Druga Mojzesova knjiga 34:1–35

  • Pripravljeni novi kamniti plošči (1–4)

  • Mojzes vidi Jehovovo slavo (5–9)

  • Ponovljene nekatere podrobnosti iz zaveze (10–28)

  • Mojzesov obraz žari (29–35)

34  Nato je Jehova Mojzesu rekel: »Iz kamna si izkleši plošči, kakršni sta bili prvi,+ jaz pa bom nanju napisal besede, ki so bile na prvih ploščah,+ ki si ju razbil.+  Pripravi se za jutri zjutraj, ker se boš povzpel na goro Sinaj in se na vrhu postavil pred mene.+  Nihče naj se ne povzpne s teboj in nikogar drugega naj ne bo na vsej gori. Ne drobnica ne govedo naj se ne paseta pred to goro.«+  Mojzes je torej iz kamna izklesal plošči, kakršni sta bili prvi. Zgodaj zjutraj je vstal in se povzpel na goro Sinaj, tako kot mu je Jehova zapovedal, v rokah pa je nesel kamniti plošči.  Nato se je Jehova spustil dol+ v oblaku, se postavil zraven njega in razglasil svoje ime, Jehova.+  Jehova je šel mimo njega in razglasil: »Jehova, Jehova, usmiljen+ in sočuten+ Bog, ne razjezi se hitro,*+ neizmerno je vdan v ljubezni*+ in vedno govori resnico*,+  izkazuje vdano ljubezen tisočim,+ oprošča napake, prestopke in grehe,+ vendar krivih nikakor ne pusti brez kazni,+ ampak jih kaznuje in pusti, da posledice njihovih pregreh nosijo tudi njihovi otroci, vnuki in pravnuki*+  Mojzes je hitro padel na kolena in se priklonil do tal.  Nato je rekel: »Jehova, če sem si pridobil tvojo naklonjenost, potem te prosim, o Jehova, pojdi z nami,+ čeprav smo trmasto ljudstvo.+ Odpusti nam našo napako in greh+ ter nas vzemi za svojo lastnino.« 10  Jehova pa je odgovoril: »Glej, sklepam naslednjo zavezo: Pred vsem tvojim ljudstvom bom delal čudovite reči, ki se niso zgodile še nikjer na zemlji, v nobenem narodu.+ Vsi narodi, med katerimi živite, bodo videli, kaj delam, saj bom z vami storil nekaj izjemnega.+ 11  Pozorno poslušajte, kar vam danes zapovedujem.+ Pred vami bom pregnal Amoréjce, Kanaánce, Hetéjce, Perizéjce, Hivéjce in Jebuséjce.+ 12  Pazite, da ne boste sklenili zaveze s prebivalci dežele, v katero greste,+ da vas to ne bo pahnilo v nesrečo*.+ 13  Ampak porušite njihove oltarje, razbijte njihove svete stebre in posekajte njihove svete kole*.+ 14  Ne klanjajte se drugemu bogu,+ saj sem jaz, Jehova, znan kot takšen, ki zahtevam* izključno vdanost*. Da, jaz sem Bog, ki zahtevam izključno vdanost.+ 15  Pazite, da ne boste sklenili zaveze s prebivalci dežele. Ko bodo častili svoje bogove* in jim darovali žrtve,+ bodo namreč povabili tudi vas in boste jedli od darovane hrane.+ 16  Potem boste gotovo vzeli nekatere njihove hčere za žene svojim sinovom,+ one pa bodo častile svoje bogove* in bodo navedle vaše sinove k nezvestobi, tako da bodo častili njihove bogove*.+ 17  Ne delaj si ulitih bogov*.+ 18  Praznuj praznik nekvašenega kruha.+ Sedem dni jej nekvašeni kruh, tako kot sem ti zapovedal, ob predpisanem času v mesecu abíbu*,+ ker si v mesecu abíbu šel iz Egipta. 19  Vse prvorojeno* je moje,+ tudi vsi prvorojeni samci od tvoje živine, tako od goveda kot od drobnice.+ 20  Prvorojenega osla odkupi z ovco, če pa ga ne boš hotel odkupiti, mu zlomi vrat. Odkupi tudi vsakega prvorojenca od svojih sinov.+ Nihče naj ne pride k meni praznih rok. 21  Šest dni delaj, sedmi dan pa počivaj*.+ Tudi ob času oranja in ob času žetve počivaj sedmi dan. 22  Praznuj praznik tednov z darovanjem prve požete pšenice ter praznik spravljanja* ob koncu leta.+ 23  Trikrat na leto naj vsi moški pridejo pred mene, Gospoda Jehova, Izraelovega Boga.+ 24  Jaz bom pregnal narode pred vami+ in razširil vaše ozemlje. Nihče se ne bo skušal polastiti vaše zemlje, ko boste trikrat na leto šli pred mene, svojega Boga Jehova. 25  Kadar mi daruješ žrtev, ne daruj krvi skupaj s čim kvašenim.+ Pashalne* žrtve ne smeš pustiti do jutra.+ 26  Najboljše od prvih pridelkov svoje zemlje prinesi v mojo hišo, v hišo svojega Boga Jehova.+ Ne kuhaj kozlička v mleku njegove matere.«+ 27  Jehova je Mojzesu še rekel: »Zapiši te besede,+ saj na podlagi teh besed sklepam s teboj in izraelskim ljudstvom zavezo.«+ 28  Mojzes je ostal tam pri Jehovu 40 dni in 40 noči. Ni jedel kruha in ni pil vode.+ Na plošči je napisal* besede zaveze, Deset zapovedi*.+ 29  Nato je Mojzes prišel z gore Sinaj, v rokah pa je imel plošči s Pričevanjem*.+ Ker je govoril z Bogom, je koža na njegovem obrazu žarela, toda tega ni vedel. 30  Ko so ga Aron in vsi Izraelci zagledali, so videli, da koža na njegovem obrazu žari, zato so se mu bali približati.+ 31  Toda Mojzes jih je poklical. Tako so Aron in vsi poglavarji ljudstva prišli k njemu in Mojzes je govoril z njimi. 32  Zatem so k njemu pristopili vsi Izraelci in sporočil jim je vse zapovedi, ki mu jih je Jehova dal na gori Sinaj.+ 33  Mojzes si je vsakič, ko je nehal govoriti z njimi, obraz zakril s tančico.+ 34  Ko pa je šel noter pred Jehova, da bi govoril z njim, si je tančico snel.+ In ko je prišel ven, je Izraelcem sporočil prejete zapovedi.+ 35  Izraelci so videli, da koža na njegovem obrazu žari. Mojzes si je nato čez obraz znova nadel tančico in jo nosil, dokler ni šel noter govorit z Bogom*.+

Opombe

Ali »počasen je za jezo«.
Ali »poln srčne dobrote«.
Ali »in povsem zanesljiv«.
Ali »tretji rod in četrti rod«.
Ali »se s tem ne boste ujeli v zanko«.
Glej Slovar.
Ali »saj moje ime, Jehova, zahteva«.
Ali »ne trpim tekmecev«.
Ali »se bodo prostituirali s svojimi bogovi«.
Ali »se bodo prostituirale s svojimi bogovi«.
Ali »tako da se bodo prostituirali z njihovimi bogovi«.
Ali »bogov iz staljene kovine«.
Ali »vse prvorojeno moškega spola«. Dobesedno »vse, kar odpre maternico«.
Ali »praznuj šábat«. Glej Slovar pod »šabat«.
Znan tudi kot šotorski praznik.
Glej Slovar.
Dobesedno »Deset besed«. Znane tudi kot Dekalog.
Besedna zveza »je napisal« se očitno nanaša na Jehova. Glej 1. vrstico.
Glej Slovar.
Dobesedno »njim«.