Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Elahdalen

David och Goljat – Är berättelsen sann?

David och Goljat – Är berättelsen sann?

En del tycker att berättelsen om David och Goljat bara låter som en saga. Tänkte du så när du läste föregående artikel? I så fall kan följande tre frågor vara av intresse för dig.

1 | Kan en människa verkligen bli nästan tre meter lång?

I Bibeln sägs det att Goljat var ”sex alnar och ett fingerspann lång”. (1 Samuelsboken 17:4) Alnen i fråga var 44,5 cm lång och fingerspannet 22,2 cm. Det blir sammanlagt ungefär 290 cm. Somliga menar att Goljat omöjligen kan ha varit så lång. Men även i modern tid har det funnits väldigt långa människor. Den längsta människan vi känner till var 272 cm. Är det verkligen så konstigt om Goljat var knappt två decimeter längre? Goljat var ättling till rafaéerna, som var kända för att vara ovanligt storväxta. I en egyptisk skrift från 1200-talet f.v.t. nämns några fruktade kanaaneiska krigare som var över 240 cm långa. Goljats längd är visserligen anmärkningsvärd, men den är inte omöjlig.

2 | Har David verkligen funnits?

Det fanns en tid då somliga avfärdade kung David som blott och bart en sagofigur. Men det är svårt att göra i dag. Arkeologer har funnit en forntida skrift som nämner ”Davids hus”. Dessutom pratade Jesus Kristus om David som en verklig person. (Matteus 12:3; 22:43–45) Det var förutsagt att Jesus i egenskap av Messias skulle vara en avkomling till David. Och i Bibeln finns två detaljerade släktlinjer som visar att Jesus härstammade från just honom. (Matteus 1:6–16; Lukas 3:23–31) Så David var definitivt en verklig person.

3 | Existerar platsen där händelserna sägs ha ägt rum?

Bibeln säger att striden utkämpades i Elahdalen. Men den är mer specifik än så. Den säger att filistéerna lägrade sig på bergssluttningen mellan städerna Soko och Aseka. Och israeliterna låg lägrade på bergssluttningen mitt emot. Är det här verkliga platser?

En man som nyligen besökt det här området berättar: ”Vår guide, som för övrigt inte var religiös, tog oss till Elahdalen. Där följde vi en stig som förde oss upp på en bergstopp. När vi stod och tittade ner mot dalen läste någon upp 1 Samuelsboken 17:1–3. Sedan pekade han med handen och sa: ’Till vänster ser ni ruinerna av Soko.’ Sedan vände han sig om och sa: ’Och där borta ser ni ruinerna av Aseka. Filistéernas läger låg mellan de städerna, någonstans på sluttningen framför er. Så vi kanske står där israeliterna hade sitt läger.’ Tänk, Saul och David kanske hade stått precis där vi stod. Sedan gick vi ner i dalen, och där korsade vi en ganska torr flodbädd som var full av sten. Jag såg för min inre syn hur David böjde sig ner precis här och plockade upp fem släta små stenar, av vilka en senare dödade Goljat.” Den här besökaren blev, som många före honom, djupt imponerad av Bibelns detaljerade och autentiska berättelse.

Det finns egentligen ingen anledning att ifrågasätta den här historiska skildringen. Den handlar om verkliga personer och verkliga platser. Den är dessutom en del av Guds ord, Bibeln. Och sanningens Gud, ”som inte kan ljuga”, har bevarat den fram till vår tid. (Titus 1:2; 2 Timoteus 3:16)