Šta je prava ljubav?

Ljubavne priče iz romana često imaju tužan kraj, ali prava ljubav se zasniva na neprolaznim biblijskim načelima.

Šta je prava ljubav? – uvod

U ovom filmu ćete videti mnoga korisna načela, mada treba imati na umu da se običaji u vezi sa zabavljanjem i stupanjem u brak razlikuju od kulture do kulture.

Šta je prava ljubav?

Pogledajte kako biblijska načela mogu pomoći hrišćanima da izaberu dobrog bračnog druga i sačuvaju pravu ljubav u braku.