Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 10

Ο Μπιαβ Ισί εκ Δώρος Κατά Ντεβέλ

Ο Μπιαβ Ισί εκ Δώρος Κατά Ντεβέλ

«Ο τριπλός σολό να τσσιντιόλα σουγκό».​—ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ 4:12.

1, 2. (α) Σο πακιάνα οντουλά σο παντρίνενα; (β) Καλά ερωτήσεις κα ντικχάς ανταλέ κεφαλαιόστε;

ΣΚΕΦΤΙΝΕΝ εκ ευτυχισμέ ζευγάρι κο ντιβές σο κερένα πουμαρό μπιαβ. Ισί πφερντέ χαρά σο κα νακχέν πουμαρί ζωή γιεκ ντα τθερένα μπουτ ελπίδες ντα όνειρα. Πακιάνα ότι λένγκο μπιαβ κα ατσσόλ για πάντα ντα κα αβέλ πφερντό χαρά.

2 Όμως, μπουτ μπιαβά σο αρχίνενα λατσσές να συνεχίνενα αντικάς. Για τι ατσσόλ εκ μπιαβ ντα τι αβέλ ευτυχισμέ, οντουλά σο ισί παντριμέ πρέπει τι ντεν καν κι Ντεβλέσκε λάφια. Ελάν τι ντικχάς ο απαντήσεις ι Γραφιάκε ακαλέ ερωτησιέντε: Καλά ισί μερικά λατσσίματα ι μπιαβέσκε; Άμα εκ τζενό μανγκέλα τι παντρίνελ, σαρ κα τραμπίνελ γκοντιάσαρ κας κα λελ; Σαρ κα αβέλ εκ τζενό λατσσό ρομ ή λατσσί ρομνί; Ντα σο βοηθίνελα εκ μπιαβ τι ατσσόλ για πάντα;​—Διάβανε Παροιμίες 3:5, 6.

ΠΡΕΠΕΙ ΤΙ ΠΑΝΤΡΙΝΑΒ;

3. Πακιάνα ότι εκ τζενό πρέπει τι παντρίνελ για τι αβέλ ευτυχισμέ; Εξηγίνεν.

3 Μερικοί πακιάνα ότι εκ τζενό ναστί αβέλα ευτυχισμέ άμα να παντρισάλο. Αλλά ανταβά νανέ μπαγιά. Ο Ιησούς βακερντάς ότι κάνα εκ τζενό νανέ παντριμέ, ανταβά μπορεί  τι αβέλ χάρισμας ή γιαβέρτουλους δώρος. (Ματθαίος 19:​11, 12) Ντα ο απόστολος Παύλος βακερντάς ότι ο μπίπαντριμε τθερένα κάποιες ευκαιρίες σο να τθερένα ο παντριμέ. (1 Κορινθίους 7:​32-38) Άμα εκ τζενό κα παντρίνελ, ανταβά ισί λέσκι απόφαση. Μα μουκχέν τουμαρέ αμαλέν, τουμαρί φαμιλί ή τουμαρί κουλτούρα τι κερέν-τουμέν τι νιωθίνεν υποχρεωμέ τι παντρίνεν.

4. Καλά ισί μερικά λατσσίματα εκχέ λατσσέ μπιαβέσκε;

4 Η Γραφή βακερέλα ότι ο μπιαβ-ντα ισί δώρος κατά Ντεβέλ ντα ότι τθερέλα μερικά λατσσίματα. Ο Ιεχωβά βακερντάς κο πρώτος τζενό, κο Αδάμ: «Νανέ λατσσό τι ατσσόλ ο τζενό κορκορό. Κα κεράβ λέσκε εκχέ βοηθός, για τι αβέλ σαστό». (Γένεση 2:​18) Ο Ιεχωβά κερντάς ι Ευά για τι αβέλ η ρομνί ι Αδαμίσκι, ντα βον ο ντούι αβιλέ η πρώτη φαμιλί οπράλ κι πφουβ. Άμα ο ρομ ντα η ρομνί κερντέ τσσαβέν, για τι μπαριαρέν-λεν λατσσές, πρέπει τι κερέν ο πιο λατσσό για τι αβέλ λένγκο μπιαβ εκ τθαν σο ο τσσαβέ κα αβέν αρακχαντέ. Όμως, ο μπιαβ να κερντιλό σάντε για τι κεράς τσσαβέν.​—Ψαλμός 127:3· Εφεσίους 6:​1-4.

5, 6. Σαρ κα αβέλ ο μπιαβ σαρ εκ «τριπλός σολό»;

5 Ο βασιλιάς Σολομών γραφιντάς: «Πιο λατσσές ο ντούι παρά ο εκ, σόσκε βον τθερένα μπαρό λατσσιπέ πουμαρέ πφαρέ μπουτιάταρ. Επειδή άμα κα περέλ ο εκ, ο γιαβέρ μπορίνελα τι βάντελ-λες. Αλλά σο κα αβέλ-πες οντουλέσαρ σο περέλα ντα νανέ καέκ τι βάντελ-λες; . . . Ντα ο τριπλός σολό να τσσιντιόλα σουγκό».​—Εκκλησιαστής 4:​9-12.

6 Εκ λατσσό μπιαβ μπορεί τι κερέλ ντουέ τζενέν τι αβέν ο πιο λατσσέ αμαλά σο βοηθίνενα, ντένα ζορ ντα αρακχαβένα ο εκ ι γιαβερές. Η αγάπη κερέλα ο μπιαβ ζουρανό, αλλά ο μπιαβ αβέλα ατζέ πιο ζουρανό άμα ο ντούι-ντα ντένα λατρεία κο Ιεχωβά. Αζομάν λένγκο μπιαβ κα αβέλ σαρ  «τριπλός σολό», κερντό τρινέ χουρντέ σολένταρ σο ισί πακιαρντέ γιεκ ζουρανές. Εκ ασακό σολό ισί μπουτ πιο ζουρανό εκχέσταρ σο ισί κερντό σάντε ντουέ χουρντέ σολέντζαρ. Ο μπιαβ κα αβέλ ζουρανό άμα τσσουντάμ αντρέ ι Ιεχωβάς-ντα.

7, 8. Σο συμβουλές ντινάς ο Παύλος ι μπιαβέσκε;

7 Κάνα ντούι τζενέ παντρίνενα, κα χαιρίνεν τι ικανοποιήνεν ο φυσιολογικές σεξουαλικές επιθυμίες ο εκ ι γιαβερέσκε. (Παροιμίες 5:​18) Όμως, άμα εκ τζενό μανγκέλα τι παντρίνελ σάντε για τι κερέλ σεξ, μπορεί μα τι τραμπίνελ γκοντιάσαρ κας κα λελ. Άκ’ σόσκε η Γραφή βακερέλα ότι εκ τζενό δεν πρέπει τι παντρίνελ «μπουτ τερνό», αζομάν σο ο σεξουαλικές επιθυμίες ισί μπουτ ζουρανέ. (1 Κορινθίους 7:​36) Ισί πιο λατσσό τι μπεσέλ μέχρι τι νακχέλ ανταβά βακίτι. Αντικάς κα μπορίνελ τι σκεφτίνελ πιο λατσσές ντα τι τραμπίνελ γκοντιάσαρ.​—1 Κορινθίους 7:9· Ιακώβου 1:15.

8 Άμα μανγκένα τι παντρίνεν, ισί λατσσό τι ντικχέν ο πράγματα σαρ ισί ντα τι τθερέν τουμαρέ γκοντιάτε ότι σαρέ ο μπιαβά τθερένα δυσκολίες. Ο Παύλος βακερντάς ότι σαρέ οντουλά σο παντρίνενα «κα τθερέν στεναχώρια πουμαρέ σωμάστε». (1 Κορινθίους 7:​28) Ατζέ-ντα ο πιο λατσσέ μπιαβά νακχένα δύσκολα ντιβεσά. Οτθάρ, άμα μανγκένα τι παντρίνεν, τραμπίνεν οντουλέ τζενές γκοντιάσαρ.

ΚΑΣΑΡ ΚΑ ΠΑΝΤΡΙΝΑΒ;

9, 10. Σο κα αβέλας-πες άμα κα παντρίναας εκχέ τζενέσαρ σο να ντέλα λατρεία ι Ιεχωβάς;

9 Ντικχέν εκ σημαντική αρχή σο ισί κι Γραφή ντα κα αβέλας λατσσό τι τθεράς-λα αμαρέ γκοντιάτε κάνα τραμπίνασα κάσαρ κα παντρίνας: «Μα τσσουβέν-τουμέν τελάλ κατά ίδιος ζυγός οντουλέντζαρ σο νανέ πιστοί».  (2 Κορινθίους 6:​14) Ο μπιαβ ισί σαρ εκ ζυγός. Ο ζυγός ισί εκ κας σο τσσουβέλα εκ τζενό οπράλ κο ντούι ζώα για τι κερέν μπουτί γιεκ κο χωράφι. Άμα ο εκ ζώος ισί μπουτ πιο μπαρό ή πιο ζουρανό κατά γιαβέρ, ο τζενό να τσσουβέλα-λεν γιεκ τι κερέν μπουτί. Ανταβά κα αβέλας μπουτ μπέτι σόσκε ο ντούι-ντα ζώα κα τθερένας ντουκχ. Αντικάς αβέλα-πες ι τζενέσαρ-ντα σο λέλα εκχές σο να πακιάλα κο Ιεχωβά. Ανταβά κα ανέλ μπουτ προβλήματα. Οτθάρ, η Γραφή ντέλα-αμέν ι λατσσί συμβουλή τι παντρίνας «σάντε εκχές σο ακολουθίνελα ι Κυριός».​—1 Κορινθίους 7:39.

10 Μερικοί Χριστιανοί πακιαντέ ότι ισί πιο λατσσές τι λεν εκχέ τζενές σο να ντέλα λατρεία κο Ιεχωβά παρά τι αβέν κορκορέ. Αλλά κάνα να ντάσα καν κο συμβουλές κι Γραφιάκε, ο πιο μπουτ φαρ τθεράσα ντουκχ ντα δυστυχία. Αφού πακιάσα κο Ιεχωβά, ο πιο σημαντικός πράγμας αμαρέ ζωγιάτε ισί τι υπηρετίνας-λες. Σαρ κα αβέλας τουμένγκε άμα ναστί κα κερένας ανταβά πιο σημαντικός πράγμας τουμαρέ ρομέσαρ ή τουμαρέ ρομνιάσαρ; Μπουτ τζενέ τραμπιντέ τι ατσσόν μπίπαντριμε παρά τι παντρίνεν εκχέσαρ σο να μανγκέλα ντα να υπηρετίνελα ι Ιεχωβάς.​—Διάβανε Ψαλμός 32:8.

11. Σαρ κα τραμπίνεν εκχέ λατσσέ ρομές ή εκχέ λατσσέ ρομνιά;

11 Ανταβά να μανγκέλα τι βακερέλ ότι ο κάθε υπηρέτης ι Ιεχωβάσκο κα αβέλας λατσσό ρομ ή λατσσί ρομνί τουμένγκε. Άμα σκεφτίνενα τι παντρίνεν, ρόντεν εκχέ τζενέσκε σο μπεϊντίνενα μπουτ ντα ταιριάνενα λέσαρ. Μπεσέν μέχρι τι αρακχέν εκχέ τζενές σο μανγκέλα τι κερέλ πι ζωγιάτε ο ίδια πράγματα τουμέντζαρ ντα τσσουβέλα ανγκλάλ ο πράγματα ι Ντεβλέσκε. Ντεν τουμαρέ σαατίσταρ για τι διαβάνεν ντα τι σκεφτίνεν λατσσές ο γκοντιαβέρ συμβουλές ι μπιαβέσκε σο ισί κο έντυπα σο νικαβέλα ο πιστός ντα φρόνιμος δούλος.​—Διάβανε Ψαλμός 119:​105.

12. Σο σικλιάσα κατά Γραφή ι μπιαβένγκε σο ο νταντά ντα ο νταγιά τραμπίνενα κάσαρ κα παντρίνεν λένγκε τσσαβέ;

 12 Μερικέ τθεμέντε, ο νταντά ντα ο νταγιά τραμπίνενα κάσαρ κα παντρίνελ λένγκο τσσαβό ή λένγκι τσσάι. Οντουλέ τθεμέντε, ο τζενέ βακερένα ότι ο ντατ ντα η ντάι τζανένα καβά τζενό κα αβέλας ο πιο λατσσό λένγκε τσσαβένγκε. Ανταβά αβέλας-πες κο πουρανέ μπρεσά-ντα. Οτθάρ, άμα τουμαρί φαμιλί τραμπιντάς τι κερέλ-λες ανταβά, η Γραφή μπορίνελα τι σικλιαρέλ ι νταντέν ντα ι νταΐν καλά ιδιότητες τι ρόντεν. Φιρειπείν, κάνα ο Αβραάμ τραμπιντάς ρομνιά πι τσσαβέσκε για τον Ισαάκ, ο πιο σημαντικός λέσκε να ισινέ η τσσάι τι τθερέλ λοβέ ή μπαρό ναβ κο ντουνιάς, αλλά τι μανγκέλ  ι Ιεχωβάς.​—Γένεση 24:3, 67· ντικχ ι Σημείωση 25 κο παλαϊνέ σελίδες.

ΣΑΡ ΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΝΑΒ-ΜΑΝ Ι ΜΠΙΑΒΕΣΚΕ;

13-15. (α) Σαρ κα προετοιμάντιβελ εκ μουρς για τι αβέλ λατσσό ρομ; (β) Σαρ κα προετοιμάντιβελ εκ τζουβέλ για τι αβέλ λατσσί ρομνί;

13 Άμα σκεφτίνενα τι παντρίνεν, τι αβέν έτοιμοι ανταλέσκε. Μπορεί τι αμντίνεν ότι ισινέν, αλλά ντικχέν σο μανγκέλα τι βακερέλ τι αβέλ εκ τζενό μπαγιά έτοιμος τι παντρίνελ. Η απάντηση μπορεί τι κερέλ-τουμέν τι σαστίνεν.

Μπεσέν για τι διαβάνεν ντα τι σκεφτίνεν λατσσές ο συμβουλές σο ντέλα ι Ντεβλέσκο Λάφι ι μπιαβέσκε

14 Η Γραφή σικαβέλα ότι ο ρομ ντα η ρομνί να κχελένα ο ίδιους ρόλους αντρέ κι φαμιλί. Άρα, αγαβάσα ότι γιαβέρ προετοιμασία πρέπει τι κερέλ εκ μουρς για τι παντρίνελ ντα γιαβέρ εκ τζουβέλ. Άμα εκ μουρς μανγκέλα τι παντρίνελ, πρέπει τι σκεφτίνελ άμα ισί έτοιμος τι αβέλ ο σορό εκχέ φαμιλιάκο. Ο Ιεχωβά μπεκλεντίνελα κατά μουρς τι ανέλ ο μαντρό κι φαμιλί ντα τι κερέλ πι ρομνιά ντα πι τσσαβέν τι νιωθίνεν σουκάρ αντρέ κο γκι. Όμως, ο πιο σημαντικός ισί ότι ο μουρς πρέπει τι βοηθίνελ πι φαμιλί τι ντελ λατρεία ι Ντεβλές. Η Γραφή βακερέλα ότι ο μουρς σο να ντικχέλα πι φαμιλί «ισί χειρότερος οντουλέσταρ σο να τθερέλα πίστη». (1 Τιμόθεο 5:8) Οτθάρ, άμα ισινάν μουρς ντα μανγκέσα τι παντρίνες, τθερ τι γκοντιάτε σαρ μπορίνεσα τι κερές ακαγιά αρχή ι Γραφιάκι: «Κερ σαρί ι μπουτί σο τθερέσα αβριάλ ντα ετοίμανε σο-ντα ισί τουτ κο χωράφι· σοράν λάτσσαρ τούκε κχερ». Γιαβερέ λαφίντζαρ, πριν τι παντρίνες, τι αβές σίγουρος ότι μπορίνεσα τι κερές οντουλά σο μανγκέλα ο Ιεχωβά κατά μουρσά.​—Παροιμίες 24:27.

15 Εκ τζουβέλ σο σκεφτίνελα τι παντρίνελ πρέπει τι τθερέλ πι γκοντιάτε άμα ισί έτοιμη τι λελ ο ευθύνες σο τθερέλα εκ παντριμέ τζουβέλ, ή ατζέ-ντα εκ ντάι. Η Γραφή βακερέλα χάνικ κατά μπουτ πράγματα σο κερέλα η λατσσί  τζουβέλ για τι φροντίνελ πι ρομές ντα πι τσσαβέν. (Παροιμίες 31:​10-31) Αντιβές, μπουτ μουρσά ντα τζουβλιά σκεφτίνενα σάντε σο κα λεν πουμαρέ ρομέσταρ ή πουμαρέ ρομνιάταρ. Αλλά ο Ιεχωβά μανγκέλα τι σκεφτίνας σο μπορίνασα τι ντας αμέν αμαρέ ρομέστε ή αμαρέ ρομνιάτε.

16, 17. Άμα σκεφτίνενα τι παντρίνεν, σο πρέπει τι τθερέν τουμαρέ γκοντιάτε;

16 Πριν τι παντρίνεν, τθερέν τουμαρέ γκοντιάτε σο βακερέλα ο Ιεχωβά ι παντριμέ μουρσένγκε ντα τζουβλίνγκε. Ο μουρς ισί ο σορό αντρέ κι φαμιλί, αλλά ανταβά να μανγκέλα τι βακερέλ ότι μπορίνελα τι νταπέλ πι ρομνιά ντα πι τσσαβέν ή τι ντουκχαβέλ λένγκο γκι. Εκ λατσσό σορό αντρέ κι φαμιλί μοιάζελα κο Ιησούς, σο σικαβέλα πάντα αγάπη ντα λατσσιπέ σαρέ οντουλένγκε σο ισί λέσκε βαστέντε. (Εφεσίους 5:​23) Οκιά μπάνταρ, η ρομνί πρέπει τι σκεφτίνελ σο μανγκέλα τι βακερέλ τι υποστηρίνελ πι ρομέσκε αποφάσεις ντα τι αβέλ λέσκο βοηθός. (Ρωμαίους 7:2) Πρέπει τι σκεφτίνελ άμα κα μπορίνελ τι αβέλ ευτυχισμέ ενώ ντέλα καν εκχέ μουρσέστε σο ισί ατελής. Άμα πακιάλα ότι ναστί, ίσως τι αποφασίνελ ότι ισί πιο λατσσές τι ατσσόλ μπίπαντριμε για χάνικ.

17 Ο παντριμέ τζενέ πρέπει τι τσσουβέν ι ευτυχία πουμαρέ ρομέσκι ή πουμαρέ ρομνιάκι πιο οπρέ πουμαριάταρ. (Διάβανε Φιλιππησίους 2:4) Ο Παύλος γραφιντάς: «Ο κάθε εκ πρέπει τι μανγκέλ πι ρομνιά, σαρ μανγκέλα πες· ντα η τζουβέλ πρέπει τι τθερέλ μπαρό σεβασμός πι ρομέσκε». (Εφεσίους 5:​21-33) Εμ ο μουρσά εμ ο τζουβλιά τθερένα ανάγκη τι μανγκέν-λεν ντα τι σεβάνεν-λεν. Αλλά για τι τζαλ λατσσές ο μπιαβ, ο μουρς τθερέλα πιο μπουτ ανάγκη τι τζανέλ ότι λέσκι ρομνί σεβάνελα-λες, ντα η τζουβέλ τθερέλα πιο μπουτ ανάγκη τι τζανέλ ότι λάκο ρομ μανγκέλα-λα.

18. Σόσκε πρέπει τι προσοχίνεν οντουλά σο κερένα στενή γνωριμία;

 18 Κάνα εκ μουρς ντα εκ τζουβέλ κερένα στενή γνωριμία πρέπει τι αβέλ λένγκε εκ σουκάρ βακίτι καζόμ σικλιόνα πιο λατσσές ο εκ ι γιαβερές. Πρέπει τι ντικχέν ο πράγματα σαρ ισί ντα τι βακερέν ι αλήθεια για τι αγαβέν άμα μανγκένα μπαγιά τι τζουβντιόν σαρί πουμαρί ζωή γιεκ. Αζομάν σο κερένα στενή γνωριμία, ο μουρς ντα η τζουβέλ σικλιόνα σαρ τι κερέν λάφι ο εκ κο γιαβέρ ντα προσπαθίνενα τι αγαβέν σο τθερέλα μπαγιά ο γιαβέρ αντρέ πι γκίστε. Καζόμ αβέλα λένγκι σχέση πιο ζουρανί, ισί φυσιολογικός τι μανγκέν τι αβέν πιο πασέ ο εκ κο γιαβέρ.  Αλλά πρέπει τι προσοχίνεν σαρ σικαβένα ανταλά αισθήματα πριν τι παντρίνεν για μα τι κερέν καέκ λουμνικανό πράγμας. Η αληθινή αγάπη κα βοηθίνελ-λεν τι ατσσικιαρέν-πες ντα να κα μουκχέλ-λεν τι κερέν κάτι σο κα χαλαβέλας ι σχέση σο τθερένα ο εκ ι γιαβερέσαρ ντα ι Ιεχωβάσαρ.​—1 Θεσσαλονικείς 4:6.

Αζομάν σο κερένα στενή γνωριμία, ο μουρς ντα η τζουβέλ σικλιόνα σαρ τι κερέν λάφι ο εκ κο γιαβέρ

ΣΑΡ ΚΑ ΚΕΡΑΒ ΤΙ ΑΤΣΣΟΛ ΜΟ ΜΠΙΑΒ;

19, 20. Σαρ ντικχένα ο Χριστιανοί ο μπιαβ;

19 Μπουτ βιβλία ντα ταινίες τελειώνενα εκχέ μπαρέ ντα σουκάρ μπιαβέσαρ. Κι πραγματική ζωή, όμως, ο ντιβές ι μπιαβέσκο ισί σάντε η αρχή. Ο Ιεχωβά τθερέλας πι γκοντιάτε τι ατσσόλ ο μπιαβ για πάντα.​—Γένεση 2:24.

20 Αντιβές, μπουτέ τζενένγκε ο μπιαβ ισί κάτι σο ατσσικιαρέλα χάνικ. Παντρίνενα σουγκό ντα τσσιντιόνα σουγκό. Μερικοί πακιάνα ότι, κάνα αβένα ο προβλήματα, αζομάν πρέπει τι μουκχέν πουμαρέ ρομές ή πουμαρέ ρομνιά ντα τι χαλαβέν πουμαρό μπιαβ. Ανέν τουμαρέ γκοντιάτε όμως ο παράδειγμας ι Γραφιάκο σο βακερέλα για το τριπλός σολό σο ισί ζουρανό. Εκ ασακό σολό να τσσιντιόλα ατζέ-ντα κάνα ζορίντιβελα μπουτ. Άμα μανγκάσα ι Ιεχωβάσκι βοήθεια, αμαρό μπιαβ κα ατσσόλ. Ο Ιησούς βακερντάς: «Ανταβά σο ο Ντεβέλ κερντάς εκ, τζενό μα τι χωρίνελ-λες».​—Ματθαίος 19:6.

21. Σο κα βοηθίνελ οντουλέν σο ισί παντριμέ τι μανγκέν ο εκ ι γιαβερές;

21 Σαρέ ισινάμ λατσσέ μερικέ πραγματέντε αλλά γιαβερέντε όχι. Ισί μπουτ εύκολος τι ατσσάς κο πράγματα σο να κερέλα αζόμ λατσσές εκ τζενό, ειδικά αμαρό ρομ ή αμαρί ρομνί. Αλλά άμα κα κεράς-λες ανταβά, να κα αβάς ευτυχισμέ. Οκιά μπάνταρ, άμα ατσσάσα κο λατσσίματα αμαρέ ρομέσκε ή αμαρέ ρομνιάκε, κα τθεράς ευτυχισμέ μπιαβ. Αβέλα-πες τι ντικχέλ αντικάς εκ τζενό πι ρομές ή  πι ρομνιά σο ισί ατελής; Βα! Παρόλο σο ο Ιεχωβά τζανέλα καζόμ ατελείς ισινάμ, ατσσόλα κο λατσσίματα σο τθεράσα. Σκεφτίνεν μα τι κερέλας-λες ανταβά! Ο ψαλμωδός βακερντάς: «Γιαχ, άμα κα ντέας σημασία κο λάθη, σοράν, Ιεχωβά, κον κα μπορίνελας τι ατσσόλ;» (Ψαλμός 130:3) Οντουλά σο ισί παντριμέ μοιάζενα κο Ιεχωβά κάνα ρόντενα ο λατσσίματα ο εκ ι γιαβερέσκε ντα κάνα συγχωρίνενα σουγκό.​—Διάβανε Κολοσσαείς 3:13.

22, 23. Σόσκε ισί ο Αβραάμ ντα η Σάρρα λατσσό παράδειγμας οντουλένγκε σο ισί παντριμέ;

 22 Καζόμ νακχένα ο μπρεσά, ο μπιαβ μπορίνελα τι ζουράνιβελ. Ο Αβραάμ ντα η Σάρρα ισινέ παντριμέ μπουτ μπρεσά ντα τθερένας ευτυχισμέ μπιαβ. Κάνα ο Ιεχωβά βακερντάς κο Αβραάμ τι νασέλ πι κχερέσταρ σο ισινέ κι Ουρ, η Σάρρα μάλλον νακχαντάας ο 60. Ανέν τουμαρέ γκοντιάτε καζόμ δύσκολος ισινέ λάκε τι μουκχέλ πο μπαρό κχερ ντα τι μπεσέλ κο τσαντίρια. Αλλά η Σάρρα ισινέ λατσσί αμαλίν ντα βοηθός πι ρομέσκι, ντα σεβάνελας-λες μπουτ. Υποστηριντάς ο αποφάσεις σο λιντάς ο Αβραάμ ντα βοηθίνελας τι τζαν λατσσές ο πράγματα.​—Γένεση 18:​12· 1 Πέτρου 3:6.

23 Όμως, λατσσό μπιαβ να μανγκέλα τι βακερέλ ότι ο ρομ ντα η ρομνί κα συμφωνίνεν πάντα. Κάνα εκ φαρ ο Αβραάμ να συμφωνίνελας ι Σαρράσαρ, ο Ιεχωβά βακερντάς λέσκε: «Ασούν-λα». Ο Αβραάμ ασουντάς-λα, ντα ανταβά αντάς λατσσιπέ. (Γένεση 21:​9-13) Άμα μπάζιμ να συμφωνίνενα τουμαρέ ρομέσαρ ή τουμαρέ ρομνιάσαρ, μα χασαρέν τουμαρό κουράγιος. Ο λατσσό ισί, ατζέ-ντα κάνα να συμφωνίνενα, τι συνεχίνεν τι σικαβέν ο εκ κο γιαβέρ αγάπη ντα σεβασμός.

Τσσουβέν ι Ντεβλέσκο Λάφι από την αρχή τουμαρέ μπιαβέστε

24. Σαρ κα ντελ αμαρό μπιαβ δόξα κο Ιεχωβά;

24 Αντρέ κι Χριστιανική κχανγκιρί, ισί χιλιάδες ευτυχισμέ αντρόγυνα. Άμα μανγκένα τι παντρίνεν, τι ντεν-τουμέν γκοντί ότι εκ κατά πιο μπαρέ αποφάσεις σο τθερένα τι λεν τουμαρέ ζωγιάτε ισί κάσαρ κα παντρίνεν. Κα αλλάνελ σαρί τουμαρί ζωή. Οτθάρ, μανγκέν κατά Ιεχωβά τι σικαβέλ τουμένγκε σο τι κερέν. Αζομάν κα μπορίνεν τι τραμπίνεν γκοντιάσαρ ι τζενές σο κα λεν, τι προετοιμάντιβεν λατσσές ι μπιαβέσκε ντα τι κερέν ο πιο λατσσό για τι τθερέν εκ μπιαβ ζουρανό ντα πφερντό αγάπη σο κα ντελ δόξα κο Ιεχωβά.