Preskoči na vsebino

Ali naj bi častili podobe?

Ali naj bi častili podobe?

Sveto pismo odgovarja

 Ne. V New Catholic Encyclopedii je pri opisu zakonov, ki jih je Bog dal izraelskemu narodu, pisalo naslednje: »Iz različnih bibličnih pripovedi se jasno vidi, da je bilo pravo bogočastje brez podob.« Razmislite o teh svetopisemskih vrsticah:

  •   »Ne delaj si rezanih podob niti ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo. Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, ker sem jaz, tvoj Bog Jehova, Bog, ki od ljudi zahtevam, da so vdani samo meni.« (2. Mojzesova 20:4, 5) Bog zahteva, da smo »vdani« samo njemu. Potemtakem ni zadovoljen, če častimo podobe, slike, malike, ikone, kipe ali simbole.

  •   »Ne bom dovolil, da bi kipom šla hvala, ki pripada meni.« (Izaija 42:8, Easy-to-Read Version) Za Boga je nesprejemljivo, kadar ga kdo časti s pomočjo podob. Ob neki priložnosti ga je nekaj Izraelcev želelo častiti tako, da so uporabili kip teleta, vendar je Bog rekel, da so s tem storili »strašen greh«. (2. Mojzesova 32:7–9, Easy-to-Read Version)

  •   »Ne bi [si] smeli zamišljati, da je Božanstvo podobno zlatu, srebru ali kamnu, nečemu, kar je s svojo spretnostjo in domiselnostjo izoblikoval človek.« (Apostolska dela 17:29) Pri poganskem čaščenju se pogosto uporablja to, »kar je s svojo spretnostjo in domiselnostjo izoblikoval človek«, v nasprotju s tem pa Sveto pismo pravi, da bi kristjani morali živeti »po veri, ne pa po tem, kar vidimo«. (2. Korinčanom 5:7)

  •   »Varujte se malikov!« (1. Janezovo 5:21) Svetopisemske zapovedi, dane tako izraelskemu narodu kot kristjanom, vedno znova razkrivajo, da je nauk, da Bog odobrava uporabo podob in ikon pri čaščenju, v resnici zmota.