Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ο Περιοδικά Σκοπιά ντα Ξύπνα!

Μπορίνενα τι γουλιαρέν αμαρέ περιοδικά, σο βακερένα για την Αγία Γραφή, σε πιο μπουτ από 200 τσσιμπά. Η Σκοπιά σικαβέλα καζόμ σημαντικά ισί ο πράγματα σο αβένα-πες αμαρέ ντιβεσέντε σαρό κο ντουνιάς ντα σο βακερένα λένγκε ο προφητείες της Αγίας Γραφής. Βακερέλα ο λατσσέ αμπέρια για τη Βασιλεία ι Ντεβλέσκι ντα αντικάς ντέλα παρηγοριά κο τζενέ ντα σικαβέλα καζόμ σημαντικός ισί τι πακιάς κο Ιησούς Χριστός. Ο Ξύπνα! σικαβέλα αμένγκε σαρ μπορίνασα τι ντας-λεν πέρα αμαρέ προβληματέντζαρ αντιβές ντα βοηθίνελα τι μπαριόλ αμαρί πίστη κο Ντεβέλ σο ντινάς πο λάφι εκχέ νεβέ ντουνιάσκε σο κα τθερέλ ασφάλεια ντα ειρήνη.

Τραμπίνεν εκ τσσιπ ντα ισταβέν οτθέ σο βακερέλα Ρόντεν για τι αρακχέν αμαρέ περιοδικά οντουλέ τσσιμπάτε ντα για τι ντικχέν σαρ μπορίνενα τι γουλιαρέν-λεν.

 

ΣΑΡ ΤΙ ΣΙΚΑΝΤΙΒΕΝ

Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ