

İlk adım eğitim almaktır. Kutsal Kitap bu konuda şöyle der: “Sonsuz yaşama kavuşmak için, tek gerçek Tanrı olan Seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımaları gerekir” (Yuhanna 17:3).

İnsanlar Yehova Tanrı’yı yakından tanıdıklarında bundan birçok şekilde yarar görür. Şimdi bu yararlardan sadece ikisine bakalım. İlk olarak Tanrı’ya güçlü bir iman geliştirirler. Kanıtlara dayanan iman Tanrı’nın Krallığının gerçek olduğuna ve yakında hüküm süreceğine ikna olmalarını sağlar (İbraniler 11:1). İkincisi, insanlar Tanrı’yı yakından tanıdıklarında O’na ve diğer insanlara olan sevgileri artar. Tanrı’ya duydukları sevgi nedeniyle O’na istekle itaat ederler. İnsanlara duydukları sevgi ise onları İsa peygamberin şu sözlerine uymaya yöneltir: “İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın” (Luka 6:31).

Sevgi dolu bir baba gibi Yaratıcımız da bizim için en iyisini ister. O, bizim Kutsal Kitapta değinilen “gerçek yaşama” sahip olmamızı istiyor (1. Timoteos 6:19). Şimdi yaşadığımız hayat “gerçek yaşam” değil. Milyonlarca insan için hayat sadece var olmaktan ibaret ve sırf bunun için bile büyük bir mücadele vermeleri gerekiyor. Peki “gerçek yaşam” nasıl olacak? Şimdi, Tanrı’nın Krallığının vatandaşları için yapacağı harika şeylerden bazılarına bakalım.

Krallığın yönetimi altında insanlar barış ve güvenlik içinde yaşayacak ve bol bol yiyecekleri olacak

^ Kutsal Kitabı www.jw.org sitesinden online okuyabilirsiniz.