Ισινάμ τζενέ από μπουτ τθεμά ντα μπουτ τσσιμπά, ντα σαρό κο ντουνιάς τθεράσα ο ίδιος σκοπός. Ο πιο σημαντικός αμένγκε ισί τι ντας δόξα κο Ιεχωβά, κο Ντεβέλ σο κερντάς σαρέ ο πράγματα ντα σο σικλιλάμ-λες κατά Αγία Γραφή. Κεράσα οντουβά σο μπορίνασα για τι μοιάζας κο Ιησούς Χριστός ντα ισινάμ μπουτ περήφανοι σο βακέρντιβασα Χριστιανοί. Σαρέ ντάσα μπουτ χρόνος για τι βοηθίνας ι τζενέν τι σικλιόν για την Αγία Γραφή ντα για τη Βασιλεία ι Ντεβλέσκι. Επειδή κεράσα λάφι ι Ντεβλέσκε ντα για τη Βασιλεία λέσκι, οτθάρ τζανένα-αμέν σαρ Μάρτυρες του Ιεχωβά. Μπουτ τζενέ βακερένα αμένγκε «Ιεχωβάδες» ή γιαβέρτουλους «Ιεχωβίτες», αλλά αμέν να μανγκάσα τι βακερέν αμένγκε αντικάς—ισί σαρ πρασαϊπέ αμένγκε.

Ρόντεν κο ιστότοπος αμαρέστε. Διαβάνεν ι Αγία Γραφή κο Ίντερνετ. Σικλιόν πιο μπουτ αμένγκε ντα οντουλένγκε σο πακιάσα.