VAKTTORNET Nr 5 2016 | När livet känns tungt

Alla behöver tröst och trygghet. De här artiklarna handlar om hur Gud kan ge den tröst och hjälp vi behöver när livet är extra svårt.

TEMA

Ett behov som alla har

Till vem kan du vända dig när du har problem med hälsan eller har förlorat en partner, ett jobb eller någon du älskar?

TEMA

Hur Gud kan ge tröst och hjälp

Gud tröstar dem som har det jobbigt på fyra sätt.

TEMA

Tröst och hjälp när livet är svårt

Läs om hur några personer fick den tröst de behövde när de behövde den som mest.

EFTERLIKNA DERAS TRO

”Striden tillhör Jehova”

Hur kunde David besegra Goljat? Vad kan vi lära oss av berättelsen om David?

David och Goljat – Är berättelsen sann?

En del ställer sig frågande till om den här berättelsen verkligen är sann. Är det befogat?

BIBELN FÖRÄNDRAR LIV

Jag var bitter och våldsam

Vad fick en våldsam tonåring från Mexiko att vilja förändra sitt liv?

Vad är Guds rike?

Det finns många åsikter om vad Guds rike är. Men vad lär Bibeln? Svaret kanske förvånar dig.

Läs mer online

Kommer Gud att besvara mina böner?

Om Gud kommer att svara när du ber beror mycket på dig själv.