Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

JW Broadcasting

JW Broadcasting

Video ili audio sadržaje objavljene na sajtu jw.org možete pogledati na vašem TV prijemniku koristeći aplikaciju JW Broadcasting na uređajima Amazon Fire TV, Apple TV ili Roku.

Sve naše video-sadržaje, uključujući i one snimljene u našem studiju JW Broadcasting, možete pogledati i onlajn na sajtu jw.org. Idite na Biblioteka > Video-sadržaji. Više informacija možete pronaći u članku Kako pogledati video-sadržaje na veb-sajtu JW.ORG.

Instaliranje aplikacije JW Broadcasting na uređaj Roku

Sledite sledeća uputstva kako biste podesili i gledali kanal JW Broadcasting na uređaju Roku.

Kako pogledati video-sadržaje – Roku

Pronađite i pogledajte određeni video-sadržaj, upoznajte se s naredbama na daljinskom upravljaču i pogledajte izdvojene ili najnovije sadržaje.

Slušajte Audio na uređaju Roku

Slušajte i upravljajte pojedinačnim snimkom ili grupom audio-sadržaja.

Pretražujte audio i video sadržaje na uređaju Roku

Pronađite video i audio sadržaje ili pesme koristeći opciju pretrage.

Uobičajena pitanja – JW Broadcasting (Roku)

Saznajte odgovore na uobičajena pitanja.

Kako pogledati video-sadržaje na uređaju Apple TV

Pronađite i pogledajte određeni video-sadržaj, upoznajte se s naredbama na daljinskom upravljaču i pogledajte izdvojene ili najnovije sadržaje.

Uobičajena pitanja – JW Broadcasting (Apple TV)

Saznajte odgovore na uobičajena pitanja.

Kako pogledati video-sadržaje na uređaju Amazon Fire TV

Pronađite i pogledajte određeni video-sadržaj, upoznajte se s naredbama na daljinskom upravljaču i pogledajte izdvojene ili najnovije sadržaje.

Slušajte Audio na uređaju Amazon Fire TV

Slušajte i upravljajte pojedinačnim snimkom ili grupom audio-sadržaja.

Pretražujte audio i video sadržaje na Amazon Fire TV

Pronađite filmove, pesme ili audio-sadržaje.

Uobičajena pitanja – JW Broadcasting (Fire TV)

Saznajte odgovore na uobičajena pitanja.