Ona video zinazopatikana

Kuzungumuza

Mutumie Wakati Mingi Pamoya

Kama hawako waangalifu, bibi na bwana wanaweza kuwa na magumu ya kuzungumuza pamoya ijapokuwa wanaishi fasi moya. Wanaweza kufanya nini ili wakuwe wanatumia wakati wao mingi pamoya?

Namna ya Kuacha Mambo ya Teknolojia pa Nafasi Yake

Kutumia mambo ya teknolojia inaweza kufanya ndoa ikuwe nguvu ao iharibike. Hali iko namna gani mu ndoa yenu?

Namna ya Kuzungumuzia Matatizo

Wanaume na wanawake wanazungumuza kwa njia tofauti. Kuelewa tofauti hiyo kunaweza kukusaidia kuepuka kukosa kuelewana.

Namna ya Kuwa Musikilizaji Muzuri

Kusikiliza kwa uangalifu, si ufundi tu lakini ni tendo linaloonyesha upendo. Jifunze namna ya kuwa musikilizaji muzuri.

Namna ya Kuelewana

Mambo ine ya maana yanaweza kukusaidia wewe na bibi ao bwana yako kuepuka mabishano na kuhangaikia mambo pamoja.

Namna ya Kuendeleza Amani Katika Nyumba Yenu

Hekima ya Biblia inaweza kuleta amani nafasi kwenye hakuna amani? Ona mambo watu wenye walitumikisha hekima hiyo wanasema.

Namna ya Kuomba Musamaha

Namna gani ikiwa sina kosa kabisa?

Namna ya Kusamehe

Sababu gani inaweza kuwa vigumu sana kusamehe? Ona namna shauri la Biblia linavyoweza kusaidia.

Kushugulika na Wale Walio Inje ya Familia Yako Ambayo Bibi ao Bwana Ana Watoto

Namna gani kanuni za Biblia zinaweza kusaidia muzazi aliyeolewa na bwana ao bibi aliye na watoto awe na uhusiano muzuri pamoja na marafiki, watu wa jamaa, na hata bibi ao bwana wa zamani?