Preskoči na vsebino

Koliko imen ima Bog?

Koliko imen ima Bog?

Sveto pismo odgovarja

 Bog ima samo eno osebno ime. V hebrejščini je zapisano kot יהוה in se v slovenščini običajno prevaja kot »Jehova«. a Bog je po svojem preroku Izaiju izjavil: »Jaz sem Jehova, to je moje ime.« (Izaija 42:8) To ime se v staroveških svetopisemskih rokopisih pojavlja kakih 7000-krat, kar je veliko pogosteje od katerega koli izraza za Boga ali celo od katerega koli drugega osebnega imena. b

Ali obstajajo še druga imena za Jehova?

 Čeprav Sveto pismo za Boga uporablja le eno osebno ime, ga naslavlja s številnimi nazivi in opisi. V spodnjem seznamu je navedenih nekaj teh nazivov in opisov, ki odkrivajo določene vidike Jehovove narave oziroma osebnosti.

Naziv

Svetopisemski stavek

Pomen

Alah

/

Beseda »Alah« izvira iz arabščine. Ni osebno ime, ampak naziv in pomeni »Bog«. Svetopisemski prevodi v arabščini in drugih jezikih uporabljajo »Alah« kot ustreznico za besedo »Bog«.

Alfa in omega

Razodetje 1:8; 21:6; 22:13

»Prvi in zadnji« ali »začetek in konec« pomeni, da pred Jehovom ni bilo vsemogočnega Boga in tudi za njim ne bo nobenega. (Izaija 43:10) Alfa in omega sta prva in zadnja črka v grški abecedi.

Bog

1. Mojzesova 1:1

Tisti, ki naj bi ga častili; je močan. Hebrejska beseda ʹelohím je množinska oblika in kaže na Jehovovo veličastnost, dostojanstvenost oziroma odličnost.

Bog nad vsemi bogovi

5. Mojzesova 10:17

Vrhovni Bog, povsem drugačen od »ničevih bogov«, ki jih nekateri častijo. (Izaija 2:8)

Gospod

Psalm 135:5

Lastnik ali gospodar; hebrejsko ʼadón in ʼadoním.

Gospod nad vojskami

Izaija 1:9, Slovenski standardni prevod

Poveljnik silno velike vojske angelov.

Jaz sem, ki sem

2. Mojzesova 3:14, Slovenski standardni prevod

Izvirni hebrejski izraz namiguje več kot le na dejstvo, da Bog obstaja. Pokaže namreč, da Bog postane, kar koli je potrebno, da izpolni svoj namen. Ta besedna zveza se prevaja tudi »Postal bom, kar koli me bo volja« ali »Postal bom, kar koli bom želel postati«. (The Emphasised Bible, J. B. Rotherham; Prevod novi svet) Ta opis nam pomaga razložiti pomen osebnega imena, Jehova, ki je zapisano v naslednji vrstici. (2. Mojzesova 3:15)

Kralj večnosti

1. Timoteju 1:17

Njegovo vladanje nima ne začetka ne konca.

Ljubosumni

2. Mojzesova 34:14, Slovenski standardni prevod

Ne trpi, da se poleg njega časti še koga drugega. Ta izraz se prevaja tudi »od ljudi zahteva, da so vdani samo njemu«. (Prevod novi svet)

Lončar

Izaija 64:8

Ima oblast nad posamezniki in narodi, tako kot jo ima lončar nad glino. (Rimljanom 9:20, 21)

Najsvetejši

Pregovori 9:10

Svetejši (moralno čist) od katerega koli drugega bitja.

Najvišji

Psalm 47:2

Zaseda vrhovni položaj.

Oče

Matej 6:9

Dal nam je življenje.

Odkupitelj

Izaija 41:14

Odkupi človeštvo greha in smrti po odkupni žrtvi Jezusa Kristusa. (Janez 3:16)

Pastir

Psalm 23:1

Skrbi za svoje častilce.

Pradavni

Daniel 7:9, 13, 22

Nima začetka; obstaja že vso večnost, še preden je nastalo kar koli drugega. (Psalm 90:2)

Rešitelj

Izaija 45:21

Rešuje pred nevarnostjo ali uničenjem.

Skala

Psalm 18:2, 46

Varno zavetje in vir rešitve.

Srečen Bog

1. Timoteju 1:11

Zanj sta značilna veselje in sreča. (Psalm 104:31)

Tisti, ki posluša molitve

Psalm 65:2

Osebno posluša vsako molitev, ki mu je izrečena v veri.

Veliki poučevalec

Izaija 30:20, 21

Daje koristen pouk in smernice. (Izaija 48:17, 18)

Veliki stvarnik

Psalm 149:2; Izaija 40:28

Vse je ustvaril. (Razodetje 4:11)

Vrhovni gospod

1. Mojzesova 15:2

Ima vrhovno oblast; hebrejsko ʼadonáj.

Vsemogočni

1. Mojzesova 17:1

Ima neizmerno moč. Hebrejski izraz ʹel šaddáj, »Vsemogočni Bog«, se v Svetem pismu pojavi sedemkrat.

Imena krajev v Hebrejskih spisih

 Nekatera imena krajev v Svetem pismu vsebujejo Božje osebno ime, toda to niso nadomestna imena za Boga.

Ime kraja

Svetopisemski stavek

Pomen

Jehova Jire

1. Mojzesova 22:13, 14

»Jehova bo priskrbel.«

Jehova Nissi

2. Mojzesova 17:15

»Jehova je moj prapor.« Jehova je Bog, pri katerem so lahko ljudje deležni zaščite in pomoči. (2. Mojzesova 17:13–16)

Jehova Šalom

Sodniki 6:23, 24

»Jehova je mir.«

Jehova šammah

Ezekiel 48:35, Slovenski standardni prevod, pdč. op.

»Jehova je tam.«

Zakaj poznati in uporabljati Božje ime

  •   Bog želi, da bi ljudje poznali njegovo osebno ime Jehova. To je razvidno iz tega, da ga je v Sveto pismo dal zapisat več tisočkrat. (Malahija 1:11)

      Božji Sin, Jezus, je večkrat poudaril, kako pomembno je Božje ime. Na primer, k Jehovu je molil: »Posvečeno bodi tvoje ime.« (Matej 6:9; Janez 17:6)

  •   Prvi korak k temu, da zgradimo prijateljstvo z Jehovom, je to, da spoznamo in uporabljamo Božje ime. (Psalm 9:10; Malahija 3:16) Takšno prijateljstvo nam omogoči, da imamo koristi od Božje obljube: »Ker mi je vdan, ga bom rešil. Obvaroval ga bom, ker je spoznal moje ime.« (Psalm 91:14)

  •   Sveto pismo priznava: »So sicer taki, ki jim pravijo ‚bogovi‘, bodisi v nebesih bodisi na zemlji (in res je mnogo ‚bogov‘ in mnogo ‚gospodov‘).« (1. Korinčanom 8:5, 6) Pa vendar jasno pove, da je pravemu Bogu ime Jehova. (Psalm 83:18)

a Nekateri hebrejski učenjaki za Božje ime dajejo prednost prevodu »Jahve«.

b Skrajšana oblika Božjega imena, »Jah«, se v Svetem pismu pojavlja kakih 50-krat, med drugim v besedi »Aleluja«, ki pomeni »Hvalite Jaha«. (Razodetje 19:1, pdč. op.)