Ona video zinazopatikana

Kukomalisha Watoto

Namna ya Kuwa Muzazi Muzuri

Mambo Yenye Wazazi Wanapaswa Kujua Kuhusu Kupeleka Mutoto Wao Fasi ya Kuchungia Watoto

Maulizo ine ya kukusaidia kumua kama inafaa kutuma mutoto wako fasi ya kuchungia watoto.

Mutu Anaweza Kufanya Nini ili Akuwe Muzazi Muzuri?

Unaweza kufanya nini ili watoto wako wakuwe wenye kutumainika?

Watoto na Telefone​—Sehemu ya 1: Mutoto Wangu Anastahili Kuwa na Telefone?

Ujiulize hii maulizo ili kujua kama weye na mutoto wako muko tayari kutimiza madaraka yenu.

Fundisha Watoto Namna Wanaweza Kutumia Telefone kwa Hekima

Hata watoto wenye kujua mambo ya teknolojia wako na lazima ya muongozo wa wazazi ili kuwasaidia wajue namna ya kutumia telefone kwa hekima.

Juu ya Nini Kusoma Ni Jambo ya Maana kwa Watoto​—Sehemu ya 1: Kusoma ao Kuangalia?

Watoto wengi wanapendelea kuangalia video. Namna gani wazazi wanaweza kuchochea watoto wao wapende kusoma?

Familia Yenye Furaha​—Onyesha Mufano

Ikiwa unapenda watoto wafuate yako, yanapaswa kupatana na matendo yako.

Ikiwa Mutoto Wako Ni Mulemavu

Fikiria matatizo matatu ambayo unaweza kupambana nayo na namna hekima ya Biblia inavyoweza kukusaidia.

Mazoezi

Faida ya Kazi za Nyumbani

Munajizuia kupatia watoto wenu kazi za nyumbani? Kama ni hivyo, mufikirie namna gani kazi za nyumba zinaweza kufundisha watoto wenu wajue kutimiza madaraka na kuwaletea furaha.

Faida ya Kuongozwa na Kanuni za Mwenendo

Kufundisha watoto wako kanuni za mwenendo kunafanya wakuwe na mwanzo muzuri kwa ajili ya maisha yao ya wakati wenye kuja.

Namna ya Kuwa Mwenye Kutumainika

Ni wakati gani mutu anajifunza namna ya kuwa mwenye kutumainika, ni wakati angali mutoto ao wakati anakuwa mukubwa?

Namna ya Kumufundisha Mutoto Wako

Nizamu haimaanishe tu kutoa sheria na malipizi.

Namna ya Kupambana na Magumu

Watoto wenye wanajua namna ya kupambana na hali fulani ngumu, wako tayari kabisa kupata ushindi juu ya magumu yenye itatokea mu maisha yao ya kesho.

Namna ya Kusaidia Watoto Wakati Wanashindwa Kufanya Jambo Fulani

Kushindwa ni jambo la kawaida mu maisha. Saidia watoto wako wasivunjike moyo wakati wanashindwa kufanya jambo fulani na uwasaidie wajue jambo la kufanya.

Namna ya Kusifu Watoto

Njia moja ya kusifu watoto imeonekana kuwa yenye matokeo ya muzuri zaidi.

Kumusaidia Mutoto Wako Katika Kipindi cha Mwili Kuanza Kukomaa

Mashauri tano yenye kutegemea Biblia yanaweza kurahisisha kipindi hicho chenye mara nyingi ni kigumu.

Wakati Mutoto Wako Anauliza Juu ya Kifo

Mambo ine yanaweza kukusaidia ujibie maulizo yao na kuwaonyesha namna ya kupambana na kifo cha mutu fulani aliyekuwa anapenda.

Namna Gani Watoto Wanaweza Kujifunza Kumupenda Mungu?

Namna gani unaweza kugusa moyo wa mutoto wako kupitia ujumbe wa Biblia?

Ufundishe Mutoto Wako Kuhusu Ngono

Vijana wanaishi katika mazingira yenye yanaweza kufanya wapate habari nyingi juu ya ngono wakati wangali na miaka kidogo sana. Ni mambo gani unapaswa kujua? Unaweza kufanya nini ili kulinda watoto wako?

Uwalinde watoto wako

Caleb na Sophie wanapata mashauri ya muzuri juu wajilinde.

Nizamu

Kufundisha Watoto Sifa ya Kujizuia

Ikiwa unapatia watoto wako kila kitu wanataka, kwa kweli unaweza kuwanyima jambo fulani la maana zaidi.

Kufundisha Watoto Unyenyekevu

Fundisha mutoto wako unyenyekevu bila kumufanya ajione kuwa wa bure.

Ni Mubaya Kupatia Mutoto Malipizi?

Inawezekana kuwa leo wazazi wanaendelea kutumikisha mambo yenye watu wenye elimu walisema katika miaka ya 1960?

Namna ya Kufundisha Watoto Wako Adabu

Biblia inaeleza mambo tatu juu ya namna ya kufundisha adabu yenye kuzaa matunda mazuri.

Kufundisha Watoto Kutii

Kila mara wewe na mutoto wako wa miaka ine munapigania uongozi, na kila mara inaonekana ni mutoto wako ndiye anapata ushindi? Mambo tano yenye yanaweza kukusaidia kulea watoto.

Faida za Kuwa Mwenye Kujizuia

Juu ya nini sifa ya kujizuia ni ya maana, na namna gani tunaweza kuipata?

Namna ya Kuwa Munyenyekevu

Kufundisha mutoto wako kuwa munyenyekevu kutamusaidia leo na mu maisha yake ya wakati wenye kuja.

Namna ya Kukataa Ombi la Mutoto

Namna gani ikiwa mutoto anatia uamuzi wako katika jaribu kwa kulia-lia ao kwa kuendelea kukuomba?

Wakati Mutoto Wako Anasema Uongo

Unapaswa kufanya nini wakati mutoto wako anasema uongo? Habari hii inazungumuzia mashauri yanayotegemea Biblia ambayo yanaweza kukusaidia uwafundishe watoto wako umaana wa kusema kweli.