Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σικλιόν ι Ιεχωβάσκε Μαρτυρένγκε

Ντικχένα-αμέν τι κεράς λάφι ι τζενέντζαρ. Μπορεί τι διαβαντέν αμένγκε ή τι ασουντέν αμένγκε κατά γιαβερά. Αλλά κι πραγματικότητα καζόμ πράγματα τζανένα ι Ιεχωβάσκε Μαρτυρένγκε;

Ντικχέν ακαβά-ντα: Σο πακιάνα ο Μάρτυρες ι Ιεχωβάσκε;

Σικλιόν Κατά Αγία Γραφή Μπι-λοβένγκο

Σόσκε Αξίνελα τι Κερέν Μελέτη Κατά Αγία Γραφή;

Εκατομμύρια τζενέ σαρί κι πφουβ αρακχένα ο απαντήσεις κο μπαρέ ερωτήσεις κι ζωγιάκε αντράλ κατά Αγία Γραφή. Μανγκένα τι αρακχέν-λεν τουμέν-ντα;

Σαρ Αβέλα-πες η Μελέτη Κατά Αγία Γραφή;

Σαρό κο ντουνιάς τζανένα ο έργος σο κερένα ο Μάρτυρες του Ιεχωβά, για τι σικλιαρέν ι τζενέν. Ντικχέν σαρ κεράσα μελέτη κατά Αγία Γραφή, χωρίς τι ποκινέν.

Μανγκέν τι Αβέλ Τουμένγκε εκ Μάρτυρας ι Ιεχωβάσκο

Συζητίνεν εκ θέμας κατά Γραφή ι Ιεχωβάσκε Μαρτυρέντζαρ ή σικλιόν κατά Γραφή χωρίς τι ποκινέν.

Οτθέ σο Γκιντίντιβασα

Σο Αβέλα-πες κο Αίθουσες Βασιλείας;

Ντικχέν σαρ ισί αντράλ ο Αίθουσες Βασιλείας ντα σαρ αβένα αμαρέ συναθροίσεις.

Αβέν κο Συναθροίσεις σο Κερένα ο Μάρτυρες ι Ιεχωβάσκε

Σικλιόν κατέ κεράσα συναθροίσεις ντα σαρ ντάσα δόξα ι Ντεβλές. Ο συναθροίσεις ισί σαρέ ι τζενένγκε ντα να ποκινένα για τι αβέν αντρέ.

Ανάμνηση για τι Ντας-αμέν Γκοντί ο Μεριπέ ι Ιησούσκο

Ο Μάρτυρες του Ιεχωβά κάθε μπρες κερένα ι Ανάμνηση για τι ντας-αμέν γκοντί ο μεριπέ ι Ιησούσκο. Καλίνασα-τουμέν τι αβέν για τι ντικχέν αζόμ σημαντικός ισί τουμένγκε.

Κον Κερένα Οντουβά σο Μανγκέλα ο Ιεχωβά Αμαρέ Ντιβεσέντε;

Ο Μάρτυρες του Ιεχωβά ισί σαρό κο ντουνιάς ντα σαρέ κατά λαοί. Σόσκε ανταλά τζενέ παρόλο σο ισινέ διαφορετικοί πριν, ακανά ισί σαρέ γιεκ;

Χάνικ Στοιχεία—Σαρό Κατά Ντουνιάς

  • 240—Τθεμά σο ισί Μάρτυρες του Ιεχωβά

  • 8.683.117—Μάρτυρες του Ιεχωβά

  • 9.618.182—Τζενέ σο κερντέ μελέτη κατά Αγία Γραφή χωρίς τι ποκινέν

  • 20.919.041—Τζένε σο γκιλέ κι Ανάμνηση σο αβέλα-πες κάθε μπρες για τι ντεν-πες γκοντί ο μεριπέ ι Ιησούσκο

  • 119.712—Εκκλησίες