Preskoči na vsebino

POJASNJENE SVETOPISEMSKE VRSTICE

Rimljanom 10:13: »Kdor koli bo klical Gospodovo ime«

Rimljanom 10:13: »Kdor koli bo klical Gospodovo ime«

 »Vsak, ki bo klical Jehovovo ime, bo rešen.« (Rimljanom 10:13, Prevod novi svet)

 »Kdor koli bo klical Gospodovo ime, bo rešen.« (Rimljanom 10:13, Slovenski standardni prevod)

Pomen Pisma Rimljanom 10:13

 Bog je nepristranski in vsem ljudem, ne glede na njihovo narodnost, raso ali družbeni položaj, ponuja možnost rešitve in večnega življenja. Da bi bili tega deležni, moramo klicati ime Jehova, kar je osebno ime Vsemogočnega Boga. a (Psalm 83:18)

 V Svetem pismu izraz »klicati Jehovovo ime« pomeni več kot le to, da Božje ime poznamo in ga uporabljamo pri čaščenju. (Psalm 116:12–14) Pomeni tudi to, da Bogu zaupamo in pri njem iščemo pomoč. (Psalm 20:7; 99:6)

 Božje ime je Jezusu Kristusu veliko pomenilo. Svojo vzorčno molitev je začel z besedami: »Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime.« (Matej 6:9) Jezus je učil, da moramo Tistega, ki stoji za tem imenom, spoznati, ubogati in ljubiti, če želimo dobiti večno življenje. (Janez 17:3, 6, 26)

 Zakaj lahko sklenemo, da je z besedo »Gospod«, ki je v Slovenskem standardnem prevodu uporabljena v Rimljanom 10:13, pravzaprav mišljen Jehova? Zato, ker ta vrstica citira besede iz Joela 3:5 (Joel 2:32, Prevod novi svet), kjer se v hebrejskem izvirniku pojavi Božje ime, ne pa naziv »Gospod«. b

Sobesedilo Pisma Rimljanom 10:13

 Iz 10. poglavja Pisma Rimljanom izvemo, da je posameznik lahko v dobrem odnosu z Bogom le, če veruje v Jezusa Kristusa. (Rimljanom 10:9) To trditev podpira tudi več vrstic iz tako imenovane Stare zaveze. Posameznik svojo vero pokaže tako, da jo javno razglaša, kar med drugim pomeni, da neverujočim oznanja dobro novico o rešitvi. Tako tudi oni dobijo priložnost, da si pridobijo vero, ki vodi v življenje. (Rimljanom 10:10, 14, 15, 17)

Preberite 10. poglavje Pisma Rimljanom ter opombe in navzkrižne navedenke.

a Božje ime se v starodavnih svetopisemskih rokopisih pojavlja okoli 7000-krat. V hebrejščini je Božje ime zapisano s štirimi črkami, znanimi kot tetragram. Ime se pogosto prevaja z »Jehova«, nekateri učenjaki pa so bolj naklonjeni obliki »Jahve«.

b Zelo verjetno je, da so krščanski pisci Svetega pisma, kadar so iz »Stare zaveze« citirali vrstice, ki so vsebovale Božje ime, to ime tudi zapisali. V The Anchor Bible Dictionary piše: »Obstaja nekaj dokazov, da so ob nastajanju N[ove] Z[aveze] v nekaterih ali v vseh navedkih iz S[tare] Z[aveze] zapisali tetragram, Božje ime Jahve.« (6. zvezek, str. 392) Za več informacij glejte »Božje ime v Krščanskih grških spisih« v Vodniku za preučevanje Božje Besede, str. 6–13. Za seznam prevodov Svetega pisma, ki v Rimljanom 10:13 uporabljajo Božje ime, glejte Appendix C2 v angleški preučevalni izdaji Svetega pisma.