Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 4

Σόσκε Πρέπει τι Σικαβάς Σεβασμός κι Εξουσία;

Σόσκε Πρέπει τι Σικαβάς Σεβασμός κι Εξουσία;

«Τι ντεν τιμή σαρέ κο τζενέ, τι μανγκέν σαρέ ι πφραλέν, τι νταρέν κατά Ντεβέλ, τι ντεν τιμή κο βασιλιάς».​—1 ΠΕΤΡΟΥ 2:17.

1, 2. (α) Κάσκε οδηγίες πρέπει τι ακολουθίνας; (β) Καλά ερωτήσεις κα ντικχάς ανταλέ κεφαλαιόστε;

ΚΑΝΑ ισινένας χουρντό, μπάζιμα τουμαρό ντατ ντα τουμαρί ντάι μπορεί τι βακερένας τουμένγκε τι κερέν κάτι σο να μανγκένας τι κερέν. Τθερένας αγάπη τουμαρέ νταντέσκε ντα τουμαρέ νταγιάκε ντα τζανένας ότι έπρεπε τι ντεν-λεν καν. Όμως, υπαρχίντιβενας φαρ σο να μανγκένας τι ντεν καν.

2 Τζανάσα ότι ο Ιεχωβά, αμαρό Ντατ, μανγκέλα-αμέν. Φροντίνελα-αμέν ντα ντέλα σο-ντα χρειαζίντιβασα για τι απολαμβάνας ι ζωή. Βακερέλα αμένγκε οντουβά σο χρειαζίντιβελα τι κεράς για τι τθεράς επιτυχία. Ισί φαρ, σο χρησιμοποιήνελα τζενέν-ντα για τι οδηγίνελ-αμέν. Πρέπει τι σεβάνας ι εξουσία σο τθερέλα ο Ιεχωβά. (Παροιμίες 24:​21) Σόσκε όμως μπάζιμ αβέλα αμένγκε δύσκολος τι ασουνάς ο οδηγίες σο ντένα-αμέν; Σόσκε μανγκέλα αμένταρ ο Ιεχωβά τι ακολουθίνας ο οδηγίες σο λάσα; Ντα σαρ σικαβάσα ότι σεβάνασα λέσκι εξουσία;​—Ντικχ ι Σημείωση 9 κο παλαϊνέ σελίδες.

ΣΟΣΚΕ ΙΣΙ ΔΥΣΚΟΛΟΣ;

3, 4. Σαρ αβιλέ ο τζενέ ατελείς; Σόσκε μπάζιμ ισί δύσκολος τι ασουνάς ο οδηγίες σο ντένα-αμέν ο γιαβερά;

3 Σαρ τζενέ νικιόλα αμένταρ μπουτ φαρ τι τζας κόντρα  κο γιαβερά. Ανταβά αβέλα-πες από αζομάν σο αμαρτιντάς ο πρώτος μουρς ντα η πρώτη τζουβέλ, ο Αδάμ ντα η Εύα. Παρόλο σο ισινέ τέλειοι, γκιλέ κόντρα κι εξουσία κι Ντεβλέσκι. Από αζομάν, σαρέ ο τζενέ μπιάντιβενα ατελείς. Άρα, εκ πράγμας σο κερέλα αμένγκε δύσκολος τι ασουνάς ο οδηγίες ι Ιεχωβάσκε ντα ι τζενένγκε ισί αμαρί ατέλεια. Εκ γιαβέρ πράγμας ισί ότι ο τζενέ σο χρησιμοποιήνελα ο Ιεχωβά για τι οδηγίνελ-αμέν ισί βον-ντα ατελείς.​—Γένεση 2:​15-17· 3:​1-7· Ψαλμός 51:5· Ρωμαίους 5:12.

4 Επειδή ισινάμ ατελείς, νικιόλα αμένταρ ο μπαρικανιπέ. Ο μπαρικανιπέ κερέλα αμένγκε δύσκολος τι ασουνάς ο οδηγίες σο ντένα-αμέν. Για παράδειγμας, κο πουρανό Ισραήλ, ο Ιεχωβά τραμπιντάς ι Μωυσής για τι οδηγίνελ Πι λαός. Αλλά εκ τζενό σο υπηρετίνελας ι Ιεχωβάς μπουτ μπρεσά, ο Κορέ, αβιλό μπαρικανό ντα να σικαντάς σεβασμός κο Μωυσής. Ο Μωυσής παρόλο σο ισινέ διορισμέ τι οδηγίνελ ι Ντεβλέσκε λαός όχι σάντε να ισινέ μπαρικανό, αλλά βακέρντιλο ο πιο ταπεινός τζενό σο τζουβντιόλας αζομάν. Αλλά ο Κορέ να μανγκέλας τι οδηγίνελ-λες ο Μωυσής. Οτθάρ, κερντάς μπουτέ γιαβερέν-ντα τι τζαν κόντρα κο Μωυσής. Σο αποτέλεσμας τθερέλας ο Κορέ ντα οντουλά σο γκιλέ κόντρα κο Μωυσής; Μουλέ. (Αριθμοί 12:3· 16:​1-3, 31-35) Η Γραφή τθερέλα μπουτ παραδείγματα σο σικλιαρένα-αμέν ότι ο μπαρικανιπέ ανέλα μπέτι αποτελέσματα.​—2 Χρονικών 26:​16-21· ντικχ ι Σημείωση 10 κο παλαϊνέ σελίδες.

5. Σαρ χρησιμοποιηντέ μερικά τζενέ μπέτι τροπόσαρ πουμαρί εξουσία;

5 Μπορεί τι ασουντέν ο λάφι: «Η εξουσία χαλαβέλα εκχέ τζενές». Κατά πουρανέ μπρεσά, μπουτ τζενέ χρησιμοποιηντέ ι εξουσία σο τθερένας μπέτι τροπόσαρ. (Διάβανε Εκκλησιαστής 8:9) Για παράδειγμας, ο Σαούλ ισινέ λατσσό ντα ταπεινός τζενό κάνα ο Ιεχωβά τραμπιντάς-λες τι αβέλ  βασιλιάς κο Ισραήλ. Όμως, μουκχλάς αντρέ πι γκίστε τι μπαριόλ ο μπαρικανιπέ ντα η ζήλια, ντα ανταβά κερντάς-λες τι κυνηγίνελ τον Δαβίδ, σο να κερντάας τίποτα κακός. (1 Σαμουήλ 9:​20, 21· 10:​20-22· 18:​7-11) Πιο σοράν, αβιλό βασιλιάς ο Δαβίδ, σο ισινέ εκ κατά πιο λατσσέ βασιλιάδες σο τθερέλας ο Ισραήλ. Μετά από χάνικ μπρεσά όμως, ατζέ-ντα ο Δαβίδ χρησιμοποιηντάς πι εξουσία μπέτι τροπόσαρ. Σοτάς με τη Βηθ-σαβεέ, σο ισινέ η ρομνί εκχέ γιαβερέ μουρσέσκι, του Ουρία, ντα σοράν για τι γκεραβέλ ι αμαρτία σο κερντάας μπουτσσαντάς τον Ουρία κο τζένγκι για τι μερέλ.​—2 Σαμουήλ 11:​1-17.

ΣΟΣΚΕ ΣΕΒΑΝΑΣΑ Ι ΕΞΟΥΣΙΑ Ι ΙΕΧΩΒΑΣΚΙ

6, 7. (α) Σο ταρτίνελα-αμέν τι κεράς η αγάπη σο τθεράσα ι Ιεχωβάσκε; (β) Σο κα βοηθίνελ-αμέν τι ντας καν ατζέ-ντα κάνα νανέ αμένγκε εύκολος;

6 Σεβάνασα ο οδηγίες σο ντέλα-αμέν ο Ιεχωβά επειδή τθεράσα λέσκε αγάπη. Επειδή να μανγκάσα τίποτα ντα καεκχές πιο μπουτ κατά Ιεχωβά, μανγκάσα τι ντας-λες χαρά. (Διάβανε Παροιμίες 27:​11· Μάρκος 12:​29, 30) Από αζομάν σο τζουβντιόλας ο πρώτος αντρόγυνος κο κήπος της Εδέμ, ο Μπενγκ μανγκέλα ο τζενέ τι τζαν κόντρα κι Ιεχωβάσκι εξουσία. Ο Μπενγκ μανγκέλα τι πακιάς ότι ο Ιεχωβά να τθερέλα ο δικαίωμας τι βακερέλ αμένγκε σο τι κεράς. Αμέν όμως τζανάσα ότι ανταβά ισί ψέμας. Ισινάμ σίγουροι ι λαφίνγκε: «Άξιος ισινάν Ιεχωβά, αμαρό Ντεβέλ, τι λες ι δόξα, ι τιμή ντα ι ζορ, σόσκε τούι κερντάν-λεν σαρέ».​—Αποκάλυψη 4:11.

7 Κάνα ισινένας χουρντό, σικλιλέν τι ντεν καν τουμαρέ νταντές ντα τουμαρέ νταγιά ατζέ-ντα όταν να μανγκένας. Ακανά-ντα, σαρ υπηρέτες ι Ιεχωβάσκε, υπαρχίντιβενα φαρ σο νανέ εύκολος τι ντας καν. Επειδή όμως μανγκάσα ντα σεβάνασα ι Ιεχωβάς, κεράσα ο πιο λατσσό σο μπορίνασα για τι ασουνάς-λες. Ο Ιησούς μουκχλάς αμένγκε ο παράδειγμας.  Ντέλας καν ι Ιεχωβάς ατζέ-ντα κάνα να ισινέ εύκολος λέσκε ανταβά. Άκ’ σόσκε μπορίνελας τι βακερέλ πι Νταντέσκε: «Μα τι αβέλ οντουβά σο μανγκάβα με αλλά οντουβά σο μανγκέσα τούι».​—Λουκάς 22:​42· ντικχ ι Σημείωση 11 κο παλαϊνέ σελίδες.

8. Καλά ισί μερικοί τρόποι σο οδηγίνελα-αμέν ο Ιεχωβά; (Ντικχ ο πλαίσιος « Τι Ασουνέν Συμβουλή»)

8 Αντιβές, ο Ιεχωβά οδηγίνελα-αμέν μπουτέ τροπόντζαρ. Για παράδειγμας, ντινάς-αμέν ι Γραφή. Επίσης, ντινάς-αμέν ι πρεσβυτερόν. Αμέν σικαβάσα ότι σεβάνασα ι εξουσία σο τθερέλα ο Ιεχωβά κάνα σεβάνασα οντουλέν σο χρησιμοποιήνελα για τι οδηγίνελ-αμέν. Άμα να δεχτίνασα λένγκι βοήθεια, ισί σαρ μα τι δεχτίνας ι Ιεχωβάς. Κάνα ο Ισραηλίτες να μανγκλέ ι Μωυσής, ο Ιεχωβά ντικχλάς-λες ανταβά σαρ κάτι μπουτ πφαρό. Ισινέ σαρ μα τι μανγκλέ Λες.​—Αριθμοί 14:​26, 27· ντικχ ι Σημείωση 12 κο παλαϊνέ σελίδες.

9. Σαρ κερέλα-αμέν η αγάπη τι ακολουθίνας ο οδηγίες σο ντιντιόνα-αμέν;

9 Κάνα σεβάνασα ι εξουσία, σικαβάσα επίσης ότι μανγκάσα αμαρέ πφραλέν ντα αμαρέ πφενίν. Σκεφτίνεν εκ παράδειγμας: Όταν αβέλα-πες εκ φυσική καταστροφή, ο τζενέ σο μπουτσσάντιβενα σαρ ομάδα για τι βοηθίνεν, ο πιο μπουτ φαρ, συνεργαζίντιβενα για τι σώνεν αζόμ πιο μπουτ τζενέν αβέλα-πες. Για τι τθερέλ η ομάδα λατσσέ αποτελέσματα, χρειαζίντιβελα κάποιος τι οργανώνελ-λα ντα ο κάθε τζενό σο ισί κι ομάδα τι ακολουθίνελ ο οδηγίες. Σο κα αβέλας-πες όμως άμα κάποιος αντράλ κατά ομάδα να ακολουθίνελας ο οδηγίες ντα κερέλας σο μανγκέλα; Ατζέ-ντα αν κα κερέλας-λες λατσσιμάσκε, άμα να κα ντέλας καν, μπορεί τι ανέλας προβλήματα οντουλένγκε σο ισί κι ομάδα, ή ατζέ-ντα τι ντελ-πες καέκ τζενό ιτιρί λέσταρ. Αντικάς, άμα αμέν να ακολουθίνασα ο οδηγίες ι Ιεχωβάσκε ντα οντουλένγκε σο ντινάς-λεν ο δικαίωμας  τι κερέν κουμάντος σε κάποια πράγματα, μπορεί ιτιρί αμένταρ τι νακχέν δυσκολίες γιαβερά. Όταν όμως ντάσα καν ι Ιεχωβάς, σικαβάσα ότι μανγκάσα αμαρέ πφραλέν ντα ότι σεβάνασα ο τρόπος σο τσσουντάς σε εκ σειράς ο Ιεχωβά ο πράγματα.​—1 Κορινθίους 12:​14, 25, 26.

10, 11. Σο κα ντικχάς πιο τελέ;

10 Σο-ντα μανγκέλα αμένταρ ο Ιεχωβά τι κεράς ισί αμαρέ λατσσιμάσκε. Κάνα σικαβάσα σεβασμός για την εξουσία αντρέ κι φαμιλί, αντρέ κι κχανγκιρί ντα κο κράτος, βοηθίντιβενα σαρέ.​—Δευτερονόμιο 5:​16· Ρωμαίους 13:4· Εφεσίους 6:2, 3· Εβραίους 13:17.

11 Κα αβέλ αμένγκε πιο εύκολος τι σικαβάς σεβασμός κο γιαβερά, άμα αγαντάμ σόσκε μανγκέλα-λες αμένταρ ανταβά ο Ιεχωβά. Ελάν τι ντικχάς πιο λατσσές σαρ μπορίνασα τι σικαβάς σεβασμός τρινέ πραγματέντε σο αβένα-πες αμαρέ ζωγιάτε.

 ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΑΝΤΡΕ ΚΙ ΦΑΜΙΛΙ

12. Σαρ μπορίνελα ο μουρς τι σικαβέλ ότι σεβάνελα ι εξουσία;

12 Ο Ιεχωβά κερντάς ι φαμιλί ντα ντινάς κο κάθε τζενό εκ ρόλος. Όταν ο κάθε τζενό αγαβέλα σο μανγκέλα λέσταρ ο Ιεχωβά, ο πράγματα αντρέ κι φαμιλί τζάνα μπουτ λατσσές ντα σαρί η φαμιλί βοηθίντιβελα. (1 Κορινθίους 14:​33) Ο Ιεχωβά τσσουντάς ι μουρσές τι αβέλ ο σορό αντρέ κι φαμιλί. Ανταβά μανγκέλα τι βακερέλ ότι μπεκλεντίνελα λέσταρ τι φροντίνελ ντα τι οδηγίνελ με αγάπη πι ρομνιά ντα πι τσσαβέν. Άρα, ο μουρς πρέπει τι ντελ λογαριασμός κο Ιεχωβά για το τρόπος σο φροντίνελα πι φαμιλί. Ο μουρς σο ισί Χριστιανός σικαβέλα λατσσιπέ ντα αγάπη, ντα συμπεριφερίντιβελα πι φαμιλιάτε σαρ συμπεριφερίντιβελα ο Ιησούς κι κχανγκιρί. Κάνα κερέλα-λες ανταβά, σικαβέλα ότι σεβάνελα ι Ιεχωβάς.​—Εφεσίους 5:​23· ντικχ ι Σημείωση 13 κο παλαϊνέ σελίδες.

Εκ Χριστιανός ντατ φροντίνελα πι φαμιλί ντα αντικάς μοιάζελα κο Χριστός

13. Σαρ μπορίνελα η τζουβέλ τι σικαβέλ ότι σεβάνελα ι εξουσία;

 13 Η τζουβέλ σο ισί Χριστιανή τθερέλα βόι-ντα εκ ρόλος σο ισί σημαντικός ντα ντέλα-λα αξία. Υποστηρίνελα πι ρομές καζόμ βοβ προσπαθίνελα μπουτ τι αβέλ λατσσό σορό αντρέ πι φαμιλιάτε. Γιεκ λέσαρ, τθερέλα ι ευθύνη τι σικλιαρέλ πι τσσαβέν. Εκ τρόπος για τι σικλιαρέλ πι τσσαβέν τι σικαβέν σεβασμός ισί πι παραδειγμάσαρ. (Παροιμίες 1:8) Σεβάνελα πι ρομές ντα στηρίνελα λέσκε αποφάσεις. Ατζέ-ντα όταν να συμφωνίνελα λέσαρ σε κάτι, βακερέλα σαρ αισθάντιβελα με σουκάρ τρόπος ντα σεβασμός. Όταν ο ρομ εκχέ πφενιάκο νανέ Μάρτυρας, βόι τθερέλα δυσκολίες. Άμα όμως συνεχίνελα τι σικαβέλ πι ρομέσκε αγάπη ντα σεβασμός, μπορεί εκ ντιβές τι μανγκέλ βοβ-ντα τι σικλιόλ ι Ιεχωβάσκε ντα τι ντελ-λες λατρεία.​—Διάβανε 1 Πέτρου 3:1.

14. Σαρ μπορίνενα τι σικαβέν ο τσσαβέ σεβασμός κι εξουσία;

14 Ο τσσαβέ ντα ο τσσαγιά τθερένα μπαρί αξία ι Ιεχωβάσκε ντα χρειαζίντιβενα κάποιον τι αρακχαβέλ-λεν ντα τι οδηγίνελ-λεν. Όταν ο τσσαβέ ασουνένα πουμαρέ νταντές ντα πουμαρέ νταγιά, ντένα-λεν μπαρί χαρά. Ατζέ πιο σημαντικός όμως ισί ότι κάνα ασουνένα, σικαβένα σεβασμός κο Ιεχωβά ντα ντένα-λες μπαρί χαρά. (Παροιμίες 10:1) Μπουτέ φαμιλίντε, ο τσσαβέ μπαριόνα μπι-νταντέσκε ή μπι-νταγιάκε. Ανταβά μπορεί τι αβέλ μπουτ δύσκολος εμ ι τσσαβένγκε αλλά εμ ι νταντέσκε ή ι νταγιάκε. Αλλά όταν ο τσσαβέ ντένα καν ντα συνεργαζίντιβενα πουμαρέ νταγιάσαρ ή πουμαρέ νταντέσαρ, ο πράγματα αντρέ λένγκε φαμιλιάτε κα τζαν μπουτ πιο λατσσές. Σαρ-ντα τι αβέλ-πες, καέκ φαμιλί νανέ τέλεια. Κάθε φαμιλί όμως μπορίνελα τι αβέλ πιο ευτυχισμέ όταν σαρέ ακολουθίνενα ο οδηγίες ι Ιεχωβάσκε. Ανταβά ντέλα δόξα κο Ιεχωβά, Οντουλέστε σο κερντάς σαρέ ο φαμιλιά.​—Εφεσίους 3:​14, 15.

 ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΑΝΤΡΕ ΚΙ ΚΧΑΝΓΚΙΡΙ

15. Σαρ σικαβάσα ότι σεβάνασα ι εξουσία αντρέ κι κχανγκιρί;

15 Ο Ιεχωβά οδηγίνελα-αμέν αντράλ κατά Χριστιανική κχανγκιρί ντα ντινάς κο Ιησούς ο δικαίωμας τι κερέλ-λα κουμάντος. (Κολοσσαείς 1:​18) Επίσης, ο Ιησούς ντινάς κο «πιστός ντα φρόνιμος δούλος» ι ευθύνη τι φροντίνελ ι Ντεβλέσκε λαός κι πφουβ. (Ματθαίος 24:​45-47) Αντιβές, «ο πιστός ντα φρόνιμος δούλος» ισί ο Κυβερνών Σώμας. Ο Κυβερνών Σώμας ντέλα σο-ντα χρειαζίντιβασα αζομάν σο χρειαζίντιβασα-λες, για τι ατσσικιαράς αμαρί πίστη ζουρανί. Ο πρεσβύτεροι, ο διακονικοί υπηρέτες ντα ο επίσκοποι περιοχής βοηθίνενα σαρέ ο κχανγκιριά σο υπαρχίντιβενα κι πφουβ ντα ακολουθίνενα ο οδηγίες σο ντέλα-λεν ο Κυβερνών Σώμας. Σαρέ ανταλά πφραλά τθερένα ι ευθύνη τι φροντίνεν-αμέν. Ντένα λογαριασμός κο Ιεχωβά για την ευθύνη σο τθερένα τι φροντίνεν λέσκε υπηρετόν. Άρα όταν σεβάνασα ανταλέ μουρσέν, σεβάνασα ι Ιεχωβάς.​—Διάβανε 1 Θεσσαλονικείς 5:​12· Εβραίους 13:​17· ντικχ ι Σημείωση 14 κο παλαϊνέ σελίδες.

16. Σόσκε μπορίνασα τι βακεράς ότι ο πρεσβύτεροι ντα ο διακονικοί υπηρέτες διορίντιβενα κατά άγιος πνεύμας;

16 Ο πρεσβύτεροι ντα ο διακονικοί υπηρέτες βοηθίνενα ι κχανγκιρί τι ατσσόλ πιστή ντα ενωμέ. Βέβαια, βον-ντα ισί ατελείς σαρ αμέν. Σαρ τραμπίντιβενα; Ανταλά πφραλά πρέπει τι τθερέν ο ικανότητες ντα ο ιδιότητες σο βακερέλα η Γραφή. (1 Τιμόθεο 3:​1-7, 12· Τίτο 1:​5-9) Ο Ιεχωβά ντινάς πο άγιος πνεύμας για τι βοηθίνελ ι μουρσέν σο γραφιντέ ι Γραφή τι εξηγίνεν ανταλά ικανότητες ντα ιδιότητες. Ο πρεσβύτεροι προσευχίντιβενα κο Ιεχωβά για τι λεν ο άγιος πνεύμας κάνα συζητίνενα κον μπορίνελα τι αβέλ πρεσβύτερος ή διακονικός υπηρέτης. Ισί ξεκάθαρος ότι αμαρέ κχανγκιριά οδηγίντιβενα κατά Ιησούς ντα κατά Ιεχωβά. (Πράξεις 20:​28) Ο μουρσά σο ισί διορισμέ για τι  βοηθίνεν ντα τι φροντίνεν-αμέν ισί δώρα κατά Ντεβέλ.​—Εφεσίους 4:8.

17. Σο μπορεί τι χρειαζίντιβελ τι κερέλ εκ πφεν για τι σικαβέλ σεβασμός;

17 Μερικές φορές μπορεί μα τι υπαρχίντιβεν πρεσβύτεροι ή διακονικοί υπηρέτες για τι κερέν εκ διορισμός κι κχανγκιρί. Ο πιο μπουτ φαρ μπορίνενα τι βοηθίνεν γιαβερά μπολντέ πφραλά, αλλά άμα να υπαρχίντιβελα καέκ, μπορεί τι χρειαζίντιβελ τι κερέλ εκ πφεν κάτι σο κανονικά κα κερέλας-λες εκ μπολντό πφραλ. Όταν αβέλα-πες ανταβά, η πφεν πρέπει τι ιτσσαρέλ πο σορό, για παράδειγμας εκχέ σαμιάσαρ ή με εκ σαντίκ. (1 Κορινθίους 11:​3-10) Αντικάς κα σικαβέλ ότι σεβάνελα ο τρόπος σο τσσουντάς ο Ιεχωβά σε εκ σειράς ο πράγματα, εμ αντρέ κι φαμιλί αλλά εμ αντρέ κι κχανγκιρί.​—Ντικχ ι Σημείωση 15 κο παλαϊνέ σελίδες.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

18, 19. (α) Σο σικλιάσα κατά εδάφια Ρωμαίους 13:​1-7; (β) Σαρ σικαβάσα σεβασμός κο κυβερνήσεις ντα κο τζενέ σο τθερένα εξουσία;

18 Αντιβές, ο Ιεχωβά μουκχέλα ο κυβερνήσεις τι τθερέν εξουσία μερικέ πραγματέντε, ντα αμέν ισινάμ υποχρεωμέ τι σεβάνας-λεν. Τσσουβένα σε εκ σειράς ο τθεμά ντα ι κοινωνία για τι μπορίνεν τι τζαν λατσσές ο πράγματα, ντα ντένα κο τζενέ ο υπηρεσίες σο τθερένα-λεν ανάγκη σαρ ισί ο νοσοκομεία, ο σχολεία, η αστυνομία ντα γιαβερά. Ο Χριστιανοί ντένα καν οντουλέντε σο βακερένα ο εδάφια Ρωμαίους 13:​1-7. (Διάβανε) Σεβάνασα ο «μπαρέ εξουσίες» ντα ντάσα καν κο νόμους σο τθερέλα αμαρό τθεμ ή η κοινωνία οτθέ σο τζουβντιάσα. Ανταλά νόμοι μπορεί τι επηρεάνεν αμαρί φαμιλί, αμαρί μπουτί ντα ο πράγματα σο τθεράσα. Για παράδειγμας, ποκινάσα ο φόροι ντα ντάσα κι κυβέρνηση ο πληροφορίες σο μανγκέλα. Σο πρέπει τι κεράς όμως άμα η κυβέρνηση μανγκλάς αμένταρ τι κεράς κάτι σο τζάλα κόντρα κο νόμοι κι Ντεβλέσκε;  Ο απόστολος Πέτρος βακερντάς: «Πρέπει τι ασουνάς ι Ντεβλές σαρ άρχοντας παρά ι τζενέν».​—Πράξεις 5:​28, 29.

19 Κάνα ισινάμ τζενέντζαρ σο τθερένα εξουσία, σαρ για παράδειγμας εκχέ δικαστίσαρ ή εκχέ ασκερίσαρ, πρέπει τι σικαβάς σεβασμός. Επίσης, ο Χριστιανοί σο τζάνα σχολείος σεβάνενα ι δασκαλόν ντα οντουλέν σο κερένα μπουτί λένγκε σχολειόστε. Αμαρέ μπουτιάτε, σεβάνασα αμαρέ αφεντικός ατζέ-ντα άμα ο γιαβερά σο κερένα λέσκε μπουτί να σεβάνενα-λες. Άμα κεράσα-λες ανταβά, μοιάζασα κο απόστολος Παύλος, σο σικαβέλας σεβασμός οντουλέντε σο κερένας κουμάντος παρόλο σο μπάζιμ ισινέ δύσκολος. (Πράξεις 26:2, 25) Ατζέ-ντα άμα ο γιαβερά να συμπεριφερίντιβενα αμένγκε λατσσές, αμέν σικαβάσα πάντα σεβασμός.​—Διάβανε Ρωμαίους 12:​17, 18· 1 Πέτρου 3:15.

20, 21. Καλά λατσσέ αποτελέσματα αβένα κάνα σικαβάσα σεβασμός κο γιαβερά;

20 Σαρό κο ντουνιάς, καζόμ τζάλα, ο τζενέ σικαβένα ατζέ πιο χάνικ σεβασμός. Ο λαός ι Ιεχωβάσκο όμως ισί διαφορετικός. Αμέν τθεράσα σαρ στόχος τι σεβάνας σαρέ ι τζενέν. Ακολουθίνασα οντουβά σο βακερντάς ο απόστολος Πέτρος: «Τι ντεν τιμή σαρέ κο τζενέ». (1 Πέτρου 2:​17) Όταν σεβάνασα ι γιαβερέν, βον ντικχένα-λες ανταβά. Ο Ιησούς βακερντάς αμένγκε: «Τι λελ-πες τουμαρό φως ανγκλάλ κο τζενέ, για τι ντικχέν ο λατσσέ πράγματα σο κερένα ντα τι δοξάνεν τουμαρέ Νταντές».​—Ματθαίος 5:16.

21 Ενώ σικαβάσα σεβασμός αντρέ κι φαμιλί, κι κχανγκιρί, ντα γιαβερέ πραγματέντε σο αβένα-πες αμαρέ ζωγιάτε, αμαρό λατσσό παράδειγμας μπορεί τι κερέλ γιαβερέ-ντα τζενέν τι σικλιόν πιο μπουτ ι Ιεχωβάσκε. Επίσης, κάνα σεβάνασα ι γιαβερέν, σικαβάσα σεβασμός κο Ιεχωβά-ντα. Αντικάς ντάσα-λες μπαρί χαρά ντα σικαβάσα λέσκε ότι μανγκάσα-λες.