Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 7

Τθερέλα Τουμένγκε Αξία η Ζωή σαρ Τθερέλα ι Ντεβλέσκε;

Τθερέλα Τουμένγκε Αξία η Ζωή σαρ Τθερέλα ι Ντεβλέσκε;

«Τούι ισινάν σο ντέσα ι ζωή».​—ΨΑΛΜΟΣ 36:9.

1, 2. Καβά δώρος σο τθερέλα μπαρί αξία ντινάς-αμέν ο Ιεχωβά;

Ο ΙΕΧΩΒΑ ντινάς κο κάθε εκ αμένταρ εκ μπουτ σουκάρ δώρος​—ο δώρος ι ζωγιάκο. (Γένεση 1:​27) Μανγκέλα τι τθεράς ι πιο λατσσί ζωή. Οτθάρ, ντινάς-αμέν αρχές κατά Γραφή σο σικλιαρένα-αμέν σαρ τι λας λατσσέ αποφάσεις. Πρέπει τι χρησιμοποιήνας ανταλά αρχές για τι αγαβάς «σο ισί σωστός ντα σο ισί λάθος». (Εβραίους 5:​14) Όταν κεράσα-λες ανταβά, μουκχάσα ι Ιεχωβάς τι σικλιαρέλ-αμέν τι σκεφτίνας λατσσές. Καζόμ κεράσα αμαρέ ζωγιάτε ο αρχές ι Ντεβλέσκε ντα ντικχάσα καζόμ πιο λατσσί αβέλα αμαρί ζωή, αγαβάσα ότι τθερένα μπουτ μπαρί αξία.

2 Η ζωή μπορεί τι αβέλ μπουτ μπερδεμέ. Μπουτ φαρ αβένα πράγματα αμαρέ ζωγιάτε σο η Γραφή να τθερέλα εκ νόμος για τι σικαβέλ αμένγκε ξεκάθαρα σο πρέπει τι κεράς. Για παράδειγμας, μπορεί τι χρειαζίντιβελ τι αποφασίνας άμα κα τραμπίνας εκ θεραπεία σο τθερέλα τι κερέλ ι ρατέσαρ. Σαρ κα λας αποφάσεις σο κα κερέν χαρούμενος ι Ιεχωβάς; Η Γραφή τθερέλα αρχές σο σικλιαρένα-αμέν σαρ ντικχέλα ο Ιεχωβά ι ζωή ντα ο ρατ. Άμα αγαβάσα ανταλά αρχές, κα μπορίνας τι λας λατσσέ αποφάσεις ντα τι ατσσικιαράς πάκι συνείδηση. (Παροιμίες 2:​6-11) Ακανά, για τι ντικχάς μερικές αρχές ανταλένταρ.

 ΣΑΡ ΝΤΙΚΧΕΛΑ Ο ΝΤΕΒΕΛ Ι ΖΩΗ ΝΤΑ Ο ΡΑΤ;

3, 4. (α) Σαρ σικαντάς ο Ντεβέλ σο άποψη τθερέλα ι ρατέσκε; (β) Σο σχέση τθερέλα ο ρατ ι ζωγιάσαρ;

3 Η Γραφή σικλιαρέλα-αμέν ότι ο ρατ ισί ιερός επειδή η ζωή ισί κο ρατ. Ντα η ζωή τθερέλα μπαρί αξία ι Ιεχωβάσκε. Όταν ο Κάιν μουνταρντάς πι πφραλές, ο Ιεχωβά βακερντάς λέσκε: «Τι πφραλέσκο ρατ ντέλα-μαν βίκος κατά πφουβ». (Γένεση 4:​10) Η ζωή του Άβελ ισινέ λέσκε ρατέστε· κάνα ο Κάιν μουνταρντάς-λες, λιντάς λέσκι ζωή.

4 Αφού τελειωσάλο ο Κατακλυσμός κο ντιβεσά του Νώε, ο Ντεβέλ μουκχλάς ι τζενέν τι χαν μας. Όμως, βακερντάς λένγκε: «Μας λέσκε ζωγιάσαρ​—λέσκε ρατέσαρ—​δεν πρέπει τι χαν». (Γένεση 9:4) Κι εντολή ανταγιά έπρεπε τι ντεν καν σαρέ ο τζενέ σο κα αστάρντιβενας κατά Νώε, άρα αμέν-ντα. Ισί ξεκάθαρος ότι, ι Ιεχωβάσκε, η ζωή ισί κο ρατ. Αμέν-ντα πρέπει τι τθεράς ι ίδια άποψη ι ρατέσκε.​—Ψαλμός 36:9.

5, 6. Σαρ σικαβέλας ο Νόμος ι Μωυσίσκο ι άποψη σο τθερέλας ο Ιεχωβά ι ζωγιάκε ντα ι ρατέσκε;

5 Ο Ιεχωβά βακερέλας κο Νόμος σο ντινάας κο Μωυσής: «Άμα εκ τζενό . . . χαλάς ρατ, κατάρ-ντα τι αβέλ ανταβά ρατ, σίγουρα κα τζαβ κόντρα οντουλέσαρ σο χάλα ο ρατ ντα κα εξαφανίναβ-λες λέσκε λαόσταρ. Επειδή η ζωή οντουλένγκι σο τζουβντιόνα ισί κο ρατ».​—Λευιτικό 17:​10, 11.

6 Ο Νόμος ι Μωυσίσκο βακερέλας ότι, κάνα εκ τζενό μουνταρέλας εκ ζώος για τι χαλ, έπρεπε τι τσσορέλ ο ρατ κι πφουβ. Ανταβά σικαβέλας ότι η ζωή σο τθερέλας ο ζώος ντιντιόλας παλάλ Οντουλέστε σο ντινάς-λα, κο Ιεχωβά. (Δευτερονόμιο 12:​16· Ιεζεκιήλ 18:4) Ο Ιεχωβά όμως να μανγκέλας κατά Ισραηλίτες τι ερεσέν κο σημείος τι κερέν πράγματα σο να ισινέ λογικά για τι τσσορέν σαρό ο ρατ κατά ζώος. Άμα κα κερένας ο πιο λατσσό για τι νασέλ ο ρατ, μπορίνενας τι χαν οντουβά μας με πάκι συνείδηση. Κάνα σικαβένας σεβασμός ι ρατέσκε σο τθερέλας ο ζώος,  σεβάνενας Οντουλές σο ντέλα ι ζωή, ι Ιεχωβάς. Επίσης, ο Νόμος ντέλας κο Ισραηλίτες ι εντολή τι θυσιάνεν ζώα για τι ιτσσαρέν πουμαρέ αμαρτίες.​—Ντικχ ο Σημειώσεις 19 ντα 20 κο παλαϊνέ σελίδες.

7. Σαρ σικαντάς ο Δαβίδ σεβασμός ι ρατέσκε;

7 Αγαβάσα καζόμ αξία τθερέλα ο ρατ οντουλέσταρ σο κερντάς ο Δαβίδ κάνα κερέλας τζένγκι ι Φιλισταιόντζαρ. Ο μουρσά ι Δαβιδίσκε ντικχλέ ότι μερέλας πανίσκε, οτθάρ τσσουντέ σε κίνδυνος πουμαρί ζωή για τι τζαν εκχέ τθανέστε σο ισινέ ι ντουσμανίνγκο ντα τι ανέν λέσκε πανί. Κάνα όμως αντέ-λες κο Δαβίδ, βοβ να μανγκλάς τι πιλ ντα «τσσορντάς-λες σαρ θυσία κο Ιεχωβά». Ο Δαβίδ βακερντάς: «Να νακχέλα μι γκοντιάταρ τι κεράβ-λες ανταβά! Σαρ αβέλα-πες τι πιαβ ο ρατ ι μουρσένγκο σο τσσουντέ σε κίνδυνος πουμαρί ζωή για τι τζαν οτθέ;» Ο Δαβίδ αγαβέλας καζόμ αξία τθερέλα η ζωή ντα ο ρατ ι Ντεβλέσκε.​—2 Σαμουήλ 23:​15-17.

8, 9. Αμαρέ ντιβεσέντε, σαρ πρέπει τι ντικχέν ο Χριστιανοί ο ρατ;

8 Κο ντιβεσά σο τζουβντιόνας ο πρώτοι Χριστιανοί, ο λαός ι Ντεβλέσκο να χρειαζίντιβελας πια τι θυσιάνελ ζώα. Έπρεπε όμως τι συνεχίνεν τι τθερέν ι σωστή άποψη ι ρατέσκε. Η εντολή «τι ατσσόν ντουρ . . . ρατέσταρ» ισινέ εκ κατά χάνικ πράγματα κο Νόμος σο ντέλας εντολή ο Ιεχωβά τι κερέν ο Χριστιανοί. Ανταγιά εντολή ισινέ αζόμ σημαντική καζόμ ισινέ η εντολή μα τι κερέν λουμνιπέ ντα μα τι πακιάν κο είδωλα.​—Πράξεις 15:​28, 29.

Σαρ κα εξηγίναβας μι απόφαση για το κλάσματα ι ρατέσκε;

9 Αντικάς ισί αμαρέ ντιβεσέντε-ντα. Σαρ Χριστιανοί, τζανάσα ότι ο Ιεχωβά ισί Οντουβά σο ντέλα ι ζωή ντα ότι κάθε ζωή ισί λέσκι. Επίσης, αγαβάσα ότι ο ρατ ισί ιερός ντα ότι η ζωή ισί κο ρατ. Οτθάρ, ντικχάσα προσεκτικά πάντα ο αρχές ι Γραφιάκε κάνα τθεράσα τι τραμπίνας εκ θεραπεία σο τθερέλα τι κερέλ ι ρατέσαρ.

 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟ ΤΘΕΡΕΛΑ ΤΙ ΚΕΡΕΛ Ι ΡΑΤΕΣΑΡ

10, 11. (α) Καγιά άποψη τθερένα ο Μάρτυρες ι Ιεχωβάσκε είτε ι ρατέσκε είτε ι σταρέ σημαντικέ πραγματένγκε σο τθερέλα ο ρατ; (β) Καλά αποφάσεις χρειαζίντιβελα τι λελ κορκορό ο κάθε Χριστιανός;

10 Ο Μάρτυρες ι Ιεχωβάσκε αγαβένα ότι η εντολή “τι ατσσάς ντουρ κατά ρατ” να μανγκέλα τι βακερέλ σάντε μα τι χας ή τι πιας ρατ. Μανγκέλα τι βακερέλ ότι δεν πρέπει τι τσσουβάς ρατ ούτε τι ντας ρατ για τι τσσουβέν γιαβερένγκε ή για τι χρησιμοποιήνας-λες αμένγκε κάνα κα χρειαζίντιβελ. Μανγκέλα τι βακερέλ επίσης ότι να τσσουβάσα ούτε εκ κατά σταρ πιο σημαντικά πράγματα σο τθερέλα ο ρατ​—ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια ντα πλάσμας.

11 Ο κάθε εκ ανταλέ σταρέ σημαντικέ πραγματένταρ σο τθερέλα ο ρατ μπορίνελα τι χωρίντιβελ πιο χουρντέ πραγματέντε σο βακέρντιβενα κλάσματα ι ρατέσκε. Κάθε Χριστιανός πρέπει τι αποφασίνελ άμα κα δεχτίνελ ο κλάσματα ι ρατέσκε ή όχι. Ο ίδιος αβέλα-πες άμα κα μανγκέν τι κερέν λέσκε εκ μέθοδος σο κα χρησιμοποιήντιβελ λέσκο ρατ. Ο κάθε εκ πρέπει τι αποφασίνελ από πριν σαρ κα χρησιμοποιήντιβελ λέσκο ρατ κάνα αβέλα-πες εκ χειρουργείος, εκ εξέταση ή εκ θεραπεία.​—Ντικχ ι Σημείωση 21 κο παλαϊνέ σελίδες.

12. (α) Σόσκε τθερένα σημασία ι Ιεχωβάσκε αμαρέ αποφάσεις σο τθερένα τι κερέν με τη συνείδηση; (β) Σαρ μπορίνασα τι λας γκοντιαβέρ αποφάσεις κάνα τραμπίνασα άμα κα κεράς εκ θεραπεία;

12 Τθερένα σημασία μπαγιά ι Ιεχωβάσκε αμαρέ αποφάσεις σο τθερένα τι κερέν με τη συνείδηση; Βα. Ι Ιεχωβάσκε τθερέλα σημασία σο σκεφτίνασα ντα σόσκε κεράσα κάτι. (Διάβανε Παροιμίες 17:3· 24:​12) Οτθάρ, κάνα πρέπει τι τραμπίνας σο θεραπεία κα κεράς, χρειαζίντιβελα τι προσευχίντιβας κο Ιεχωβά για τι οδηγίνελ-αμέν ντα σοράν  τι ρόντας ανταλέ θεραπειάκε. Σοράν, τι χρησιμοποιήνας αμαρί συνείδηση σο ισί εκπαιδευμέ κατά Γραφή για τι λας αμαρί απόφαση. Δεν πρέπει τι πουτσάς γιαβερέν σο κα κερένας άμα ισινέ αμαρέ θεσιάτε ούτε ο γιαβερά πρέπει τι προσπαθίνεν τι επηρεάνεν αμαρί απόφαση. Ο κάθε Χριστιανός «κα βάντελ πο φορτίος».​—Γαλάτες 6:5· Ρωμαίους 14:12.

Ο ΝΟΜΟΙ Ι ΙΕΧΩΒΑΣΚΕ ΣΙΚΑΒΕΝΑ Ι ΑΓΑΠΗ ΣΟ ΤΘΕΡΕΛΑ ΑΜΕΝΓΚΕ

13. Σο σικλιάσα ι Ιεχωβάσκε κατά νόμους ντα κατά αρχές σο τσσουντάς ι ρατέσκε;

13 Σο-ντα μανγκέλα αμένταρ ο Ιεχωβά ισί αμαρέ λατσσιμάσκε ντα σικαβέλα ι αγάπη σο τθερέλα αμένγκε. (Ψαλμός 19:​7-11) Όμως, αμέν να ντάσα-λες καν απλά επειδή λέσκε εντολές κερένα αμένγκε λατσσιπέ. Ντάσα-λες καν επειδή μανγκάσα-λες. Η αγάπη σο τθεράσα ι Ιεχωβάσκε κερέλα-αμέν μα τι τσσουβάς ρατ. (Πράξεις 15:​20) Ανταβά αρακχαβέλα επίσης αμαρί υγεία. Αμαρέ ντιβεσέντε, ο πιο μπουτ τζενέ τζανένα ότι μπορεί τι παθίνεν κακός άμα κα τσσουβέν πέσκε ρατ, επίσης μπουτ γιατροί-ντα πακιάνα ότι ισί πιο λατσσό ι τζενένγκε τι κερέν εκ εγχείρηση χωρίς τι τσσουβέν λένγκε ρατ. Αγαβάσα μπουτ λατσσές ότι ο ντρομά ι Ιεχωβάσκε ισί πφερντέ σοφία ντα αγάπη.​—Διάβανε Ησαΐας 55:9· Ιωάννης 14:​21, 23.

14, 15. (α) Σο νόμους ντινάς ο Ιεχωβά πι λαόστε για τι αρακχαβέλ-λεν; (β) Σαρ μπορίνενα τι κερέν ο αρχές σο ισί παλάλ κατά νόμοι ανταλά;

14 Ο νόμοι ι Ντεβλέσκε κερένας πάντα λατσσιπέ λέσκε λαόσκε. Ο Ιεχωβά ντινάς κο Ισραηλίτες νόμους για τι αρακχαβέλ-λεν κατά μπαρέ ατυχήματα. Για παράδειγμας, εκ νόμος βακερέλας ότι ο τζενό σο τθερέλας κχερ έπρεπε τι χτίνελ εκ χαρνό ντουβάρι ντονταλάι κατά ταράτσα για μα τι περέλ καέκ τζενό. (Δευτερονόμιο 22:8) Εκ γιαβέρ νόμος  κερέλας λάφι για το ζώα. Άμα κάποιος τθερέλας εκχέ άγριε γκουρουβές, έπρεπε τι αρακχαβέλ-λες για μα τι κερέλ επίθεση ή τι μουνταρέλ καέκ τζενές. (Έξοδος 21:​28, 29) Άμα εκ Ισραηλίτης να κερέλας ανταλά νόμοι, κα αβέλας βοβ υπεύθυνος άμα κα μερέλας κάποιος.

15 Ανταλά νόμοι σικαβένα αμένγκε ότι η ζωή τθερέλα μπαρί αξία ι Ιεχωβάσκε. Σο πρέπει τι τσσίντελ-αμέν τι κεράς ανταβά; Πρέπει τι σικαβάς ότι σεβάνασα ι ζωή, ντα ανταβά κεράσα-λες κάνα τθεράσα σε λατσσί κατάσταση αμαρό κχερ ντα αμαρό αυτοκίνητος, κάνα οδηγίνασα προσεκτικά ή κάνα τραμπίνασα γκοντιάσαρ αμαρί διασκέδαση. Μερικά τζενέ, ειδικά ο τερνέ, νιωθίνενα ότι ποτές να κα παθίνεν κάτι κακός, οτθάρ κερένα πράγματα σο νασένα κατά όρια, χωρίς τι ντικχέν ο κίνδυνοι σο μπορεί τι υπαρχίντιβεν. Αλλά ο Ιεχωβά να μανγκέλα τι κεράς ασακέ πράγματα. Μανγκέλα τι ντικχάς ι κάθε ζωή σημαντική​—εμ αμαρί εμ ι γιαβερένγκι.​—Εκκλησιαστής 11:9, 10.

16. Σαρ ντικχέλα ο Ιεχωβά ο περαβκιαριπέ;

16 Κάθε τζενέσκι ζωή ισί σημαντική ι Ιεχωβάσκε. Ατζέ-ντα εκ μαξίμι σο να μπιάντιλο ισί σημαντικός λέσκε γιακχίντε. Ο Μωσαϊκός Νόμος βακερέλας ότι, άμα κάποιος κα ντέλας κατά λάθος εκχέ τζουβλιά σο ισινέ κχαμνί ντα κα μερέλας είτε βόι είτε λάκο μαξίμι, κι Ιεχωβάσκε γιακχά οντουβά τζενό ισινέ ένοχος ι μουνταριμάσκε. Ανταβά μανγκέλας τι βακερέλ ότι, παρόλο σο μπορεί τι αβιλό-πες κατά λάθος, εκ τζενό μουλόας ντα έπρεπε τι ντιντιόλ εκ γιαβέρ ζωή αντίς λάκε. (Διάβανε Έξοδος 21:​22, 23) Ι Ντεβλέσκε, ο μαξίμι κο περ ισί εκ τζουβντό τζενό. Κάνα σκεφτίνενα-λες ανταβά, σαρ πακιάνα ότι νιωθίνελα ο Ντεβέλ ι περαβκιαριμάσκε; Σαρ πακιάνα ότι αισθάντιβελα κάνα ντικχέλα τι μουνταρέν κάθε μπρες εκατομμύρια μαξιμίν σο ισί κο περ;

17. Σο μπορίνελα τι κοβλιαρέλ ο γκι εκχέ τζουβλιάκο σο περαβκιαρντάς-πες πριν τι σικλιόλ ι Ιεχωβάσκε;

 17 Σο αβέλα-πες άμα εκ τζουβέλ περαβκιαρντάς-πες πριν τι σικλιόλ σαρ ντικχέλα-λες ανταβά ο Ιεχωβά; Μπορίνελα τι αβέλ σίγουρη ότι ο Ιεχωβά αβέλα-πες τι συγχωρίνελ-λα αντράλ κατά θυσία ι Ιησούσκι. (Λουκάς 5:​32· Εφεσίους 1:7) Να χρειαζίντιβελα τι συνεχίνελ τι τθερέλ τύψεις για το λάθος σο κερντάας άμα μετανιωσάλι μπαγιά. «Ο Ιεχωβά συγχωρίνελα ντα τζιτζίνελα ι γιαβερένγκε . . . Καζόμ ντουρ ισί η ανατολή κατά δύση, αζόμ ντουρ τσσουντάς αμένταρ αμαρέ λάθη».​—Ψαλμός 103:​8-14.

ΜΑ ΠΦΕΡΕΝ ΤΟΥΜΑΡΙ ΓΚΟΝΤΙ ΜΕ ΜΙΣΟΣ

18. Σόσκε πρέπει τι κεράς σο νακχέλα αμαρέ βαστέσταρ για τι νικαβάς αντρ’ αμένταρ ριζάσαρ ο μίσος;

18 Ο σεβασμός σο τθεράσα ι ζωγιάκε, σο ισί εκ δώρος κατά Ντεβέλ, νικιόλα αντράλ αμαρέ γκίσταρ. Σικαβάσα-λες οντουλέντζαρ σο νιωθίνασα ι γιαβερένγκε. «Κον μισίνελα πι πφραλές ισί δολοφόνος», γραφιντάς ο απόστολος Ιωάννης. (1 Ιωάννη 3:​15) Άμα να χοΐνασα εκχέ τζενές μπορεί τι μισίνας-λες χωρίς τι αγαβάς-λες. Ο μίσος μπορεί τι κερέλ εκχέ τζενές μα τι σεβάνελ ι γιαβερέν, τι βακερέλ ψέματα για τι κατηγορίνελ-λεν ή ατζέ-ντα τι μανγκέλ τι μερέν. Ο Ιεχωβά τζανέλα σαρ νιωθίνασα ι γιαβερένγκε. (Λευιτικό 19:​16· Δευτερονόμιο 19:​18-21· Ματθαίος 5:​22) Άμα κα αγαβάς ότι τθεράσα μίσος αντρ’ αμέντε εκχέ τζενέσκε, πρέπει τι μαράς-αμέν μπουτ για τι νικαβάς-λες ριζάσαρ.​—Ιακώβου 1:​14, 15· 4:​1-3.

19. Σαρ πρέπει τι επηρεάνελ-αμέν η άποψη σο τθερέλα ο Ιεχωβά για τη βία;

19 Υπαρχίντιβελα ατζέκ εκ τρόπος σο σικαβάσα ότι η ζωή τθερέλα μπαρί αξία αμένγκε. Κατά εδάφιος Ψαλμός 11:5 σικλιάσα ότι ο Ιεχωβά «μισίνελα σαρέ οντουλέν σο μανγκένα  ι βία». Άμα τραμπίνασα τι διασκεδάνας πραγματέντζαρ σο τθερένα βία, ανταβά μπορεί τι σικαβέλα ότι μανγκάσα-λα. Σόσκε τι τσσουβάς αμαρέ γκοντιάτε λέξεις, ιδέες ντα φωτογραφίες σο τθερένα σχέση με τη βία; Αμέν μανγκάσα τι πφεράς αμαρί γκοντί με πάκι ντα ειρηνικές σκέψεις.​—Διάβανε Φιλιππησίους 4:8, 9.

ΜΑ ΤΙ ΑΒΕΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΟ ΝΑ ΣΙΚΑΒΕΝΑ ΣΕΒΑΣΜΟΣ Ι ΖΩΓΙΑΚΕ

20-22. (α) Σαρ ντικχέλα ο Ιεχωβά ι Μπενγκέσκο ντουνιάς; (β) Σαρ σικαβέλα ι Ντεβλέσκο λαός ότι “να τθερέλα καέκ σχέση ανταλέ ντουνιάσαρ”;

20 Ι Μπενγκέσκο ντουνιάς να σικαβέλα σεβασμός ι ζωγιάκε, ντα ι Ιεχωβάσκε ισί ένοχος ρατέσκε, δηλαδή ισί δολοφόνος. Σαρέ ανταλά μπρεσά, ο πολιτικές δυνάμεις αντέ ο μεριπέ εκατομμύρια τζενέντε, αντρέ ανταλέντε σε μπουτ υπηρέτες ι Ιεχωβάσκε-ντα. Η Γραφή βακερέλα ότι ανταλά δυνάμεις, δηλαδή ο κυβερνήσεις, ισί σαρ άγρια ντα βίαια θηρία. (Δανιήλ 8:3, 4, 20-22· Αποκάλυψη 13:1, 2, 7, 8) Αμαρέ ντιβεσέντε τζάλα μπουτ λατσσές η μπουτί σο αβέλα-πες κο εμπόριος με τα όπλα. Ο τζενέ μπικινένα όπλα σο μουνταρένα μπουτέ τζενέν ντα νικαβένα μπουτ λοβέ. Αγαβάσα μπουτ λατσσές ότι «σαρέ ι ντουνιάς κερέλα-λες κουμάντος ο πφιρνό».​—1 Ιωάννη 5:19.

21 Ο αληθινοί Χριστιανοί όμως «να τθερένα καέκ σχέση ανταλέ ντουνιάσαρ». Ι Ιεχωβάσκο λαός να τθερέλα καέκ σχέση με την πολιτική ντα με το τζένγκια. Βον ούτε μουνταρένα, ούτε υποστηρίνενα καέκ οργάνωση σο μουνταρέλα τζενέν. (Ιωάννης 15:​19· 17:​16) Κάνα ο Χριστιανοί τθερένα εναντίωση, να χάνα-πες. Ο Ιησούς σικλιαρντάς ότι πρέπει τι μανγκάς ατζέ-ντα αμαρέ ντουσμανίν.​—Ματθαίος 5:​44· Ρωμαίους 12:​17-21.

22 Ιτιρί κατά θρησκεία-ντα μουλέ εκατομμύρια τζενέ. Η  Γραφή βακερέλα ι Μπαρέ Βαβυλωνάκε, δηλαδή σαρέ ι ψεύτικε θρησκειένγκε σο ισί κο ντουνιάς: «Λάτε αρακχλέ ο ρατ ι προφητένγκο ντα ι αγιόνγκο ντα σαρέ οντουλένγκο σο μουνταρντέ-λεν οπράλ κι πφουβ». Αγαβένα σόσκε ο Ιεχωβά ντέλα-αμέν εντολή: «Νικιόν λάταρ, τουμέν σο ισινέν μο λαός»; Οντουλά σο ντένα λατρεία ι Ιεχωβάς να τθερένα καέκ σχέση ι ψεύτικε θρησκειάσαρ.​—Αποκάλυψη 17:6· 18:2, 4, 24.

23. Σο πρέπει τι κεράς για τι “νικιάς” κατά Μπαρί Βαβυλώνα;

23 Για τι “νικιάς” κατά Μπαρί Βαβυλώνα πρέπει τι αγαντίντιβελ μπουτ λατσσές ότι να τθεράσα καέκ σχέση ι ψεύτικε θρησκειάσαρ. Για παράδειγμας, μπορεί τι χρειαζίντιβελ τι μανγκάς τι νικιόλ αμαρό ναβ κατά κατάλογος ι ναβένγκο σο τθερέλα η θρησκεία σο ισινάμας ανγκλέ. Χρειαζίντιβελα όμως κάτι γιαβέρ-ντα. Πρέπει τι μισίνας ντα μα τι κεράς ο μπέτι πράγματα σο κερέλα η ψεύτικη θρησκεία. Η ψεύτικη θρησκεία μουκχέλα ή ατζέ-ντα μπουτ φαρ υποστηρίνελα ι σεξουαλική ανηθικότητα, ι πολιτική ντα τι αβέν ο τζενέ μπίτσαλε γιακχάκε. (Διάβανε Ψαλμός 97:​10· Αποκάλυψη 18:7, 9, 11-17) Οντουλέσταρ, μουλέ εκατομμύρια τζενέ σαρέ ανταλά μπρεσά.

24, 25. Σόσκε τθεράσα ειρήνη ντα λατσσί συνείδηση κάνα σικλιάσα ι Ιεχωβάσκε;

24 Ο κάθε εκ αμένταρ, πριν τι σικλιόλ ι Ιεχωβάσκε, υποστηρίνελας ο μπέτι πράγματα σο κερέλα ι Μπενγκέσκο ντουνιάς. Αλλά ακανά αλλαξάλαμ. Δεχτιντάμ ο λύτρος ντα αφιερωντάμ αμαρί ζωή κο Ντεβέλ. Τζουβντιάσα “λατσσέ ντιβεσέντε σο αβένα κατά Ιεχωβά”. Τθεράσα ειρήνη ντα λατσσί συνείδηση επειδή τζανάσα ότι ντάσα χαρά ι Ντεβλές.​—Πράξεις 3:​19· Ησαΐας 1:18.

25 Ατζέ-ντα άμα ισινάμας κάποτε σε εκ οργάνωση σο να σεβάνελα ι ζωή, ο Ιεχωβά μπορίνελα τι συγχωρίνελ-αμέν  αντράλ κατά θυσία ι Ιησούσκι. Εκτιμίνασα μπουτ ο δώρος ι ζωγιάκο σο ντέλα ο Ιεχωβά. Σικαβάσα αμαρί εκτίμηση κάνα κερέσα ο πιο λατσσό σο μπορίνασα για τι βοηθίνας γιαβερέν τι σικλιόν ι Ιεχωβάσκε, τι μουκχέν ι Μπενγκέσκο ντουνιάς ντα τι αβέν λατσσέ αμαλά ι Ντεβλέσαρ.​—2 Κορινθίους 6:1, 2.

ΤΙ ΚΕΡΕΝ ΛΑΦΙ ΚΟ ΓΙΑΒΕΡΑ Ι ΒΑΣΙΛΕΙΑΚΕ

26-28. (α) Καβά ξεχωριστός έργος βακερντάς ο Ιεχωβά κο Ιεζεκιήλ τι κερέλ; (β) Σο μανγκέλα αμένταρ ο Ιεχωβά τι κεράς αντιβές;

26 Κο πουρανό Ισραήλ, ο Ιεχωβά βακερντάς κο προφήτης Ιεζεκιήλ τι προειδοποιήνελ ι Ισραηλιτέν ότι ατζεχάνικ η Ιερουσαλήμ κα καταστραφίντιβελας, ντα τι σικλιαρέλ-λεν σο έπρεπε τι κερέν για τι σώντιβεν. Άμα ο Ιεζεκιήλ να κα προειδοποιήνελας-λεν, κι Ιεχωβάσκε γιακχά βοβ κα αβέλας υπεύθυνος λένγκε ζωγιάκε. (Ιεζεκιήλ 33:​7-9) Ο Ιεζεκιήλ κερέλας σο νακχέλας λέσκε βαστέσταρ για τι βακερέλ κο γιαβερά ο λάφια ι Ιεχωβάσκε ντα αντικάς σικαντάς καζόμ αξία τθερέλας λέσκε η ζωή.

27 Ο Ιεχωβά ντινάς αμέντε ι ευθύνη τι προειδοποιήνας ι τζενέν ότι ατζεχάνικ ι Μπενγκέσκο ντουνιάς κα καταστραφίντιβελ, ντα τι βοηθίνας-λεν τι σικλιόν ι Ιεχωβάσκε για τι σώντιβεν ντα τι τζουβντιόν κο νεβό ντουνιάς. (Ησαΐας 61:2· Ματθαίος 24:​14) Πρέπει τι κεράς ο πιο λατσσό σο μπορίνασα για τι βακεράς λένγκε ανταλά λάφια ι Ιεχωβάσκε. Μακάρι τι βακεράς αμέν-ντα οντουβά σο βακερντάς ο Παύλος: «Να τθεράβα οπρά-μάντε καεκχέσκο ρατ, σόσκε να λατζασάλομ τι βακεράβ τουμένγκε σαρέ ο πράγματα σο τθερένα τι κερέν με το σκοπός ι Ντεβλέσκο».​—Πράξεις 20:​26, 27.

28 Όμως, γιαβερέ πραγματέντε-ντα πρέπει τι ατσσάς πάκι αμαρέ ζωγιάτε. Για τι ντικχάς μερικά κο γιαβέρ κεφάλαιος.