Apostolska dela 2:1–47

  • Na binkošti izlit sveti duh (1–13)

  • Petrov govor (14–36)

  • Odziv množice na Petrov govor (37–41)

    • Krsti se 3000 ljudi (41)

  • Bratske vezi med kristjani (42–47)

2  Na binkoštni dan+ pa so bili učenci zbrani na enem kraju.  Nenadoma se je z neba zaslišal glasen zvok, kot bi privršal močan veter, in napolnil vso hišo, v kateri so sedeli.+  Prikazali so se jeziki, podobni ognjenim plamenom. Jeziki so se porazdelili, tako da je nad vsakim prisotnim obstal po eden.  Vsi zbrani so se napolnili s svetim duhom+ in začeli govoriti v različnih jezikih, kot jim je to omogočil duh.+  V Jeruzalemu so bili takrat verni Judje iz vseh dežel sveta.+  Ko se je zaslišal zvok, se je zbrala množica ljudi in vsi so bili začudeni, saj je vsak slišal učence, da so govorili v njegovem jeziku.  Ljudje so bili čisto osupli in so govorili: »Kaj niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci?+  Kako je potem mogoče, da vsak od nas sliši svoj domači jezik*?  Tu smo Parti, Medijci+ in Elámci,+ prebivalci Mezopotamije, Judeje, Kapadókije, Ponta, province Azije,+ 10  Frígije, Pamfílije, Egipta in predelov Libije, ki so blizu Ciréne, ter obiskovalci iz Rima – tako Judje kot spreobrnjenci+ – 11  pa še Krečáni in Arabci. Vsi mi jih slišimo, kako v naših jezikih govorijo o Božjih veličastnih delih.« 12  Vsi so bili osupli in zmedeni. Drug drugega so spraševali: »Kaj to pomeni?« 13  Nekateri pa so se posmehovali in govorili: »Sladkega* vina so se napili.« 14  Peter pa je skupaj z 11 apostoli+ stopil naprej in glasno rekel: »Judejci in vsi, ki živite v Jeruzalemu, pozorno prisluhnite temu, kar vam bom zdaj povedal. 15  Ti ljudje niso pijani, kot vi mislite, saj je šele 9. ura zjutraj*. 16  Pred vašimi očmi se izpolnjuje to, kar je bilo napovedano po preroku Joélu: 17  ‚»V zadnjih dneh,« govori Bog, »bom na vsakršne ljudi izlil svojega duha*, zato bodo vaši sinovi in vaše hčere prerokovali, vaši mladeniči bodo imeli videnja in vaši starci sanje.+ 18  Tiste dni bom svojega duha* izlil tudi na svoje sužnje, moške in ženske, in bodo prerokovali.+ 19  Naredil bom čudeže na nebu in znamenja na zemlji – kri in ogenj in oblake dima. 20  Sonce se bo spremenilo v temo in luna v kri, preden pride veliki in sijajni Jehovov* dan. 21  Vsak, ki bo klical moje ime Jehova*, bo rešen.«‘+ 22  Izraelci, poslušajte: Jezusa Nazaréčana je poslal Bog. Bog vam je to jasno pokazal s tem, da je med vami po njem delal mogočna dela, čudeže in znamenja,+ kot to sami dobro veste. 23  Tega človeka, ki vam je bil izročen v skladu z Božjo voljo* in vnaprejšnjo vednostjo,+ ste s pomočjo hudobnežev* pribili na kol in umorili.+ 24  Toda Bog ga je obudil.+ Osvobodil ga je smrti*, saj ni bilo mogoče, da bi ga ta obdržala v svojem prijemu.+ 25  David namreč o Kristusu pravi: ‚Jehova* imam stalno pred seboj*. On je na moji desni, da ne bi nikoli padel*. 26  Zato mi srce igra in moje besede so polne veselja. Živel bom* v upanju. 27  Ne boš me* namreč pustil v grobu* in ne boš dovolil, da bi tvoj vdani služabnik začel trohneti.+ 28  Odkril si mi pot, ki vodi v življenje. Ko bom stal pred teboj, me boš napolnil z velikim veseljem.‘+ 29  Bratje, dovolite mi, da vam brez zadržkov spregovorim o očaku Davidu. On je umrl, pokopali so ga+ in njegov grob je še danes pri nas. 30  Ker je bil prerok in je vedel, da mu je Bog s prisego obljubil, da bo na njegov prestol posadil enega od njegovih potomcev*,+ 31  je vnaprej videl vstajenje Kristusa in je o tem govoril, namreč da ne bo puščen v grobu* in da njegovo telo ne bo začelo trohneti.+ 32  Bog je tega Jezusa obudil in mi vsi smo temu priče.+ 33  Ker ga je torej Bog, njegov Oče, povišal sebi na desno+ in mu dal obljubljenega svetega duha,+ je tega duha izlil na nas, kot to zdaj vidite in slišite. 34  David se namreč ni dvignil v nebesa, ampak sam pravi: ‚Jehova* je mojemu Gospodu rekel: »Sêdi na moji desni, 35  dokler ne bom tvojih sovražnikov položil pod tvoje noge*.«‘+ 36  Vse izraelsko ljudstvo je lahko torej povsem prepričano, da je Bog tega Jezusa, ki ste ga vi usmrtili na kolu,+ postavil za Gospoda+ in za Kristusa.« 37  Ko so to slišali, jih je zabolelo srce, zato so Petra in ostale apostole vprašali: »Bratje, kaj moramo narediti?« 38  Peter jim je rekel: »Pokesajte se+ in naj se vsak od vas da krstiti+ v imenu Jezusa Kristusa, da bi vam bili odpuščeni grehi.+ Potem boste prejeli svetega duha, Božji brezplačni dar. 39  Naš Bog Jehova* je to obljubil+ vam, vašim otrokom in vsem tistim, ki so daleč stran – vsem, ki jih pokliče k sebi.«+ 40  Peter jim je povedal še veliko drugega. Temeljito jim je pričeval in jih opominjal: »Rešite se tega pokvarjenega rodu*+ 41  Tisti, ki so njegovo sporočilo z veseljem sprejeli, so se dali krstiti+ in tisti dan se je učencem pridružilo približno 3000 ljudi.+ 42  Učili so se od apostolov, se družili,* skupaj jedli+ in vztrajno molili.+ 43  Apostoli so delali veliko čudežev in znamenj.+ Vsi so to videli in prevzelo jih je strahospoštovanje do Boga. 44  Vsi, ki so začeli verovati, so se zbirali in imeli vse skupno. 45  Prodajali so svoja zemljišča in imetje,+ potem pa izkupiček od prodaje razdelili med vse – vsak od njih je dobil, kolikor je potreboval.+ 46  Dan za dnem so se zbirali v templju. Obiskovali so se na domovih in jedli hrano, ki so si jo delili z velikim veseljem in iskrenega srca. 47  Hvalili so Boga in uživali naklonjenost pri vseh ljudeh. Jehova* pa je poskrbel, da so se jim vsak dan pridružili takšni, ki so našli pot rešitve.+

Opombe

Ali »sliši jezik, ki ga pozna od rojstva«.
Ali »novega«.
Dobesedno »tretja ura dneva«, šteto od sončnega vzhoda.
Dobesedno »od svojega duha«.
Dobesedno »od svojega duha«.
Ali »odločitvijo«.
Dobesedno »nezakonitežev«.
Ali morda »vrvi smrti«. Dobesedno »bolečin smrti«.
Ali »pred očmi«.
Ali »da me ne bi nič pretreslo; da me ne bi nič vznemirilo«.
Ali »moje telo bo počivalo«.
Ali »hadu«. Gre za splošni grob človeštva. Glej Slovar.
Ali »moje duše«. Glej Slovar pod »duša«.
Dobesedno »nekoga od sadu njegovih ledij«.
Ali »hadu«. Gre za splošni grob človeštva. Glej Slovar.
Dobesedno »za podnožnik tvojim nogam«.
Ali »generacije«.
Ali »delili vse med seboj«.