Go na content

Go na a tra menu

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Memre a dede fu Yesus

Memre a dede fu Yesus

Ibri yari Yehovah Kotoigi e memre a dede fu Yesus na a fasi fa a taigi wi fu du dati (Lukas 22:19, 20). Wi e gi yu wan kari fu kon makandra nanga wi na a prenspari okasi disi. Yu o leri fa a libi nanga a dede fu Yesus kan tyari wini kon gi yu.

Kon sabi moro

GADO ABI BUN NYUNSU GI WI!

San na a bun nyunsu?

San na a bun nyunsu fu Gado, fu san ede a prenspari, èn san yu musu du?