Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 16

Σο Κερένα ο Διακονικοί Υπηρέτες;

Σο Κερένα ο Διακονικοί Υπηρέτες;

Μιανμάρ

Ομιλία κι συνάθροιση

Όμιλος για τι κερέν λάφι ι Ντεβλέσκε

Περιποιήνενα ι Αίθουσα Βασιλείας

Η Γραφή κερέλα λάφι για ντούι Χριστιανικές ομάδες σο βοηθίνενα κο εκκλησίες—«ο πρεσβύτεροι ντα ο διακονικοί υπηρέτες». (Φιλιππησίους 1:1) Ο πιο μπουτ εκκλησίες τθερένα μπερεκέτι πφραλέν σο ισί διακονικοί υπηρέτες ντα πρεσβύτεροι. Σο κερένα ο διακονικοί υπηρέτες κο εκκλησίες για τι βοηθίνεν-αμέν;

Βοηθίνενα ι πρεσβυτερόν. Ο διακονικοί υπηρέτες βοηθίνενα ι γιαβερέν αντράλ πουμαρέ γκίσταρ, τθερένα λατσσί φιλία ι Ντεβλέσαρ ντα ο γιαβερά ντένα λένγκε μπέσα. Μερικοί οντουλένταρ ισί τερνέ ντα γιαβερά πιο μπαρέ. Ο πιο μπουτ φαρ κερένα συγκεκριμέ μπουτιά σο πρέπει τι αβέν κι εκκλησία. Ανταβά μουκχέλα χρόνος κο πρεσβύτεροι για τι σικλιαρέν ντα τι αρακχαβέν ι πφραλέν κι εκκλησία.

Κερένα μπουτιά για τι βοηθίνεν. Μερικοί διακονικοί υπηρέτες ισί υπεύθυνοι για τι καλωσορίνεν ι τζενέν κο συναθροίσεις ντα τι βοηθίνεν-λεν τι αρακχέν θέση. Γιαβερά, βοηθίνενα κο ηχητικά ντα κο λογαριασμοί κι εκκλησία, ντένα ο περιοδικά ντα ο τθανά, δηλαδή ο τομείς, για τι μπορίνας τι βακεράς ο λατσσέ αμπέρια ι Ντεβλέσκε. Βοηθίνενα επίσης τι ατσσόλ πάκι η συνάθροιση. Ο πρεσβύτεροι μπορεί τι μανγκέν λένταρ τι βοηθίνεν ι πφραλέν σο ισί πφουρέ. Ο διακονικοί υπηρέτες κερένα αντράλ πουμαρέ γκίσταρ σαρέ οντουλά σο βακερένα λένγκε ο πρεσβύτεροι ντα αντικάς κερδίνενα ο σεβασμός σαριλένγκο.1 Τιμόθεο 3:13.

Σαρ Χριστιανοί, ντένα ο λατσσό παράδειγμας. Διακονικοί υπηρέτες αβένα μόνο οντουλά μουρσά σο τθερένα λατσσέ Χριστιανικές ιδιότητες. Όταν κερένα ομιλίες κι συνάθροιση, βοηθίνενα τι αβέλ αμαρί πίστη πιο ζουρανί. Όταν αβένα αμέντζαρ τι κεράς λάφι ι Ντεβλέσκε κο τζενέ, βοηθίνενα-αμέν τι μανγκάς πιο μπουτ τι κεράς λάφι λέσκε. Επειδή ο πρεσβύτεροι ντα ο διακονικοί υπηρέτες βοηθίνενα μαζί πουμαρέ πφραλέν, η εκκλησία ισί ενωμέ ντα χαρούμενη. (Εφεσίους 4:16) Σιγά σιγά, βον-ντα μπορεί τι αβέν πρεσβύτεροι.

  • Σο τζενέ ισί ο διακονικοί υπηρέτες;

  • Σαρ βοηθίνενα ο διακονικοί υπηρέτες τι αβέν σαρέ ο πράγματα κι εκκλησία σωστά;