Evangelij po Mateju 12:1–50

  • Jezus je »Gospodar šábata« (1–8)

  • Moški s hromo roko ozdravljen (9–14)

  • Božji ljubljeni služabnik (15–21)

  • Izganjanje demonov s pomočjo svetega duha (22–30)

  • Neodpustljiv greh (31, 32)

  • Drevo se prepozna po sadu (33–37)

  • Znamenje Jona (38–42)

  • Ko se vrne hudobni duh (43–45)

  • Jezusova mama in bratje (46–50)

12  Ob neki priložnosti je šel Jezus na šábat* skozi žitna polja. Njegovi učenci so postali lačni in so začeli trgati klasje in jesti.+  Ko so farizeji to videli, so mu rekli: »Glej! Tvoji učenci delajo to, kar na šábat* ni dovoljeno delati.«+  Jezus pa jim je rekel: »Ali niste brali, kaj je naredil David, ko so on in njegovi možje postali lačni?+  Vstopil je v Božjo hišo in nato so jedli daritvene hlebce,+ ki jih ne on ne njegovi možje niso smeli jesti, ampak so jih smeli jesti samo duhovniki.+  In ali niste brali v Zakoniku*, da na šábat* duhovniki v templju delajo, pa so brez krivde?+  Toda povem vam, da je tu nekdo, ki je pomembnejši od templja.+  Če bi razumeli, kaj pomeni ‚Usmiljenje hočem,+ ne pa žrtve‘,+ ne bi obsojali nedolžnih.  Sin človekov je namreč Gospodar šábata*+  Jezus je nato odšel v sinagogo. 10  Tu je bil človek s hromo* roko.+ Nekateri so na Jezusu hoteli najti nekaj, za kar bi ga lahko obtožili, zato so ga vprašali: »Ali je na šábat* dovoljeno zdraviti?«+ 11  Rekel jim je: »Če bi imeli eno ovco in bi vam ta na šábat* padla v jamo, kdo od vas je ne bi prijel in izvlekel?+ 12  Koliko vrednejši je vendar človek od ovce! Na šábat* je torej dovoljeno delati dobro.« 13  Nato je človeku s hromo roko rekel: »Iztegni roko!« Iztegnil jo je in bila je spet zdrava kakor druga roka. 14  Toda farizeji so šli ven in začeli kovati zaroto proti Jezusu, da bi ga ubili. 15  Ko je Jezus za to izvedel, je odšel od tam. Mnogi so šli za njim+ in on jih je vse ozdravil. 16  Toda zabičal jim je, naj o njem ne govorijo naokoli.+ 17  S tem se je izpolnilo to, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju, ki je rekel: 18  »To je moj služabnik,+ ki sem ga izbral, moj ljubljeni, ki mi* je v veselje!+ Dal mu bom svojega duha+ in on bo narodom razjasnil, kaj je pravica. 19  Ne bo se prepiral,+ ne vpil in nihče ne bo na glavnih ulicah slišal njegovega glasu. 20  Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne bo ugasnil,+ dokler ne bo dosegel, da zmaga pravica. 21  In njegovo ime bo narodom vlivalo upanje.«+ 22  Nato so k Jezusu pripeljali slepega in nemega človeka, ki je bil obseden od demonov. Ozdravil ga je, tako da je nemi spregovoril in spregledal. 23  Vsi zbrani ljudje so bili čisto iz sebe in so začeli spraševati: »Da ni ta mogoče Davidov Sin?« 24  Ko so to slišali farizeji, so rekli: »Ta izganja demone s pomočjo Bélcebuba*, poglavarja demonov.«+ 25  Jezus je vedel, kaj si mislijo, zato jim je rekel: »Vsako kraljestvo, ki je znotraj sebe razdeljeno, bo propadlo in nobeno mesto ali družina, ki je znotraj sebe razdeljena, ne bo obstala. 26  Če Satan izganja Satana, se pravzaprav bojuje sam proti sebi. Kako bo potem njegovo kraljestvo obstalo? 27  In če jaz izganjam demone s pomočjo Bélcebuba, s čigavo pomočjo jih potem izganjajo vaši učenci? Zato vam bodo oni dokazali, da se motite. 28  Če pa demone izganjam s pomočjo Božjega duha, je Božje kraljestvo že tu, ampak vi tega niste opazili.+ 29  Pa še to: Kako lahko kdo vdre v hišo močnega človeka in mu vzame imetje? Najprej ga mora zvezati in šele nato mu lahko izropa hišo. 30  Kdor ni na moji strani, je proti meni, in kdor z menoj ne zbira, razsipava.+ 31  Zato vam povem: človeku bo odpuščen vsakršen greh in vsakršno žaljenje, toda tistemu, ki žali Božjega duha, ne bo odpuščeno.+ 32  Tistemu, na primer, ki bi rekel kaj proti Sinu človekovemu, bo odpuščeno,+ tistemu, ki bi rekel kaj proti svetemu duhu, pa ne bo odpuščeno ne v tej stvarnosti* ne v prihodnji.+ 33  Če je vaše drevo dobro, je tudi njegov sad dober, če pa je vaše drevo slabo, je tudi njegov sad slab. Drevo se namreč prepozna po sadu.+ 34  Gadja zalega!+ Ker ste hudobni, ne morete govoriti dobro. Usta namreč govorijo to, česar je srce polno.+ 35  Dober človek prinaša iz zaklada v svojem srcu dobro, hudoben človek pa prinaša iz zaklada v svojem srcu hudo.+ 36  Povem vam, da bodo ljudje na sodni dan za vsako izrečeno nekoristno* besedo dajali odgovor.+ 37  Po svojih besedah boš razglašen za pravičnega ali pa boš obsojen.« 38  V odgovor na to so mu nekateri pismouki in farizeji rekli: »Učitelj, radi bi, da nam pokažeš kakšno znamenje.«+ 39  On pa jim je odgovoril: »Hudobni in nezvesti* rod* hoče videti znamenje, toda ne bo videl nobenega drugega znamenja razen znamenja preroka Jona.+ 40  Kakor je bil namreč Jona v trebuhu velikanske ribe tri dni in tri noči,+ tako bo tudi Sin človekov v osrčju zemlje tri dni in tri noči.+ 41  Ninivljáni bodo med sodbo vstali od mrtvih skupaj s tem rodom* in ga obsodili. Oni so se namreč pokesali, ko so slišali to, kar jim je Jona oznanil.+ Toda tukaj je nekdo, ki je pomembnejši od Jona.+ 42  Kraljica z juga bo med sodbo vstala od mrtvih skupaj s tem rodom* in ga bo obsodila. Ona je namreč prišla z drugega konca sveta, da bi slišala Salomonovo modrost.+ Toda tukaj je nekdo, ki je pomembnejši od Salomona.+ 43  Kadar hudobni* duh pride iz človeka, hodi po izsušenih krajih in si išče bivališče, pa ga ne najde.+ 44  Nato reče: ‚Vrnil se bom v hišo, iz katere sem prišel.‘ In ko pride, vidi, da je prazna, vendar očiščena in okrašena. 45  Potem pa odide in pripelje s seboj še sedem drugih duhov, hudobnejših od sebe. Tudi ti vstopijo v človeka in se tam naselijo. Nazadnje je s takim človekom hujše, kot je bilo na začetku.+ Tako se bo zgodilo tudi s tem hudobnim rodom* 46  Ko je še govoril množicam, so prišli njegova mama in bratje.+ Stali so zunaj in želeli z njim govoriti,+ 47  zato mu je nekdo rekel: »Glej! Zunaj stojijo tvoja mama in tvoji bratje in želijo govoriti s teboj.« 48  Jezus pa mu je odgovoril: »Kdo je moja mama in kdo so moji bratje?« 49  Iztegnil je roko proti učencem in rekel: »Glej, to so moja mama in moji bratje!+ 50  Moj brat, moja sestra in moja mama je namreč vsak, ki izpolnjuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih.«+

Opombe

Glej Slovar.
Glej Slovar.
Ali »Postavi«.
Glej Slovar.
Glej Slovar.
Glej Slovar.
Dobesedno »suho«.
Glej Slovar.
Glej Slovar.
Ali »moji duši«. Glej Slovar pod »duša«.
Naziv, ki se uporablja za Satana.
Ali »dobi«. Glej Slovar.
Ali »škodljivo«.
Ali »generacija«.
Dobesedno »prešuštni«.
Ali »generacijo«.
Ali »generacijo«.
Dobesedno »nečisti«.
Ali »generacijo«.