Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Šta je prava ljubav? – uvod

Šta je prava ljubav? – uvod

U ovom filmu su prikazana mnoga korisna načela, mada treba imati na umu da se običaji u vezi sa zabavljanjem i stupanjem u brak razlikuju od kulture do kulture.