Preskoči na vsebino

POJASNJENE SVETOPISEMSKE VRSTICE

Izaija 42:8: »Jaz sem GOSPOD«

Izaija 42:8: »Jaz sem GOSPOD«

 »Jaz sem Jehova, to je moje ime. Svoje slave ne bom dal drugemu, ne svoje hvale izrezljanim podobam.« (Izaija 42:8, Prevod novi svet)

 »Jaz sem GOSPOD, to je moje ime, svoje slave ne dam drugemu, ne svoje hvale malikom.« (Izaija 42:8, Slovenski standardni prevod)

Pomen Izaija 42:8

 Bog nam je povedal, kako mu je ime in tudi to, da svoje slave ali časti ne deli z maliki.

 Bog si je sam nadel osebno ime, ki se v slovenščini pogosto prevaja z »Jehova«. a (2. Mojzesova 3:14, 15) Čeprav se Božje ime v Stari zavezi (v Hebrejsko-aramejskih spisih) pojavlja skoraj 7000-krat, pa je v mnogih prevodih to ime nadomeščeno z nazivom »GOSPOD« (z velikimi tiskanimi črkami). Primer tega najdemo v Psalmu 110:1, ki se preroško nanaša tako na Jehova kot na Jezusa. V prevodu Antonína Chráska beremo: »Rekel je GOSPOD [Jehova] mojemu Gospodu [Jezusu].« (Primerjaj Apostolska dela 2:34–36.) V Prevodu novi svet je Božje ime vrnjeno tja, kamor po pravici spada, zato ne pride do nejasnosti glede obeh »Gospodov«. Takole piše: »Tako govori Jehova mojemu Gospodu: ‚Sêdi na moji desni, dokler ne bom tvojih sovražnikov položil za podnožnik tvojim nogam.‘«

 Številni učenjaki so mnenja, da Božje ime pomeni »On povzroča, da postaja«. Samo pravi Bog lahko upravičeno nosi takšno ime, saj samo on lahko povzroči, da on sam ali njegova stvarjenja postanejo, kar koli je treba, da se izpolni njegov namen.

 Jehova je naš stvarnik in edini pravi Bog, zato si zasluži našo izključno vdanost. Nihče drug ni upravičen do našega čaščenja, pa tudi nič drugega, na primer slike in kipi, saj so vse to maliki. (2. Mojzesova 20:2–6; 34:14; 1. Janezovo 5:21)

Sobesedilo Izaija 42:8

 V prvih vrsticah 42. poglavja Izaija je zapisano, kaj je Jehova napovedal glede delovanja svojega »izbranca«. Tam piše, da bo ta služabnik, ki je Bogu v veselje, »narodom prinesel pravico«. (Izaija 42:1) Glede te obljube je Bog dal zapisati naslednje: »Zdaj pa vam naznanjam nove [reči]. Preden se bodo pojavile, vam jih oznanjam.« (Izaija 42:9) Prerokba o »izbrancu« se je uresničila stoletja kasneje, ko se je pojavil Mesija oziroma Kristus, ki je prišel na zemljo in tu služil Bogu. (Matej 3:16, 17; 12:15–21)

a Božje ime v hebrejščini sestavljajo štirje soglasniki, ki jih v slovenščini običajno zapišemo s črkami JHVH. Nekateri slovenski prevodi Božje ime prevajajo z »Jahve«. Več informacij lahko najdete v članku »Božje ime v Hebrejskih spisih« v Vodniku za preučevanje Božje Besede, 1. del.