Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 13

Κερένα Σαρέ ο Γιορτές ι Ντεβλέσκο Γκι;

Κερένα Σαρέ ο Γιορτές ι Ντεβλέσκο Γκι;

«Πάντα τι τθερέν τουμαρί γκοντί για τι αγαβέν άμα οντουλά σο κερένα ισί σωστά κι Κυριόσκε γιακχά».​—ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5:10.

1. Σο πρέπει τι κεράς για τι αβάς σίγουροι ότι αμαρί λατρεία κερέλα ι Ιεχωβάσκο γκι, ντα σόσκε;

Ο ΙΗΣΟΥΣ βακερντάς: «Ο πιστά τζενέ κα ντεν λατρεία ι Νταντές με πνεύμας ντα αλήθεια, σόσκε ο Ντατ ασακέ τζενέν ρόντελα για τι ντεν-λες λατρεία». (Ιωάννης 4:​23· 6:​44) Ο κάθε εκ αμένταρ πρέπει τι “αγαβέλ άμα οντουλά σο κερέλα ισί σωστά κι Κυριόσκε γιακχά”. (Εφεσίους 5:​10) Ανταβά νανέ πάντα εύκολος. Ο Μπενγκ προσπαθίνελα τι χουχαβέλ-αμέν για τι κεράς πράγματα σο πφανγκένα ι Ιεχωβάσκο γκι.​—Αποκάλυψη 12:9.

2. Βακερέν σο αβιλό-πες πασέ κο βες Σινά.

2 Σαρ προσπαθίνελα ο Μπενγκ τι χουχαβέλ-αμέν; Εκ τρόπος ισί ότι κερέλα-αμέν μα τι αγαβάς καβά ισί ο σωστός ντα καβά ισί ο λάθος. Ντικχέν σο αβιλό-πες κο Ισραηλίτες κάνα μπεσένας πασέ κο βες Σινά. Ο Μωυσής ισινέ οπρέ κο βες, ντα ο λαός μπεκλεντίνελας λέσκε τι βουρτίνελ. Τελικά, τσαλιλέ τι μπεσέν ντα μανγκλέ κατά Ααρών τι κερέλ λένγκε εκχέ ντεβλές. Βοβ κερντάς εκχέ χρυσέ γκουρουβές. Αζομάν ο λαός κερντάς εκ γιορτή. Κχελένας ντονταλάι κατά γκουρούβ ντα προσκυνίνενας-λες. Πακιάνας ότι, κάνα προσκυνίνενας ι γκουρουβές, ντένας λατρεία ι Ιεχωβάς. Αλλά επειδή ο λαός πακιάλας ότι ισινέ «μπαρό ντιβές ι Ιεχωβάσκε» ανταβά να μανγκέλας τι βακερέλ ότι ισινέ σωστός.  Κι Ιεχωβάσκε γιακχά ανταβά ισινέ λατρεία ψεύτικε ντεβλέντε, ντα οτθάρ μουλέ μπουτ τζενέ. (Έξοδος 32:​1-6, 10, 28) Σο σικλιάσα ανταλέσταρ; Τι τθεράς αμαρί γκοντί μα τι χουχάντιβας. Δεν πρέπει τι “ασταράς τίποτα μαγαριμέ”, αλλά πρέπει τι μουκχάς ι Ιεχωβάς τι σικλιαρέλ-αμέν καβά ισί ο σωστός ντα καβά ισί ο λάθος.​—Ησαΐας 52:​11· Ιεζεκιήλ 44:​23· Γαλάτες 5:9.

3, 4. Σόσκε ισί λατσσό τι ντικχάς κατάρ αστάρντιβενα ο γιορτές σο κερένα μπουτ τζενέ;

3 Κάνα ο Ιησούς ισινέ κι πφουβ, σικλιαρντάς πι αποστολόν τι ντεν ο λατσσό παράδειγμας οντουλέντε σο μανγκένας τι ντεν πάκι λατρεία. Σοράν λέσκε μεριμάσταρ, ο απόστολοι να τσσιναντέ τι σικλιαρέν ι νεβέ μαθητέν ι Ιεχωβάσκε λάφια. Αλλά κάνα μουλέ ο απόστολοι, τζενέ σο βακερένας ψέματα σικλιαρένας λάθος πράγματα ντα αντέ κι κχανγκιρί γιορτές ντα έθιμα σο τθερένας τι κερέν ψεύτικε ντεβλέντζαρ. Επίσης αλλαντέ ο ναβά μερικέ ψεύτικε γιορτένγκε για τι ντικχίντιβεν Χριστιανικές. (2 Θεσσαλονικείς 2:7, 10· 2 Ιωάννη 6, 7) Μπουτ ανταλέ γιορτένταρ κερένα-λεν ο τζενέ αμαρέ ντιβεσέντε-ντα, ντα νακχαβένα κο τζενέ ψεύτικα λάφια, ατζέ-ντα μπενγκαλέ πράγματα. *​—Αποκάλυψη 18:​2-4, 23.

4 Αντιβές, σαρό κο ντουνιάς ο γιορτές ισί μπουτ σημαντικές ι τζενένγκε. Όμως, καζόμ σικλιόνα σαρ ντικχέλα ο Ιεχωβά μερικά πράγματα, μπορεί τι αγαβέν ότι πρέπει τι αλλάνεν ο τρόπος σο ντικχένα ανταλά γιορτές. Ανταβά μπορεί μα τι αβέλ τουμένγκε εύκολος, αλλά τι τζανέν ότι ο Ιεχωβά κα βοηθίνελ-τουμέν. Ελάν τι ντικχάς ακανά κατάρ αστάρντιβενα μερικές γιορτές σο κερένα μπουτ τζενέ για τι αγαβάς σαρ ντικχέλα-λεν ο Ιεχωβά.

 ΣΑΡ ΑΡΧΙΣΑΛΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ;

5. Καλά πράγματα σικαβένα ότι ο Ιησούς να μπιάντιλο 25 Δεκεμβρίου;

5 Μπουτέ τθεμέντε κο ντουνιάς, ο τζενέ κερένα ο Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου, ντα ο πιο μπουτ αμντίνενα ότι αζομάν μπιάντιλο ο Ιησούς. Η Αγία Γραφή να βακερέλα αμένγκε ούτε καβά ντιβές ούτε καβά μάσεκ μπιάντιλο ο Ιησούς, αλλά βακερέλα κάτι για την εποχή ι μπρεσέσκι. Ο Λουκάς γραφιντάς ότι, κάνα μπιάντιλο ο Ιησούς κι Βηθλεέμ, «ισινέ τσομπάνια . . . σο μπεσένας αβρί ντα αρακχαβένας πουμαρέ μπρακέν». (Λουκάς 2:​8-11) Κο Δεκέμβριος, κι Βηθλεέμ κερέλα μπουτ σιλ, ντέλα μπρισίμ ντα βιβ, άρα ο τσομπάνια να κα μπεσένας πουμαρέ μπρακέντζαρ αβρί ιράτ. Σο σικλιάσα ανταλέσταρ; Ο Ιησούς μπιάντιλο κάνα ο καιρός ισινέ λατσσό, όχι κο Δεκέμβριος. Εμ η Γραφή εμ ο πράγματα σο τζανάσα κατά ιστορία σικαβένα ότι ο Ιησούς μπιάντιλο αντρέ κο μασεκά Σεπτέμβριος ντα Οκτώβριος.

6, 7. (α) Κατάρ αστάρντιβενα μπουτ χριστουγεννιάτικα έθιμα; (β) Σο πρέπει τι τσσίντελ-αμέν τι ντας δώρα;

6 Άρα, σαρ αρχισάλε ο Χριστούγεννα; Αστάρντιβενα κατά μπαρέ ντιβεσά σο κερένας ψεύτικε ντεβλένγκε, σαρ ο Σατουρνάλια σο κερένας ο Ρωμαίοι. Ο Σατουρνάλια αβένας-πες για το Σατούρνο, σο ισινέ ο Ντεβέλ ι χωραφίνγκο. Η Αμερικανική Εγκυκλοπαίδεια (The Encyclopedia Americana) βακερέλα: «Κατά Σατουρνάλια, εκ γιορτή σο κερένας ο Ρωμαίοι αντρέ κο Δεκέμβριος, αβιλέ μπουτ κατά χαρούμενα έθιμα σο κερένα ο τζενέ κο Χριστούγεννα. Ανταλέ γιορτιάταρ, για παράδειγμας, αστάρντιβενα ο μπαρέ γλέντια, ο δώρα σο ντένα ο εκ κο γιαβέρ ντα ο μεμελιά σο πφαμπαρένα». Επίσης, ο Πέρσες πακιάνας ότι ο κχαμ ισινέ ντεβέλ, σο βακερένας λέσκε Μίθρα, ντα κερένας λέσκε γενέθλια 25 Δεκεμβρίου.

 7 Όμως, ο πιο μπουτ τζενέ αντιβές σο κερένα ο Χριστούγεννα να σκεφτίνενα ότι τθερένα τι κερέν ψεύτικε ντεβλέντζαρ. Απλά μπεκλεντίνενα σαρ σαρ τι αβέν γιεκ πουμαρέ φαμιλιάσαρ, τι χαν λατσσέ χαμπίματα ντα τι ντεν δώρα ο εκ κο γιαβέρ. Σίγουρα, αμέν-ντα μανγκάσα αμαρί φαμιλί ντα αμαρέ αμαλέν, ντα ο Ιεχωβά μανγκέλα ο υπηρέτες λέσκε τι ντεν. Σαρ βακερέλα αμένγκε ο εδάφιος 2 Κορινθίους 9:7: «Ο Ντεβέλ μανγκέλα οντουλές σο ντέλα χαράσαρ». Ο Ιεχωβά να μανγκέλα τι ντας κο γιαβερά σάντε  συγκεκριμέ ντιβεσέντε. Ο υπηρέτες λέσκε λένα χαρά κάνα ντένα δώρα ντα κερένα παρέα πουμαρέ αμαλέντζαρ ντα πουμαρέ τζενέντζαρ κάνα μανγκένα αντρέ κο μπρες, χωρίς τι μπεκλεντίνεν τι λεν κάτι παλάλ. Ντένα κο γιαβερά σόσκε μανγκένα-λεν.​—Λουκάς 14:​12-14.

Άμα τζανάσα κατάρ αστάρντιβενα ο γιορτές, κα τζανάς καλέ πραγματένταρ πρέπει τι νασάς ντουρ

8. Αντέ ο τζενέ σο μελετίνενας ο τσεργανιά δώρα κο Ιησούς αζομάν σο μπιάντιλο; Εξηγίνεν.

8 Μπουτ τζενέ, για τι σικαβέν ότι κο Χριστούγεννα πρέπει τι ντας δώρα, βακερένα ότι τριν μάγοι αντέ δώρα κο Ιησούς αζομάν σο μπιάντιλο κο στάβλος. Ισί μπαγιά ότι μερικά μουρσά γκιλέ τι ντικχέν ι Ιησούς ντα αντέ λέσκε δώρα. Κο πουρανέ μπρεσά, ο τζενέ ισινέ σικλέ τι ανέν δώρα οντουλένγκε σο ισινέ σημαντικοί. (1 Βασιλέων 10:1, 2, 10, 13) Σκεφτίνεν όμως ότι οντουλά σο αντέ δώρα κο Ιησούς ισινέ τζενέ σο μελετίνενας ο τσεργανιά, κερένας μαγεία ντα να ντένας λατρεία ι Ιεχωβάς. Επίσης, να γκιλέ τι ντικχέν ι Ιησούς κο στάβλος αζομάν σο μπιάντιλο. Γκιλέ πιο σοράν, κάνα ισινέ πιο μπαρό ντα τζουβντιόλας εκχέ κχερέστε.​—Ματθαίος 2:1, 2, 11.

ΣΟ ΒΑΚΕΡΕΛΑ Η ΓΡΑΦΗ Ι ΓΕΝΕΘΛΙΕΝΓΚΕ;

9. Καλά τζενέ βακερέλα η Γραφή ότι κερντέ γενέθλια;

9 Σαρέ ισί χαρούμενοι κο ντιβές σο μπιάντιβελα εκ χουρντό. (Ψαλμός 127:3) Ανταβά όμως να μανγκέλα τι βακερέλ ότι πρέπει τι κεράς γενέθλια. Σκεφτίνεν ακαβά: Η Γραφή βακερέλα σάντε ντουέ τζενένγκε σο κερντέ πουμαρέ γενέθλια. Ο εκ ισινέ ο Φαραώ κι Αίγυπτος ντα ο γιαβέρ ο βασιλιάς Ηρώδης Αντίπας. (Διάβανε Γένεση 40:​20-22· Μάρκος 6:​21-29) Καέκ ανταλέ ντουέ βασιλιαδένταρ να πακιάλας κο Ιεχωβά. Ντα καέκ τθανέστε κι Γραφή να βακερέλα ότι εκ τζενό σο πακιάλας κο Ιεχωβά κερντάς γενέθλια.

10. Σο πακιάνας ο πρώτοι Χριστιανοί ι γενεθλιένγκε;

 10 Η Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια του Βιβλίου (The World Book Encyclopedia) βακερέλα ότι ο πρώτοι Χριστιανοί «πακιάνας ότι ο γενέθλια ισινέ εκ γιορτή σο τθερέλας τι κερέλ ι ψεύτικε θρησκειάσαρ». Ασακέ έθιμα αβένας ψεύτικε λαφίνταρ. Για παράδειγμας, κο πουρανέ μπρεσά ο Μπαλαμέ πακιάνας ότι ο γενέθλια ι κάθε τζενέσκε περένας κο ντιβές σο τθερέλας γενέθλια εκ ντεβέλ. Πακιάνας ότι ο τζενό έπρεπε τι κερέλ πο γενέθλια για τι αρακχαβέλ-λες οντουβά ντεβέλ σαρέ λέσκε ζωγιάτε. Εκτός ανταλέσταρ, ο γενέθλια τθερένα τι κερέν οντουλέντζαρ σο μελετίνενα ο τσεργανιά ντα με το ζώδια.

11. Σαρ μανγκέλα ο Ιεχωβά τι ντας αντράλ αμαρέ γκίσταρ;

11 Μπουτ τζενέ πακιάνα ότι λένγκε γενέθλια ισί εκ μπαρό ντιβές ντα ότι αζομάν ο γιαβερά πρέπει τι σικαβέν λένγκε ότι εκτιμίνενα-λεν ντα ότι μανγκένα-λεν. Αλλά ι αγάπη αμαρέ τζενένγκε ντα αμαρέ αμαλένγκε μπορίνασα τι σικαβάς-λα σαρό κο μπρες, όχι σάντε εκ συγκεκριμέ ντιβές. Ο Ιεχωβά μανγκέλα πάντα τι σικαβάς λατσσιπέ ντα τι ντας αντράλ αμαρέ γκίσταρ. (Διάβανε Πράξεις 20:​35) Εκτιμίνασα ο δώρος ι ζωγιάκο κάθε ντιβές, όχι σάντε κο ντιβές σο τθεράσα γενέθλια.​—Ψαλμός 8:3, 4· 36:9.

Ο αληθινοί Χριστιανοί ντένα κο γιαβερά σόσκε μανγκένα-λεν

12. Σαρ αβέλα-πες ο ντιβές ι μεριμάσκο τι αβέλ πιο λατσσό κατά ντιβές ι μπιανιμάσκο;

12 Ο εδάφιος Εκκλησιαστής 7:1 βακερέλα: «Ο λατσσό ναβ ισί πιο λατσσό κατά πααλίς λάδι, ντα ο ντιβές ι μεριμάσκο ισί πιο λατσσό κατά ντιβές ι μπιανιμάσκο». Σαρ αβέλα-πες ο ντιβές ι μεριμάσκο τι αβέλ πιο λατσσό κατά ντιβές ι μπιανιμάσκο; Κάνα μπιάντιβασα, ατζέκ να τθεράσα κερντό τίποτα αμαρέ ζωγιάτε, ούτε λατσσό ούτε γκεραλό. Όμως, κάνα αμαρέ ζωγιάτε υπηρετίνασα ι Ιεχωβάς ντα κεράσα λατσσιπέ ι γιαβερένγκε, κεράσα εκ «λατσσό  ναβ» ντα ο Ιεχωβά κα τθερέλ-αμέν πι γκοντιάτε ατζέ-ντα άμα μουλάμ. (Ιώβ 14:​14, 15) Ο υπηρέτες ι Ιεχωβάσκε να κερένα ούτε πουμαρέ γενέθλια ούτε ι Ιησούσκε. Ο Ιησούς ντινάς-αμέν ι εντολή τι κεράς σάντε εκ γιορτή, ι Ανάμνηση λέσκε μεριμάσκι.​—Λουκάς 22:​17-20· Εβραίους 1:3, 4.

ΚΑΤΑΡ ΑΣΤΑΡΝΤΙΒΕΛΑ Η ΛΑΜΠΡΗ

13, 14. Ισί σωστός τι κερέν ο Χριστιανοί ι Λαμπρή;

13 Παρόλο σο μπουτ τζενέ βακερένα ότι κι Λαμπρή  γιορτάνενα ι ανάσταση ι Χριστόσκι, μπουτ κατά έθιμα λάκε αστάρντιβενα κατά ψεύτικη θρησκεία. Για παράδειγμας, ο μακχλέ βαντρέ, ο κουνέλια, ο μπαρέ μεμελιά ντα ο Επιτάφιος αστάρντιβενα ψεύτικε θρησκειένταρ κατά πουρανέ μπρεσά. Ο ιστορικοί βακερένα ότι κο γιορτές ι ζωγιάκε ντα ι μπιανιμάσκε σο κερένας ο τζενέ κι άνοιξη, ντένας βαντρέ. Ο βαντρέ «μανγκένα τι σικαβέν ι νεβί ζωή ντα ι ανάσταση», βακερέλα η Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα (Encyclopædia Britannica). Επίσης, κατά πουρανέ μπρεσά ο τζενέ σο πακιάνας ψεύτικε ντεβλέντε βακερένας ότι ο κουνέλια μανγκένας τι σικαβέν ι ζωή ντα ο μπιανιπέ. Αγαβάσα μπουτ λατσσές ότι ο έθιμα σο κερένα ο τζενέ κι Λαμπρή να τθερένα σχέση με την ανάσταση ι Ιησούσκι.

14 Αβέλα ι Ιεχωβάσκο γκι κάνα ντικχέλα ι τζενέν τι βακερέν ότι η ανάσταση λέσκε Τσσαβέσκι τθερέλα σχέση ι ψεύτικε θρησκειάσαρ; Νάα. (2 Κορινθίους 6:​17, 18) Μάλιστα, ο Ιεχωβά ποτές να βακερντάς αμένγκε τι γιορτάνας ι Ιησούσκι ανάσταση.

ΣΟ ΙΣΙ Η ΑΠΟΚΡΙΑ;

15. Κατάρ αστάρντιβελα η Αποκριά;

15 Η Αποκριά ισί εκ γιορτή σο αστάρντιβελα κατά μπαρέ ντιβεσά σο κερένας κο πουρανέ μπρεσά ψεύτικε ντεβλένγκε, σαρ ισινέ ο Διονύσια. Οντουλά σο κερένας ανταγιά γιορτή ιρίνας μάσκες ντα σέα για τι αλλάνεν-πες ντα διασκεδάνενας χωρίς όρια. Η εγκυκλοπαίδεια Υδρία βακερέλα: «Η Κχανγκιρί λιντάς ανταγιά πουρανί γιορτή [ο Διονύσια] ντα λάκε τθανέστε τσσουντάς ι Μπαρί Νηστεία, αλλά ατσσικιαρντάς ο έθιμα κατά πουρανί γιορτή. . . . Σαρ γιορτή, ντικχίντιβελα ότι αρχισάλε τι κερέν-λα ο τζενέ κάνα τελειώνελας ο 6ος ή κάνα αρχίνελας ο 7ος αιώνας». Μπουτ πράγματα σο κερένα ο τζενέ κι Αποκριά  τθερένα τι κερέν με τη λατρεία ι μουλένγκι, με τη μαγεία, ι ντορικιαριμάσαρ ντα με γιορτές σο αβένας-πες κο πουρανέ μπρεσά ι ζωγιάκε ντα ι μπιανιμάσκε. Μπάζιμα χρησιμοποιήνενα μπίλατζανε σύμβολα, βακερένα μπέτι λάφια ντα τσσουβένα λουμνικανέ γκιλιά. Ο τζενέ σο κερένα αντιβές ι Αποκριά, να αγαβένα ότι κι πραγματικότητα κερένα έθιμα σο αστάρντιβενα κατά ψεύτικη θρησκεία ντα νακχαβένα ο λουμνιπέ ντα ο μπενγκαλέ πράγματα.

ΜΠΙΑΒΑ ΣΟ ΚΕΡΕΝΑ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ ΓΚΙ

16, 17. Σο πρέπει τι σκεφτίνας κάνα κεράσα ετοιμασίες αμαρέ μπιαβέσκε;

16 Εκ μπιαβ ανέλα μπουτ χαρά. Σαρό κο ντουνιάς, ο τζενέ κερένα πουμαρέ μπιαβά σαρ τι μανγκές. Μπουτ φαρ να σκεφτίνενα κατάρ αστάρντιβενα ο έθιμα ι μπιαβέσκε, ντα αντικάς μπορεί μα τι τζανένα ότι μπουτ λένταρ αβένα ψεύτικε θρησκειένταρ. Αλλά κάνα ντούι Χριστιανοί κερένα ετοιμασίες πουμαρέ μπιαβέσκε, μανγκένα τι αβέν σίγουροι ότι λένγκο μπιαβ κα κερέλ ι Ιεχωβάσκο γκι. Άμα κα σικλιόν κατάρ αστάρντιβενα ο έθιμα ι μπιαβένγκε, κα μπορίνεν τι λεν λατσσέ αποφάσεις.​—Μάρκος 10:​6-9.

17 Ισί τζενέ σο πακιάνα ότι μερικά έθιμα ι μπιαβένγκε ανένα “λατσσί μπαχ” κο νεβό ζευγάρι. (Ησαΐας 65:​11) Φιρειπείν, μερικέ τθεμέντε ο τζενέ φουρτίνενα οπράλ κι μπορί ντα κο τζαμουτρό ρύζι ή κάτι γιαβέρ. Πακιάνα ότι ανταβά κα ντελ κο αντρόγυνος τσσαβέν, μπαχταλιπέ, μπερεκέτι μπρεσά τι τζουβντιόν ντα κα αρακχαβέλ-λεν. Αλλά ο Χριστιανοί τθερένα πουμαρί γκοντί μα τι κερέν καέκ έθιμος σο τθερέλα σχέση ι ψεύτικε θρησκειάσαρ.​—Διάβανε 2 Κορινθίους 6:​14-18.

18. Καλά γιαβερά-ντα συμβουλές τθεράσα ι μπιαβένγκε;

 18 Ο Χριστιανοί μανγκένα λένγκο μπιαβ τι αβέλ σουκάρ, σαρέ τι σικαβέν σεβασμός ντα τι νακχέν λατσσές οντουβά ντιβές. Οντουλά σο ισί καλεσμέ εκχέ Χριστιανικέ μπιαβέστε δεν πρέπει τι βακερέν λάφια σο να σικαβένα σεβασμός, σο ισί λουμνικανέ ή σο ανένα λατζ κο τζαμουτρό ντα κι μπορί ή κο γιαβερά. (Παροιμίες 26:​18, 19· Λουκάς 6:​31· 10:​27) Κι μπιαβέσκο ντιβές δεν πρέπει «τι σικαβέν μπαρικανές σαρ τζουβντιόνα». (1 Ιωάννη 2:​16) Άμα κερένα ετοιμασίες τουμαρέ μπιαβέσκε, κερέν σο νακχέλα τουμαρέ βαστέσταρ για τι τθερέν μπουτ λατσσέ πράγματα τι ντεν-τουμέν γκοντί κο ντιβεσά σο κα αβέν.​—Ντικχ ι Σημείωση 28 κο παλαϊνέ σελίδες.

ΚΑΤΑΡ ΑΣΤΑΡΝΤΙΒΕΛΑ Ο ΕΘΙΜΟΣ ΤΙ ΝΤΕΝ ΖΑΜ ΠΡΙΝ ΤΙ ΠΙΝ

19, 20. Κατάρ αστάρντιβελα ο έθιμος τι ντεν ζαμ πριν τι πιν;

19 Εκ πράγμας σο ισί σικλέ τι κερέν ο τζενέ κο μπιαβά ή κάνα κερένα παρέες ισί τι ντεν ζαμ πριν τι πιν. Κάνα εκ τζενό κερέλα-λες ανταβά, σαρέ ο γιαβερά-ντα βάντενα οπρέ πουμαρέ ποτήρια. Σαρ πρέπει ο Χριστιανοί τι ντικχέν-λες ανταβά;

20 Ο βιβλίος Διεθνής Οδηγός για το Αλκοόλ και τον Πολιτισμό (International Handbook on Alcohol and Culture) βακερέλα ότι ανταγιά συνήθεια μπορεί τι αστάρντιβελα από εκ πουρανό έθιμος ι ψεύτικε θρησκειάκο σο ο τζενέ ντένας πουμαρέ ντεβλέντε ρατ ή μολ. Ανταλέσαρ ισινέ σαρ τι κερένας «εκ ευχή, εκ προσευχή σο χάνικ λαφίντζαρ βακερέλας “μπερεκέτι μπρεσά τι τζουβντιός!”, “ζουρανιπέ τι τθερές!” ή “στην υγειά σου!”» Κο πουρανέ μπρεσά, ο τζενέ ισινέ σικλέ τι βάντεν πουμαρέ ποτήρια για τι μανγκέν ι ζαμ ι ντεβλένγκι. Αλλά ο Ιεχωβά να ντέλα πι ζαμ ασακέ τροπόσαρ.​—Ιωάννης 14:6· 16:23.

 «ΤΟΥΜΕΝ ΣΟ ΜΑΝΓΚΕΝΑ Ι ΙΕΧΩΒΑΣ, ΤΙ ΜΙΣΙΝΕΝ Ο ΓΚΕΡΑΛΙΠΕ»

21. Καλέ γιαβερέ γιορτένταρ πρέπει τι νασέν ντουρ ο Χριστιανοί;

21 Κάνα τραμπίνενα άμα κα κερέν εκ γιορτή, τι σκεφτίνεν σο νακχαβέλα οντιά γιορτή. Για παράδειγμας, μερικέ γιορτέντε ντα πανηγυρίντε κχελένα λουμνικανές, πίνα χωρίς όρια, ατζέ-ντα τζάνα γιαβερέντζαρ. Μπορεί-ντα τι νακχαβέν πράγματα σο κερένα οντουλά σο τζάνα μουρσά μουρσέντζαρ ντα τζουβλιά τζουβλίντζαρ ή οντουλά σο ισαρένα-πες πουμαρέ τθεμέσκε. Άμα τζάσα ασακέ γιορτέντε, μισίνασα μπαγιά οντουλά σο μισίνελα ο Ιεχωβά;​—Ψαλμός 1:1, 2· 97:​10· 119:37.

22. Σο κα βοηθίνελ εκχέ Χριστιανός τι τραμπίνελ άμα κα κερέλ εκ γιορτή;

22 Ο Χριστιανοί πρέπει τι προσοχίνεν μπουτ τι νασέν ντουρ σαρέ κατά γιορτές σο ανένα λατζ κο Ντεβέλ. Ο απόστολος Παύλος γραφιντάς: «Είτε χάνα είτε πίνα ή σο-ντα γιαβέρ κερένα, τι κερέν τα πάντα για τι ντιντιόλ δόξα κο Ντεβέλ». (1 Κορινθίους 10:​31· ντικχ ι Σημείωση 29 κο παλαϊνέ σελίδες) Όμως, να τθερένα σαρέ ο γιορτές σχέση λουμνικανέ πραγματέντζαρ, ι ψεύτικε θρησκειάσαρ ή οντουλέντζαρ σο ισαρένα-πες πουμαρέ τθεμέσκε. Άμα εκ γιορτή να τζάλα κόντρα οντουλέντζαρ σο βακερέλα η Γραφή, πρέπει τι τραμπίνας κορκορέ άμα κα κεράς-λα. Πρέπει επίσης τι σκεφτίνας σαρ αμαρί απόφαση κα επηρεάνελ ι γιαβερέν.

ΤΙ ΝΤΕΝ ΔΟΞΑ ΚΟ ΙΕΧΩΒΑ ΟΝΤΟΥΛΕΝΤΖΑΡ ΣΟ ΒΑΚΕΡΕΝΑ ΝΤΑ ΚΕΡΕΝΑ

23, 24. Σαρ κα βακεράς αμαρέ τζενένγκε σο νανέ Μάρτυρες σόσκε να κεράσα συγκεκριμέ γιορτές;

23 Μάλλον τσσιναντέν τι κερέν γιορτές σο ανένα λατζ κο Ιεχωβά. Αλλά τουμαρέ τζενέ σο νανέ Μάρτυρες ι Ιεχωβάσκε μπορεί τι αμντίνεν ότι κερένα-λες ανταβά επειδή  τσσιναντέν τι μανγκέν-λεν ή επειδή να μανγκένα τι κερέν λέντζαρ παρέα. Βον μπορεί τι αμντίνεν ότι σάντε κο γιορτές γκιντίντιβελα γιεκ σαρί η φαμιλί. Σο κα κερέν τουμέν; Ισί μπουτ τρόποι για τι σικαβέν λένγκε ότι μανγκένα-λεν ντα ότι ισί σημαντικοί τουμένγκε. (Παροιμίες 11:​25· Εκκλησιαστής 3:​12, 13) Κα μπορίνενας τι καλίνεν-λεν τι κερέν παρέα εκ γιαβέρ ντιβές.

24 Άμα τουμαρέ τζενέ μανγκένα τι σικλιόν σόσκε νασένα ντουρ μερικέ γιορτένταρ, αρακχέν πληροφορίες κο έντυπα αμαρέ ντα κο jw.org σο κα βοηθίνεν-τουμέν τι βακερέν λένγκε σόσκε λιντέν εκ ασακί απόφαση. Μα κερέν-λεν τι αμντίνεν ότι προσπαθίνενα τι νικίνεν-λεν κο λάφι ή ότι ζορισκιαρένα-λεν τι σκεφτίνεν σαρ σκεφτίνενα τουμέν. Βοηθίνεν-λεν τι αγαβέν ότι σκεφτιντέν μπουτ λατσσές πριν τι λεν τουμαρί απόφαση. Τι ατσσόν ήρεμοι ντα «τουμαρέ λάφια πάντα τι αβέν γκουλντέ, τι τθερέν λον».​—Κολοσσαείς 4:6.

25, 26. Σαρ μπορίνενα ο νταντά ντα ο νταγιά τι βοηθίνεν πουμαρέ τσσαβέν τι μανγκέν ι Ιεχωβάσκε κανόνες;

25 Ισί σημαντικός τι αγαβάς μπουτ λατσσές σαρέ αμέν σόσκε τραμπίνασα μα τι κεράς συγκεκριμέ γιορτές. (Εβραίους 5:​14) Οντουβά σο μανγκάσα ισί τι κεράς ι Ιεχωβάσκο γκι. Ντα άμα τθεράσα τσσαβέν, πρέπει τι ντας αμαρέ σαατίσταρ για τι βοηθίνας-λεν τι αγαβέν ντα τι μανγκέν ο λάφια ι Γραφιάκε. Κάνα αμαρέ τσσαβέ κα πακιάν μπαγιά κο Ιεχωβά, κα μανγκέν βον-ντα τι κερέν λέσκο γκι.​—Ησαΐας 48:​17, 18· 1 Πέτρου 3:15.

26 Αβέλα ι Ιεχωβάσκο γκι κάνα ντικχέλα-αμέν τι κεράς ο πιο λατσσό για τι ντας-λες πάκι λατρεία με τίμιος τρόπος. (Ιωάννης 4:​23) Όμως, μπουτ τζενέ βακερένα ότι καέκ ναστί αβέλα μπαγιά τίμιος ανταλέ πφιρνέ ντουνιάστε. Ισί αντικάς; Κα ντικχάς-λες ανταβά κο γιαβέρ κεφάλαιος.

^ παρ. 3 Μπορίνενα τι σικλιόν συγκεκριμέ γιορτένγκε κο Ευρετήριο Εκδόσεων Σκοπιάς, κο Οδηγός Έρευνας για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά ντα κο jw.org.