Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 9

«Τι Νασέν Κατά Λουμνιπέ!»

«Τι Νασέν Κατά Λουμνιπέ!»

«Οτθάρ, μουνταρέν ο μπέτι πράγματα σο ισί αντρέ τουμέντε, για μα τι κερέν λουμνιπέ ντα μαγαριπέ, μα τι μανγκέν μπουτ τι σοβέν γιαβερέντζαρ, μα τι μανγκέν γκεραλέ πράγματα ντα μα τι αβέν μπίτσαλε γιακχίνγκε, σο ισί σαρ τι πακιάν ψεύτικε ντεβλέντε».​—ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:5.

1, 2. Σαρ προσπαθιντάς ο Βαλαάμ τι κερέλ ζιάνι κι Ιεχωβάσκο λαός;

ΕΚ ΨΑΡΑΣ τζάλα κο τθαν σο τζανέλα ότι κα αρακχέλ ι ματσσέν σο μανγκέλα τι ασταρέλ. Τραμπίνελα ο δόλωμας ντα τσσουβέλα ι πετονιά. Μπεκλεντίνελα με υπομονή ντα, κάνα ο ματσσό τζάλα τι χαλ, ταρτίνελα ι πετονιά για τι αστάρντιβελ ο ματσσό ντα νικαβέλα-λες σουγκό αβρί.

2 Ανταβά μπορεί τι αβέλ-πες ι τζενέντζαρ-ντα. Για παράδειγμας, χάνικ πριν τι ερεσέν ο Ισραηλίτες κο Υποσχεμέ Τθεμ, μπεσλέ κο πεδιάδες κο Μωάβ. Ο βασιλιάς ι Μωαβιτένγκο ντινάς πο λάφι εκχέ μουρσέστε σο βακερένας λέσκε Βαλαάμ ότι κα ντέλας-λες μπουτ λοβέ άμα κα ντέλας αρμανιά ι Ισραηλιτέν. Τελικά, ο Βαλαάμ αρακχλάς τρόπος τι κερέλ ι Ισραηλιτέν τι ανέν κορκορέ οπρά-πουμέντε αρμάν. Τραμπιντάς μπουτ λατσσές ο δόλωμας. Μπουτσσαντάς τερνέ Μωαβιτισσέν κο τθαν σο μπεσένας ο Ισραηλίτες για τι κερέλ-λεν τι αμαρτίνεν.​—Αριθμοί 22:​1-7· 31:​15, 16· Αποκάλυψη 2:14.

3. Σαρ αστάρντιλε ο Ισραηλίτες κο δόλωμας σο τσσουντάς ο Βαλαάμ;

3 Ασταρντάς ο δόλωμας σο τσσουντάς ο Βαλαάμ; Βα. Χιλιάδες Ισραηλίτες κερντέ «λουμνιπέ ι τσσαΐντζαρ σο τθερένας ο Μωαβίτες». Ντα ντινέ λατρεία ψεύτικε ντεβλέντε,  σο εκ ανταλένταρ ισινέ ο τζουνγκαλό ντεβέλ ι λουμνιμάσκο, ο Βάαλ του Φεγώρ. Οτθάρ, μουλέ 24.000 Ισραηλίτες χάνικ πριν τι λεν ο Υποσχεμέ Τθεμ.​—Αριθμοί 25:​1-9.

4. Σόσκε κερντέ λουμνιπέ χιλιάδες Ισραηλίτες;

4 Σόσκε πελέ αζόμ μπουτ Ισραηλίτες κι παγίδα σο τσσουντάς ο Βαλαάμ; Επειδή σκεφτιντέ σάντε σαρ τι νακχέν λατσσές βον ντα μπισταρντέ σαρέ οντουλά σο κερντάας λένγκε ο Ιεχωβά. Ο Ισραηλίτες τθερένας μπουτ λόγους τι αβέν αφοσιωμέ κο Ντεβέλ. Νικαντάας-λεν κατά Αίγυπτος σο ισινέ δούλοι, παρβαρντάας-λεν κι έρημος ντα αντάας-λεν πασέ κο Υποσχεμέ Τθεμ χωρίς τι παθίνεν τίποτα. (Εβραίους 3:​12) Όμως, ταρτιντάς-λεν ο λουμνιπέ. Ο απόστολος Παύλος γραφιντάς: «Ούτε τι κεράς λουμνιπέ, σαρ κερντέ λουμνιπέ μερικοί λένταρ ντα μουλέ».​—1 Κορινθίους 10:8.

5, 6. Σο σικλιάσα σαρέ οντουλένταρ σο αβιλέ-πες κο πεδιάδες κο Μωάβ;

5 Ο νεβό ντουνιάς ισί μπουτ πασέ. Οτθάρ αμέν-ντα, μοιάζασα σαρ κο Ισραηλίτες σο ισινέ χάνικ πριν τι νακχέν κο Υποσχεμέ Τθεμ. (1 Κορινθίους 10:​11) Ο τζενέ αβρί κο ντουνιάς τθερένα πουμαρί γκοντί εμ κο λουμνιπέ, ατζέ πιο μπουτ κατά Μωαβίτες-ντα. Ανταβά μπορίνελα εύκολα τι νακχέλ κι Ιεχωβάσκο λαός-ντα. Ισί μπαγιά ότι ο λουμνιπέ ασταρέλα πιο μπουτ σαρέ κατά δολώματα σο τσσουβέλα ο Μπενγκ.​—Αριθμοί 25:6, 14· 2 Κορινθίους 2:​11· Ιούδα 4.

6 Σκεφτίνεν: “Σο μανγκάβα; Τι κεράβ οντουβά σο ντέλα μο γκι για τι νακχάβ λατσσές σάντε χάνικ σαάτι ή τι τζουβντιάβ για πάντα ευτυχισμέ κο νεβό ντουνιάς;” Νανέ πιο λατσσό τι κεράς σο νακχέλα αμαρέ βαστέσταρ για τι ντας καν κι Ιεχωβάσκι εντολή: «Τι νασέν κατά λουμνιπέ»;​—1 Κορινθίους 6:18.

 ΣΟ ΙΣΙ Ο ΛΟΥΜΝΙΠΕ;

7, 8. Σο ισί ο λουμνιπέ; Σόσκε πρέπει τι ατσσάς ντουρ λέσταρ;

7 Αντιβές μπουτ τζενέ κερένα μπέτι πράγματα χωρίς τι λατζάν ντα σικαβένα ότι να σεβάνενα ιτς ο νόμοι σο τσσουντάς ο Ντεβέλ για το σεξ. Σαρ βακερέλα η Αγία Γραφή, λουμνιπέ ισί τι σοβέν τζενέ ο εκ ι γιαβερέσαρ ενώ κι Ντεβλέσκε γιακχά νανέ παντριμέ. Λουμνιπέ κερένα οντουλά-ντα σο τζάνα μουρς μουρσέσαρ ντα τζουβέλ τζουβλιάσαρ ή με το ζώα. Επίσης, ισί κάνα εκ τζενό κερέλα σεξ κατά μούι, παλάλ ή ασταρέλα λουμνικανές ο γεννητικά όργανα εκχέ γιαβερέσκε.​—Ντικχ ι Σημείωση 23 κο παλαϊνέ σελίδες.

8 Η Γραφή βακερέλα ξεκάθαρα ότι, άμα εκ τζενό να τσσιναβέλα τι κερέλ λουμνιπέ, να αβέλα-πες τι ατσσόλ αντρέ κι κχανγκιρί. (1 Κορινθίους 6:9· Αποκάλυψη 22:​15) Επίσης, οντουβά τζενό να σεβάνελα πο νεαυτός ντα ο γιαβερά να ντένα λέσκε μπέσα. Ο λουμνιπέ ανέλα πάντα προβλήματα. Ο πιο μπουτ φαρ ανέλα τύψεις, κχαμνιπέ σο να μπεκλεντίναας λέσκε, προβλήματα αντρέ κο μπιαβ, νασφαλιπέ ή ατζέ-ντα μεριπέ. (Διάβανε Γαλάτες 6:7, 8) Άμα εκ τζενό κα μπεσέλας τι σκεφτίνελ ο μπέτι πράγματα σο ανέλα ο λουμνιπέ, σίγουρα να κα μανγκέλας τι κερέλ-λες. Ο πιο μπουτ φαρ όμως ο τζενέ σκεφτίνενα σάντε σαρ τι κερέν πουμαρό γκι κάνα κερένα ο πρώτος πράγμας σο γκερέλα κο λουμνιπέ. Ντα ανταβά πρώτος πράγμας μπουτ φαρ ισί η πορνογραφία.

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ​—ΕΚ ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΣ

9. Σόσκε κερέλα ζιάνι η πορνογραφία;

9 Η πορνογραφία μανγκέλα τι κερέλ-αμέν τι μανγκάς λουμνικανέ πράγματα. Αντιβές, η πορνογραφία ισί κάι-ντα τι ντικχάς​—κο περιοδικά, κο βιβλία, κο γκιλιά, κι τηλεόραση  ντα κο Ίντερνετ. Μπουτ τζενέ αμντίνενα ότι η πορνογραφία να κερέλα ζιάνι, αλλά νανέ αντικάς. Μπορίνελα τι κερέλ εκχέ τζενέσκι γκοντί τι αβέλ εμ κο λουμνιπέ ντα λέσκο γκι τι μανγκέλ μπέτι πράγματα. Από αζομάν σο πακιάρντιβελα λάτε, τσσουβέλα-πες εκχέ ντρομέστε σο γκερέλα πραγματέντε σαρ ισί ο αυνανισμός, ο προβλήματα αντρέ κο μπιαβ, ατζέ-ντα ο διαζύγιος.​—Ρωμαίους 1:​24-27· Εφεσίους 4:​19· ντικχ ι Σημείωση 24 κο παλαϊνέ σελίδες.

Άμα αρακχαβάσα-αμέν κάνα ισινάμ κο Ίντερνετ σικαβάσα ότι ισινάμ γκοντιαβέρ

10. Σαρ βοηθίνενα-αμέν ο εδάφια Ιακώβου 1:​14, 15 τι ατσσάς ντουρ κατά λουμνιπέ;

10 Ισί σημαντικός τι αγαβάς σαρ ο λουμνιπέ ταρτίνελα ι τζενέν. Ντεν προσοχή κι προειδοποίηση σο βακερένα ο εδάφια Ιακώβου 1:​14, 15: «Αλλά ο κάθε εκ δοκιμάντιβελα σόσκε ταρτίντιβελα ντα χουχάντιβελα κατά πράγματα σο μανγκέλα λέσκο γκι. Σοράν ο πράγματα σο μανγκέλα, κάνα ασταρένα, μπιανένα ι αμαρτία, ντα η αμαρτία, κάνα κερντιόλα, μπιανέλα ο μεριπέ». Οντουλέσκε, κάνα τζάνα τουμαρέ γκοντιάτε μπέτι σκέψεις, πάλντεν-λεν σουγκό. Άμα πελί τουμαρί γιακχ χωρίς τι μανγκέν λουμνικανέ φωτογραφιέντε, ντικχέν γιαβερτθέ! Πφάντεν ο κομπιούτερ ή αλλάνεν κανάλι. Μα μουκχέν τι τζαν τουμαρέ ζωγιάτε μπέτι πράγματα. Άμα μουκχλέν-λεν μπορεί τι αβέν αζόμ ζουρανέ σο κα αβέλ τουμένγκε μπουτ δύσκολος τι κερέν-λεν κουμάντος.​—Διάβανε Ματθαίος 5:​29, 30.

11. Σαρ βοηθίνελα-αμέν ο Ιεχωβά άμα σκεφτίνασα μπέτι πράγματα;

11 Ο Ιεχωβά τζανέλα-αμέν πιο λατσσές αμένταρ. Οντουλέσκε, τζανέλα καζόμ ατελείς ισινάμ. Αλλά τζανέλα επίσης ότι μπορίνασα τι νασκιαράς ντουρ ο μπέτι πράγματα σο μανγκέλα αμαρό γκι. Ο Ιεχωβά βακερέλα αμένγκε: «Οτθάρ, μουνταρέν ο μπέτι πράγματα σο ισί αντρέ τουμέντε, για μα τι κερέν λουμνιπέ ντα μαγαριπέ, μα τι μανγκέν μπουτ τι σοβέν γιαβερέντζαρ, μα τι μανγκέν  γκεραλέ πράγματα ντα μα τι αβέν μπίτσαλε γιακχίνγκε, σο ισί σαρ τι πακιάν ψεύτικε ντεβλέντε». (Κολοσσαείς 3:5) Παρόλο σο νανέ εύκολος τι κεράς-λες ανταβά, ο Ιεχωβά κερέλα υπομονή αμέντζαρ ντα κα βοηθίνελ-αμέν. (Ψαλμός 68:​19) Εκ τερνό πφραλ πελό κι παγίδα τι ντικχέλ πορνογραφία ντα τι κερέλ αυνανισμός. Λέσκε αμαλά κο σχολείος πακιάνας ότι σαρέ ο τερνέ κερένα-λεν ανταλά, αλλά βοβ βακερντάς: «Ανταβά χαλαντάς μι συνείδηση ντα σιγά σιγά πελόμ κο λουμνικανέ πράγματα». Αγαντάς ότι έπρεπε τι κερέλ κουμάντος οντουλά σο μανγκέλας ντα, με τη βοήθεια ι Ιεχωβάσκι, μπορισάλο τι τσσιναβέλ ανταλά μπέτι πράγματα. Άμα σκεφτίνενα λουμνικανέ πράγματα, τι μανγκέν κατά Ιεχωβά “ζορ σο ισί πιο μπαρί τουμαρέ ζοριάταρ” για τι ατσσικιαρέν τουμαρέ σκέψεις πάκι.​—2 Κορινθίους 4:7· 1 Κορινθίους 9:27.

12. Σόσκε πρέπει τι “αρακχαβάς αμαρό γκι”;

 12 Ο Σολομών γραφιντάς: «Πιο μπουτ σαρέ οντουλένταρ σο αρακχαβέσα, αράκχαβ το γκι, σόσκε λέσταρ ισί ο πηγές ι ζωγιάκε». (Παροιμίες 4:​23) Αμαρό «γκι» ισί οντουβά σο ισινάμ αντρ’ αμέντε, οντουβά σο ντικχέλα ο Ιεχωβά. Ο πράγματα σο ντικχάσα μπορίνενα τι επηρεάνεν-αμέν μπουτ. Ο πιστός Ιώβ βακερντάς: «Κερντόμ συμφωνία μι γιακχίντζαρ. Σαρ κα ντικχάβ γιαβερέ τζουβλιά;» (Ιώβ 31:1) Σαρ ο Ιώβ, αντικάς αμέν-ντα πρέπει τι κεράς κουμάντος οντουλά σο ντικχάσα ντα τσσουβάσα αμαρέ γκοντιάτε. Ντα σαρ ο ψαλμωδός, προσευχίντιβασα: «Κερ μο γιακχά μα τι ντικχέν καέκ πράγμας σο να τθερέλα αξία».​—Ψαλμός 119:37.

ΟΝΤΟΥΒΑ ΣΟ ΤΡΑΜΠΙΝΤΑΣ Η ΔΕΙΝΑ ΝΑ ΙΣΙΝΕ ΓΚΟΝΤΙΑΒΕΡ

13. Σο αμαλινέν τραμπιντάς η Δείνα;

13 Αμαρέ αμαλά μπορίνενα τι επηρεάνεν-αμέν μπουτ, είτε για τι κεράς ο λατσσό είτε ο γκεραλό. Άμα ο αμαλά σο τραμπίνενα ντένα καν ι Ιεχωβάς, κα βοηθίνεν-τουμέν τι κερέν-λες τουμέν-ντα ανταβά. (Παροιμίες 13:​20· διάβανε 1 Κορινθίους 15:​33) Μπορίνασα τι αγαβάς καζόμ σημαντικός ισί τι τραμπίνας λατσσέ αμαλέν οντουλέσταρ σο αβιλό-πες κι Δείνα. Λάκο ντατ ισινέ ο Ιακώβ, άρα μπαριλί αντρέ εκχέ φαμιλιάτε σο πακιάλας κο Ιεχωβά. Να μανγκέλας ο λουμνιπέ, αλλά αβιλί λατσσί αμαλίν ι τσσαΐντζαρ σο ισινέ κατά Χαναάν ντα να πακιάνας κο Ιεχωβά. Ο Χαναναίοι ντικχένας ο σεξ μπουτ διαφορετικά κατά Ντεβλέσκο λαός ντα σαρέ τζανένας ότι κερένας λουμνικανέ πράγματα. (Λευιτικό 18:​6-25) Καζόμ η Δείνα ισινέ πι αμαλινέντζαρ, ντικχλάς-λα εκ τερνό Χαναναίος, σο βακερένας λέσκε Συχέμ ντα μπεϊντιντάς-λα μπουτ. Ο Συχέμ ισινέ  «πιο οπρέ» σαρέ κατά τερνέ αντρέ πι φαμιλιάτε. Όμως, να μανγκέλας ι Ιεχωβάς.​—Γένεση 34:​18, 19.

14. Σο νακχλάς η Δείνα;

14 Ο Συχέμ κερντάς οντουβά σο πακιάλας ότι ισινέ φυσιολογικός ντα λατσσό. Αφού μπεϊντιντάς ι Δεινά, «λιντάς-λα» ντα «λατζαβκιαρντάς-λα». (Διάβανε Γένεση 34:​1-4) Σοράν ανταλέ γκεραλέ πραγμάσταρ αβιλέ-πες πράγματα σο αντέ μπαρί ντουκχ κι Δείνα ντα σαρέ λάκε φαμιλιάκε.​—Γένεση 34:7, 25-31· Γαλάτες 6:7, 8.

15, 16. Σαρ κα αβάς γκοντιαβέρ;

15 Να χρειαζίντιβελα τι κεράς ο λάθη σο κερντάς η Δείνα για τι σικλιάς ότι ο λάφια ι Ιεχωβάσκε ισί αμαρέ λατσσιμάσκε. «Οντουβά σο πφιρέλα γκοντιαβέρ τζενέντζαρ κα αβέλ γκοντιαβέρ, αλλά οντουβά σο κερέλα παρέα τζενέντζαρ σο νανέ-λεν γκοντί κα τθερέλ μπέτι αποτέλεσμας». (Παροιμίες 13:​20) Κερέν ο πιο λατσσό για τι αγαβέν «σαρό ο ντρομ ι λατσσιμάσκο» ντα αντικάς να κα τθερέν σινανέ ντουκχ ντα προβλήματα.​—Παροιμίες 2:​6-9· Ψαλμός 1:​1-3.

16 Κα αβάς γκοντιαβέρ άμα σικλιαράσα-αμέν κατά Ντεβλέσκο Λάφι, άμα προσευχίντιβασα πριν τι τραμπίνας σο κα κεράς ντα άμα ντάσα καν κο λατσσέ συμβουλές σο ντέλα-αμέν ο πιστός ντα φρόνιμος δούλος. (Ματθαίος 24:​45· Ιακώβου 1:5) Τζανάσα όμως ότι σαρέ ισινάμ μπίζουρανε ντα ατελείς. (Ιερεμίας 17:9) Αλλά σο κα κερένας άμα εκ τζενό κα βακερέλας τουμένγκε ότι αντικάς σαρ τζάνα μπορεί τι κερέν λουμνιπέ; Κα χολιάνενας ή κα ασουνένας λέσκο λάφι ταπεινά;​—2 Βασιλέων 22:​18, 19.

17. Βακερέν εκ παράδειγμας σο σικαβέλα σαρ μπορίνελα τι βοηθίνελ-αμέν η συμβουλή εκχέ πφραλέσκι ή εκχέ πφενιάκι.

17 Για παράδειγμας, ανέν τουμαρέ γκοντιάτε ακαβά: Οτθέ σο κερέλα μπουτί εκ πφεν, εκ μουρς σο μπεϊντιντάς-λα  βακερέλα λάκε τι νικιόν ραντεβού. Παρόλο σο να πακιάλα ι Ιεχωβάς, ντικχιόλα μπουτ λατσσό ντα σεβαστικός. Εκ γιαβέρ πφεν ντικχέλα-λεν γιεκ ντα σοράν βακερέλα ι πφενιάκε τι τθερέλ πι γκοντί. Σο κα κερέλ βόι; Κα αρχίνελ τι ντελ-πες δίκιος ή κα αγαβέλ καζόμ γκοντιαβέρ ισί λάκε λάφια; Ανταγιά πφεν μπορεί τι τθερέλ αγάπη ι Ιεχωβάσκε ντα τι μανγκέλ τι κερέλ ο σωστός. Αλλά άμα να τσσιναντάς τι νικιόλ οντουλέ μουρσέσαρ, “νασέλα κατά λουμνιπέ” ή «ντέλα μπέσα πι γκίστε»;​—Παροιμίες 22:3· 28:​26· Ματθαίος 6:​13· 26:41.

ΣΙΚΛΙΟΝ ΟΝΤΟΥΛΕΣΤΑΡ ΣΟ ΚΕΡΝΤΑΣ Ο ΙΩΣΗΦ

18, 19. Βακερέν σαρ «νασλό» ο Ιωσήφ κατά λουμνιπέ.

18 Κάνα ο Ιωσήφ ισινέ τερνό, αβιλό δούλος κι Αίγυπτος. Κάθε ντιβές, η ρομνί λέσκε κυριόσκι περέλας λέσκε, αλλά ο Ιωσήφ τζανέλας ότι ανταβά ισινέ μπέτι πράγμας.  Ο Ιωσήφ μανγκέλας ι Ιεχωβάς ντα μανγκέλας τι κερέλ λέσκο γκι. Οτθάρ, κάνα-ντα προσπαθίνελας βόι τι κερέλ-λες τι αμαρτίνελ, ο Ιωσήφ να ασουνέλας-λα. Επειδή ισινέ δούλος, ναστί νασέλας πι κυριόσταρ. Εκ ντιβές σο η ρομνί λέσκε κυριόσκι προσπαθιντάς τι κερέλ-λες τι σοβέλ λάσαρ, ο Ιωσήφ «νασλό σουγκό οτθάρ».​—Διάβανε Γένεση 39:​7-12.

19 Ο πράγματα κα αβένας-πες μπουτ γιαβέρτουλους άμα ο Ιωσήφ κα μουκχέλας πο νεαυτός τι κερέλ λουμνικανέ σκέψεις ή άμα κα ανέλας-λα πι γκοντιάτε πφιρνικανές. Αλλά ο Ιωσήφ τσσουβέλας πι φιλία ι Ιεχωβάσαρ πιο οπρέ σαρέ κατά γιαβερά πράγματα. Βακερντάς κι τζουβέλ: «Μο κύριος . . . ντινάς-λεν μάντε σαρέ εκτός τούταρ, σόσκε ισινάν λέσκι ρομνί. Άρα, σαρ κα μπορίναβας τι κεράβ ανταβά μπουτ μπέτι πράγμας ντα τι αμαρτίναβ κο γιακχά κι Ντεβλέσκε;»​—Γένεση 39:8, 9.

20. Σαρ τζανάσα ότι αβέλας ι Ιεχωβάσκο γκι κάνα ντικχέλας ι Ιωσηφίς;

20 Παρόλο σο ο Ιωσήφ ισινέ ντουρ πι φαμιλιάταρ ντα πι κχερέσταρ, ισινέ πάντα αφοσιωμέ κο Ντεβέλ, ντα ο Ιεχωβά ευλογίνελας-λες. (Γένεση 41:​39-49) Επειδή ο Ιωσήφ ισινέ αφοσιωμέ, κερέλας ι Ιεχωβάσκο γκι. (Παροιμίες 27:​11) Μπορεί τι αβέλ δύσκολος εκχέ τζενέσκε τι τζαλ κόντρα κο λουμνιπέ. Αλλά τι ντεν-τουμέν γκοντί ακαλά λάφια: «Τουμέν σο μανγκένα ι Ιεχωβάς, τι μισίνεν ο γκεραλιπέ. Βοβ αρακχαβέλα ι ζωή οντουλένγκι σο ισί αφοσιωμέ λέστε· σώνελα-λεν κατά πφιρνένγκε βαστά».​—Ψαλμός 97:10.

21. Σαρ κερντάς εκ πφραλ οντουβά σο κερντάας ο Ιωσήφ;

21 Κάθε ντιβές, ο λαός ι Ιεχωβάσκο σικαβέλα μπίνταρανες ότι “μισίνελα ο γκεραλιπέ” ντα ότι “μανγκέλα ο λατσσιπέ”. (Αμώς 5:​15) Είτε ισινέν μπαρέ είτε χουρντέ, μπορίνενα τι ατσσόν πιστοί κο Ιεχωβά. Η πίστη εκχέ τερνέ  πφραλέσκι δοκιμάντιλι κο σχολείος. Εκ ρακλί βακερντάς λέσκε ότι κα σοβέλας λέσαρ άμα κα βοηθίνελας-λα σε εκ διαγώνισμας κο μαθηματικά. Σο κερντάς ο πφραλ; Οντουβά σο κερντάας ο Ιωσήφ-ντα. Ο πφραλ βακερέλα: «Βακερντόμ λάκε αμέσως όχι. Επειδή ατσσικιαρντόμ σαστό μο γκι κο Ντεβέλ, να λατζάβα καεκχέ πραγμάσκε ντα σεβάναβα μο νεαυτός». Σο-ντα “απόλαυση” ανέλα ο λουμνιπέ ασταρέλα «για χάνικ» ντα ο πιο μπουτ φαρ κερέλα-αμέν τι ντουκχάς ντα πφανγκέλα αμαρό γκι. (Εβραίους 11:​25) Άμα ασουνάσα ι Ιεχωβάς κα αβάς ευτυχισμέ για πάντα.​—Παροιμίες 10:22.

ΜΟΥΚΧΕΝ Ι ΙΕΧΩΒΑΣ ΤΙ ΒΟΗΘΙΝΕΛ-ΤΟΥΜΕΝ

22, 23. Σαρ βοηθίνελα-αμέν ο Ιεχωβά ατζέ-ντα άμα κερντάμ εκ μπαρί αμαρτία;

22 Ο Μπενγκ κα κερέλ σο νακχέλα λέσκε βαστέσταρ για τι ασταρέλ-αμέν ι λουμνιμάσαρ, ντα μπορεί τι αβέλ δύσκολος τι νασάς λέσταρ. Μπάζιμα, σαρέ κεράσα μπέτι σκέψεις. (Ρωμαίους 7:​21-25) Ο Ιεχωβά αγαβέλα-λες ανταβά ντα «ντέλα-πες γκοντί ότι ισινάμ τσικ». (Ψαλμός 103:​14) Σο αβέλα-πες όμως εκχέ πφραλέσαρ σο κερντάς ανταγιά μπαρί αμαρτία, ο λουμνιπέ; Μήπως ανταβά πφραλ να τθερέλα καέκ ελπίδα; Νάα. Άμα μετανιωσάλο μπαγιά, ο Ιεχωβά κα βοηθίνελ-λες. Ο Ντεβέλ ισί “έτοιμος τι συγχωρίνελ”.​—Ψαλμός 86:5· Ιακώβου 5:​16· διάβανε Παροιμίες 28:13.

23 Ο Ιεχωβά ντινάς-αμέν επίσης «τζενέν σαρ δώρα»​—λατσσέ πρεσβυτερόν σο πφαμπόνα αμένγκε. (Εφεσίους 4:8, 12· Ιακώβου 5:​14, 15) Ντινάς-αμέν ι πρεσβυτερόν για τι βοηθίνεν-αμέν τι αβάς πάλι αμαλά λέσαρ.​—Παροιμίες 15:32.

 ΤΙ ΑΒΕΝ «ΓΚΟΝΤΙΑΒΕΡ»

24, 25. Άμα ισινάμ «γκοντιαβέρ» σαρ κα βοηθίντιβας τι νασάς ντουρ κατά λουμνιπέ;

24 Για τι τραμπίνας τι κεράς λατσσέ πράγματα, πρέπει τι αγαβάς σόσκε ισί αμαρέ λατσσιμάσκε ο νόμοι ι Ιεχωβάσκε. Να μανγκάσα τι αβάς σαρ ο τερνό σο βακερένα ο εδάφια Παροιμίες 7:​6-23. Βοβ «να ισινέ γκοντιαβέρ», ντα οτθάρ αστάρντιλο κατά λουμνιπέ. Ο γκοντιαβέρ νανέ σάντε οντουβά σο τσσινέλα λέσκι γκοντί. Γκοντιαβέρ ισινάμ κάνα μαράσα-αμέν τι αγαβάς σαρ σκεφτίνελα ο Ντεβέλ ντα κάνα κεράσα οντουλά σο βακερέλα. Τι ντεν-τουμέν γκοντί ακαλά λάφια: «Οντουβά σο αβέλα γκοντιαβέρ μανγκέλα πο νεαυτός. Κον μανγκέλα τι αγαβέλ ο πράγματα σο ισί αχόρτ κα τζαλ λατσσές».​—Παροιμίες 19:8.

25 Ισινέν τουμέν ντιπ σίγουροι ότι ο λάφια ι Ντεβλέσκε ισί σωστά; Πακιάνα μπαγιά ότι άμα κερντέν-λεν κα αβέν ευτυχισμέ; (Ψαλμός 19:​7-10· Ησαΐας 48:​17, 18) Άμα να ισινέν ατζέ σίγουροι, ανέν τουμαρέ γκοντιάτε σαρέ ο λατσσέ πράγματα σο κερντάς τουμένγκε ο Ιεχωβά. «Δοκιμάνεν ντα ντικχέν ότι ο Ιεχωβά ισί λατσσό». (Ψαλμός 34:8) Κα αγαβέν ότι καζόμ πιο μπουτ κερένα-λες ανταβά, αζόμ πιο μπουτ κα μανγκέν ι Ντεβλές. Τι μανγκέν σο-ντα μανγκέλα βοβ ντα τι μισίνεν σο-ντα μισίνελα. Τι πφερέν τουμαρί γκοντί με λατσσέ σκέψεις​—πραγματέντζαρ σο ισί αληθινά, δίκαια, πάκι, σο αξίνενα αμαρί αγάπη ντα ισί λατσσέ. (Φιλιππησίους 4:8, 9) Μπορίνασα τι αβάς αμέν-ντα σαρ ο Ιωσήφ, σο βοηθίντιλο κατά σοφία ι Ιεχωβάσκι.​—Ησαΐας 64:8.

26. Σο κα ντικχάς πιο σοράν;

26 Είτε ισινέν παντριμέ είτε να ισινέν, ο Ιεχωβά μανγκέλα τι τθερέν εκ μπουτ σουκάρ ζωή ντα τι αβέν ευτυχισμέ. Ο γιαβερά ντούι κεφάλαια βακερένα πράγματα σο βοηθίνενα-αμέν τι τθεράς λατσσό μπιαβ.