STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) mart 2020.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 4. do 31. maja 2020.

Ljubav prema Jehovi vodi do krštenja

Ljubav prema Jehovi te može podstaći da se krstiš. Ali šta bi te moglo sprečavati?

Da li si spreman da se krstiš?

Odgovori koje budeš dao na pitanja postavljena u ovom članku pomoći će ti da proceniš.

ŽIVOTNA PRIČA

„Evo nas! Nas pošaljite!“

Džek i Mari Lin govore o tome šta ih je podstaklo da počnu sa punovremenom službom i šta im je pomoglo da se prilagode različitim okolnostima nakon preseljenja na drugo područje.

Kada je vreme da se govori?

Na osnovu nekih primera iz Biblije naučićemo kada je vreme da se govori, a kada da se ćuti.

Od srca volimo jedni druge

Isus je rekao da će se pravi hrišćani prepoznavati po ljubavi. Kako nam ljubav pomaže da gradimo mir i da budemo nepristrasni i gostoljubivi?

Da li ste znali?

Da li još negde osim u Bibliji postoje dokazi da su Izraelci bili robovi u Egiptu?

Pitanja čitalaca

Ko je sačinjavao judejsku hramsku stražu? Koje su bile njihove dužnosti?