Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 5

Σαρ τι Ατσσόν Ντουρ Ανταλέ Ντουνιάσταρ

Σαρ τι Ατσσόν Ντουρ Ανταλέ Ντουνιάσταρ

«Να τθερένα καέκ σχέση ανταλέ ντουνιάσαρ».​—ΙΩΑΝΝΗΣ 15:19.

1. Σο σκεφτίνελας ο Ιησούς ι ιράτ πριν τι μερέλ;

ΙΣΙΝΕ η ιράτ πριν τι μερέλ ο Ιησούς. Βοβ τζανέλας ότι ατζεχάνικ κα μουκχέλας πι μαθητέν ντα σκεφτίνελας λένγκο μέλλον. Βακερντάς λένγκε: «Να τθερένα καέκ σχέση ανταλέ ντουνιάσαρ». (Ιωάννης 15:​19) Σοράν, προσευχισάλο πι Νταντέστε λένγκε ντα βακερντάς: «Να τθερένα καέκ σχέση ανταλέ ντουνιάσαρ, σαρ με-ντα να τθεράβα καέκ σχέση ανταλέ ντουνιάσαρ». (Ιωάννης 17:​15, 16) Σο μανγκέλας τι βακερέλ ο Ιησούς;

2. Όταν βακερντάς ο Ιησούς ι λέξη ντουνιάς, καλέ πραγμάσκε κερέλας λάφι;

2 Ατθέ, “ο ντουνιάς” μανγκέλα τι σικαβέλ οντουλέ τζενέν σο να γνωριντέ ι Ντεβλές ντα κερέλα-λεν κουμάντος ο Μπενγκ. (Ιωάννης 14:​30· Εφεσίους 2:2· Ιακώβου 4:4· 1 Ιωάννη 5:​19) Σαρ μπορίνασα μα τι τθεράς «καέκ σχέση ανταλέ ντουνιάσαρ»; Ανταλέ κεφαλαιόστε κα ντικχάς μπουτ τρόπους: Ατσσάσα αφοσιωμέ κι Βασιλεία κι Ντεβλέσκι ντα ουδέτεροι, δηλαδή να συμμετεχίνασα ιτς κο πολιτικά. Τζάσα κόντρα κο πνεύμας κι ντουνιάσκο. Ιριάσα σέα σο να ντικχίντιβασα, λατσσαράσα-αμέν χωρίς τι ταρτίνας ι προσοχή οπρ’ αμέντε ντα τθεράσα ισορροπημέ άποψη ι λοβένγκε. Επίσης ιριάσα ι πανοπλία σο ντέλα-αμέν ο Ντεβέλ.​—Ντικχ ι Σημείωση 16 κο παλαϊνέ σελίδες.

 ΤΙ ΑΒΕΝ ΑΦΟΣΙΩΜΕ ΚΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΙ

3. Σαρ ντικχέλας ο Ιησούς ι πολιτική;

3 Όταν ο Ιησούς ισινέ κι πφουβ, ντικχέλας ότι ο τζενέ τθερένας μπουτ προβλήματα ντα ότι λένγκι ζωή να ισινέ εύκολη. Πφαμπόλας λένγκε μπαγιά ντα μανγκέλας τι βοηθίνελ-λεν. Μήπως αβιλό πολιτικός; Όχι. Τζανέλας ότι οντουβά σο χρειαζίντιβενας μπαγιά ο τζενέ ισινέ ι Ντεβλέσκι Βασιλεία, ή γιαβέρτουλους κυβέρνηση. Ο Ιησούς κα αβέλας Βασιλιάς ανταλέ Βασιλειάτε, ντα λέσκο έργος τθερέλας τι κερέλ πιο μπουτ ι Βασιλειάσαρ. (Δανιήλ 7:​13, 14· Λουκάς 4:​43· 17:​20, 21) Ο Ιησούς να ανακατούντιβελας κι πολιτική ντα ισινέ πάντα ουδέτερος. Όταν ισινέ ανγκλάλ κο Ρωμαίος κυβερνήτης Πόντιος Πιλάτος, βακερντάς: «Μι Βασιλεία να τθερέλα καέκ σχέση ανταλέ ντουνιάσαρ». (Ιωάννης 18:​36) Ο μαθητές λέσκε-ντα ισινέ ουδέτεροι. Ο θρησκευτικός συγγραφέας Ωριγένης (2ος-3ος αιώνας Κ.Χ.) γραφιντάς ότι ο Χριστιανοί να συμμετεχίνενας κο πολιτικά. Αντιβές, ο αληθινοί Χριστιανοί κερένα ο ίδιος πράγμας. Ισινάμ αφοσιωμέ κι Βασιλεία κι Ντεβλέσκι ντα ουδέτεροι σαρέ κατά πολιτικά πράγματα ανταλέ ντουνιάσκε.​—Ματθαίος 24:14.

Ισινέν έτοιμοι τι εξηγίνεν σόσκε υποστηρίνενα αφοσιωμέ ι Βασιλεία ι Ντεβλέσκι;

4. Σαρ υποστηρίνενα ο αληθινοί Χριστιανοί ι Βασιλεία ι Ντεβλέσκι;

4 Ο πρεσβευτές μπουτσσάντιβενα εκχέ ξένε τθεμέστε για τι υποστηρίνεν ο δικαιώματα πουμαρέ τθεμέσκε, οτθάρ να ανακατούντιβενα κο πολιτικά κι ξένε τθεμέσκε. Ο χρισμέ, σο τθερένα ι ελπίδα τι κυβερνίνεν ι Χριστόσαρ κο ουρανός, κερένα ο ίδιος πράγμας. Ο Παύλος γραφιντάς κο χρισμέ Χριστιανοί: «Ισινάμ πρεσβευτές σο λιντάμ ι θέση ι Χριστόσκι». (2 Κορινθίους 5:​20) Ο χρισμέ τραμπίντιλε για τι κερέν λάφι ι Ντεβλέσκε Βασιλειάκε. Να ανακατούντιβενα κο πολιτικά πράγματα ανταλέ ντουνιάσκε. (Φιλιππησίους 3:​20) Οκιά μπάνταρ, βοηθιντέ εκατομμύρια τζενέν τι σικλιόν  ι Ντεβλέσκε Βασιλειάκε. Ο “γιαβερά μπρακέ”, οντουλά σο τθερένα ι ελπίδα τι τζουβντιόν για πάντα κο νεβό ντουνιάς κι Ντεβλέσκο, υποστηρίνενα ι χρισμέ πφραλέν. Ατσσόνα βον-ντα ουδέτεροι. (Ιωάννης 10:​16· Ματθαίος 25:​31-40) Ισί ξεκάθαρος ότι καέκ αληθινός Χριστιανός να ανακατούντιβελα κο πολιτικά πράγματα ανταλέ ντουνιάσκε.​—Διάβανε Ησαΐας 2:​2-4.

5. Καβά ισί εκ λόγος σο ο Χριστιανοί να πολεμίνενα;

5 Ο αληθινοί Χριστιανοί ντικχένα σαρέ πουμαρέ πφραλέν σαρ φαμιλί ντα ισί ενωμέ παρόλο σο ισί γιαβερέ τθεμέσταρ ή τθερένα διαφορετικός παρελθόν. (1 Κορινθίους 1:​10) Άμα κα τζάας κο τζένγκια, κα πολεμίναας αμαρί φαμιλί, αμαρέ πφραλέν, σο ο Ιησούς ντινάς-αμέν ι εντολή τι μανγκάς-λεν. (Ιωάννης 13:​34, 35· 1 Ιωάννη 3:​10-12) Εκτός ανταλέσταρ, ο Ιησούς βακερντάς πι μαθητένγκε τι μανγκέν ατζέ-ντα πουμαρέ ντουσμανίν.​—Ματθαίος 5:​44· 26:52.

6. Σαρ ντικχένα ο υπηρέτες ι Ιεχωβάσκε ο κυβερνήσεις;

 6 Παρόλο σο ατσσάσα ουδέτεροι σαρ Χριστιανοί, κεράσα ο πιο λατσσό σο μπορίνασα για τι ντας καν κο νόμοι σο τσσουβέλα ο κράτος. Για παράδειγμας, σικαβάσα σεβασμός κι κυβέρνηση κάνα ποκινάσα ο φόροι. Αλλά κεράσα πάντα σο νακχέλα αμαρέ βαστέσταρ για τι ντας «οντουλά σο ισί ι Ντεβλέσκε κο Ντεβέλ». (Μάρκος 12:​17· Ρωμαίους 13:​1-7· 1 Κορινθίους 6:​19, 20) Ντάσα κο Ντεβέλ «οντουλά σο ισί ι Ντεβλέσκε» κάνα μανγκάσα-λες, ασουνάσα-λες ντα ντάσα-λες πάκι λατρεία. Ισινάμ έτοιμοι τι χασαράς ατζέ-ντα αμαρί ζωή παρά μα τι ντας καν κο Ιεχωβά.​—Λουκάς 4:8· 10:​27· διάβανε Πράξεις 5:​29· Ρωμαίους 14:8.

ΤΙ ΤΖΑΝ ΚΟΝΤΡΑ ΚΟ “ΠΝΕΥΜΑΣ ΚΙ ΝΤΟΥΝΙΑΣΚΟ”

7, 8. Σο ισί «ο πνεύμας ι ντουνιάσκο», ντα σαρ επηρεάνελα ι τζενέν;

7 Για τι ατσσάς ντουρ κατά Μπενγκέσκο ντουνιάς, δεν πρέπει τι μουκχάς «ο πνεύμας ι ντουνιάσκο» τι κερέλ-αμέν κουμάντος. Ανταβά πνεύμας σο αβέλα κατά Μπενγκ ισί ο τρόπος σο σκεφτίνενα ντα συμπεριφερίντιβενα ο τζενέ κο ντουνιάς ντα κερέλα κουμάντος σαρέ οντουλέν σο να υπηρετίνενα ι Ιεχωβάς. Αλλά ο Χριστιανοί τζάνα κόντρα ανταλέστε. Σαρ βακερντάς ο Παύλος, «αμέν να λιντάμ ο πνεύμας ι ντουνιάσκο, αλλά ο πνεύμας σο ισί κατά Ντεβέλ».​—1 Κορινθίους 2:​12· Εφεσίους 2:2, 3· ντικχ ι Σημείωση 17 κο παλαϊνέ σελίδες.

8 Ο πνεύμας ι ντουνιάσκο κερέλα ι τζενέν τι ντικχέν σάντε πουμαρό συμφέρον, τι αβέν μπαρικανέ ντα τι τζαν κόντρα κο γιαβερά. Κερέλα-λεν τι αμντίνεν ότι να χρειαζίντιβελα τι ντεν καν ι Ντεβλές. Ο Μπενγκ μανγκέλα τι κερέν ο τζενέ σο μπεϊντίνενα, χωρίς τι σκεφτίνεν ο αποτελέσματα. Μανγκέλα τι πακιάν ότι ο πιο σημαντικά πράγματα κι ζωή ισί «οντουλά σο μανγκέλα ο σώμας ντα οντουλά σο μανγκένα ο γιακχά». (1 Ιωάννη 2:​16· 1 Τιμόθεο 6:9, 10) Ο  Διάβολος κερέλα μπαρέ προσπάθειες για τι χουχαβέλ ι Ιεχωβάσκε υπηρετόν ντα τι κερέλ-λεν, χωρίς τι αγαβέν, τι σκεφτίνεν σαρ βοβ.​—Ιωάννης 8:​44· Πράξεις 13:​10· 1 Ιωάννη 3:8.

9. Σαρ κα μπορίνελας τι επηρεάνελ-αμέν ο πνεύμας ι ντουνιάσκο;

9 Ο πνεύμας ι ντουνιάσκο ισί παντού, σαρ η μπαρμπάλ σο λάσα. Άμα να προσπαθίνασα μπουτ τι τζας λέσαρ κόντρα, κα επηρεάνελ-αμέν. (Διάβανε Παροιμίες 4:​23) Κι αρχή ανταβά μπορεί τι ντικχίντιβελ ότι να κερέλα αμένγκε κακός. Για παράδειγμας, μπορεί τι μουκχάς αμαρό νεαυτός τι επηρεάντιβελ κατά τρόπος σο σκεφτίνενα ντα κατά πράγματα σο κερένα ο τζενέ σο να πακιάνα κο Ιεχωβά. (Παροιμίες 13:​20· 1 Κορινθίους 15:​33) Ή μπορεί τι επηρεάντιβας πραγματένταρ σαρ ισί η πορνογραφία, η αποστασία ή ο αθλήματα σο κερένα ι τζενέν τι μανγκέν τι αβέν πάντα βον πρώτοι σο-ντα τι αβέλ-πες.​—Ντικχ ι Σημείωση 18 κο παλαϊνέ σελίδες.

10. Σαρ μπορίνασα τι τζας κόντρα κο πνεύμας κι ντουνιάσκο;

10 Σαρ μπορίνασα μα τι μουκχάς ο πνεύμας ι ντουνιάσκο τι κερέλ-αμέν κουμάντος; Χρειαζίντιβελα τι αβάς πασέ κο Ιεχωβά ντα τι μουκχάς λέσκι σοφία τι οδηγίνελ-αμέν. Πρέπει τι προσευχίντιβας συνέχεια τι ντελ-αμέν πο άγιος πνεύμας ντα τι συνεχίνας τι κεράς μπουτ πράγματα λέσκε. Ο Ιεχωβά ισί ο πιο ζουρανό κο σύμπαν. Ισινάμ σίγουροι ότι μπορίνελα τι βοηθίνελ-αμέν τι τζας κόντρα κο πνεύμας κι ντουνιάσκο.​—1 Ιωάννη 4:4.

ΤΟΥΜΑΡΟ ΙΡΙΑΪΠΕ ΤΙ ΝΤΕΛ ΔΟΞΑ ΚΟ ΝΤΕΒΕΛ

11. Σαρ επηρεάνελα ο πνεύμας ι ντουνιάσκο ο τρόπος σο ιριαβένα-πες ο τζενέ;

11 Σικαβάσα ότι να τθεράσα καέκ σχέση ανταλέ ντουνιάσαρ με το τρόπος σο ιριαβάσα-αμέν ντα λατσσαράσα-αμέν. Μπουτ τζενέ κο ντουνιάς ιρίνα συγκεκριμέ σέα για  τι ταρτίνεν ι προσοχή, τι ανέν μπέτι σκέψεις κο γιαβερά, τι τζαν κόντρα κι κοινωνία ή τι σικαβέν καζόμ χουλανέ ισί. Οκιά μπάνταρ όμως γιαβερέ τζενέν να χάλα-λεν ιτς ανάγκη σαρ ισί. Μπορεί τι τραμπίνεν τι αβέν μελαλέ ή τι μουκχέν-πες σαρ τι αβέλ. Αμέν δεν πρέπει τι μουκχάς καέκ ανταλέ πραγματένταρ τι επηρεάνελ ο τρόπος σο ιριαβάσα-αμέν ντα λατσσαράσα-αμέν.

Ντάβα δόξα κο Ιεχωβά ι σεΐντζαρ σο ιριάβα;

12, 13. Καλά αρχές πρέπει τι οδηγίνεν-αμέν όταν αποφασίνασα σο κα ιριάς;

12 Σαρ υπηρέτες ι Ιεχωβάσκε, μανγκάσα πάντα αμαρέ σέα τι αβέν περιποιημέ, πάκι, σουκάρ ντα τι σκεφτίνας  κατέ τζάσα ντα τι ιριαβάς-αμέν ανάλογα. Ιριαβάσα-αμέν «σεμνά ντα γκοντιάσαρ», ντα αντικάς σικαβάσα ότι ισινάμ «αφοσιωμέ κο Ντεβέλ».​—1 Τιμόθεο 2:9, 10· Ιούδα 21.

13 Ο τρόπος σο ιριαβάσα-αμέν μπορίνελα τι επηρεάνελ ι άποψη σο τθερένα ο γιαβερά ι Ιεχωβάσκε ντα λέσκε λαόσκε. Πρέπει τι κεράς «τα πάντα για τι ντιντιόλ δόξα κο Ντεβέλ». (1 Κορινθίους 10:​31) Κάνα ισινάμ σεμνοί σεβάνασα ο αισθήματα ντα ι γνώμη ι γιαβερένγκι. Άρα, όταν τραμπίνασα σο σέα κα ιριάς ή σαρ κα λατσσαράς-αμέν, δεν πρέπει τι μπιστράς ότι οντουλά σο τραμπίνασα επηρεάνενα ι γιαβερέν.​—1 Κορινθίους 4:9· 2 Κορινθίους 6:3, 4· 7:1.

14. Σο πρέπει τι σκεφτίνας όταν τραμπίνασα σο σέα κα ιριάς κο συναθροίσεις ντα κο έργος;

14 Σαρ πρέπει τι ιριαβάς-αμέν κο συναθροίσεις ή κο έργος; Μήπως ταρτίνασα μπουτ ι προσοχή οπρ’ αμέντε; Μήπως αμαρέ σέα ανένα σε δύσκολη θέση ι γιαβερέν; Μήπως πακιάσα ότι ο ιριαϊπέ ισί αμαρί μπουτί ντα καεκχέ γιαβερέσκι; (Φιλιππησίους 4:5· 1 Πέτρου 5:6) Σίγουρα μανγκάσα τι ντικχίντιβας σουκάρ, αλλά οντουβά σο κα κερέλ-αμέν πραγματικά σουκάρ ισί αμαρέ Χριστιανικές ιδιότητες. Ανταλά ιδιότητες ντικχέλα ο Ιεχωβά όταν παρατηρίνελα-αμέν. Σικαβένα σο τθεράσα αντρ’ αμέντε, σο “τζενέ ισινάμ αντρέ αμαρέ γκίστε”, ντα ανταλά ιδιότητες τθερένα «μπαρί αξία κο γιακχά κι Ντεβλέσκε».​—1 Πέτρου 3:3, 4.

15. Σόσκε να βακερέλα αμένγκε ακριβώς ο Ιεχωβά σαρ πρέπει τι ιριαβάς-αμέν ντα τι λατσσαράς-αμέν;

15 Ο Ιεχωβά να ντινάς-αμέν κανόνες σο βακερένα σο σέα πρέπει τι ιριάς. Όμως, ντινάς-αμέν ο αρχές ι Γραφιάκε, σο βοηθίνενα-αμέν τι κεράς λατσσέ επιλογές. (Εβραίους 5:​14) Ο Ιεχωβά μανγκέλα αμαρέ αποφάσεις, είτε ισί μπαρέ είτε χουρντέ, τι βασίντιβεν κι αγάπη σο τθεράσα λέσκε  ντα ι γιαβερένγκε. (Διάβανε Μάρκος 12:​30, 31) Ο λαός ι Ιεχωβάσκο σαρό κο ντουνιάς ιριαβέλα-πες διαφορετικά, ανάλογα καλέ τθεμέσταρ ισί ντα σο μπεϊντίνελα ο κάθε εκ. Ανταλά διαφορές ισί σουκάρ ντα ευχάριστες.

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕ ΑΠΟΨΗ Ι ΛΟΒΕΝΓΚΕ

16. Σαρ τζάλα κόντρα η άποψη σο τθερέλα ο ντουνιάς ι λοβένγκε οντουλέσαρ σο σικλιαρντάς ο Ιησούς; Σο πρέπει τι πουτσάς αμαρό νεαυτός;

16 Ο Μπενγκ μανγκέλα τι πακιάν ο τζενέ ότι κα αρακχέν ι ευτυχία κο λοβέ ντα κο πράγματα σο τθερένα, αλλά ο υπηρέτες ι Ιεχωβάσκε τζανένα ότι νανέ μπαγιά ανταβά. Αμέν πακιάσα οντουβά σο βακερντάς ο Ιησούς: «Καζόμ-ντα  πράγματα τι τθερέλ εκ τζενό, να κα αρακχαβέν λέσκι ζωή». (Λουκάς 12:​15) Ο λοβέ να μπορίνενα τι κερέν-αμέν μπαγιά ευτυχισμέ. Να μπορίνενα τι ντεν-αμέν αληθινέ αμαλέν, αληθινή ειρήνη κι γκοντί ή αιώνια ζωή. Ισί μπαγιά, ότι χρειαζίντιβασα κάποια υλικά πράγματα ντα ότι μανγκάσα τι απολαμβάνας ι ζωή. Αλλά ο Ιησούς σικλιαρντάς-αμέν ότι κα αβάς ευτυχισμέ άμα κα τθεράς λατσσί σχέση ι Ντεβλέσαρ ντα άμα ο πιο σημαντικός πράγμας αμαρέ ζωγιάτε ισί τι ντας-λες λατρεία. (Ματθαίος 5:3· 6:​22, υποσημείωση) Πουτσέν τουμαρό νεαυτός: Μήπως επηρεαντάς-μαν η άποψη σο τθερέλα ο ντουνιάς ι λοβένγκε; Μήπως σκεφτίναβα ή κεράβα λάφι συνέχεια ι λοβένγκε;​—Λουκάς 6:​45· 21:​34-36· 2 Ιωάννη 6.

17. Σαρ κα αβέλ πιο λατσσί τουμαρί ζωή άμα να κα τθερέν ι ντουνιάσκι άποψη ι λοβένγκε;

17 Άμα αμαρί γκοντί ισί κι υπηρεσία κι Ιεχωβάσκι ντα να τθεράσα ι ντουνιάσκι άποψη ι λοβένγκε, αμαρί ζωή κα αβέλ πφερντί. (Ματθαίος 11:​29, 30) Κα αβάς ικανοποιημέ ντα κα τθεράς ειρήνη κι γκοντί ντα κο γκι. (Ματθαίος 6:​31, 32· Ρωμαίους 15:​13) Να κα ανησυχίνας μπουτ για το υλικά πράγματα. (Διάβανε 1 Τιμόθεο 6:9, 10) Κα νιωθίνας ι ευτυχία σο τθερέλα κάποιος όταν ντέλα. (Πράξεις 20:​35) Ντα ο τρόπος σο τζουβντιάσα κα βοηθίνελ-αμέν τι τθεράς πιο μπουτ χρόνος ι τζενένγκε σο μανγκάσα. Μπορεί ατζέ-ντα τι σοβάς πιο λατσσές.​—Εκκλησιαστής 5:12.

«ΛΕΝ ΣΑΡΙ Ι ΠΑΝΟΠΛΙΑ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΙ»

18. Σο προσπαθίνελα τι κερέλ ο Μπενγκ;

18 Ο Μπενγκ προσπαθίνελα τι χαλαβέλ αμαρί σχέση ι Ιεχωβάσαρ, οτθάρ αμέν πρέπει τι κεράς ο πιο λατσσό σο μπορίνασα για τι αρακχαβάς-λα. Κεράσα τζένγκι “ι δαιμονέντζαρ σο ισί κο ουρανός”. (Εφεσίους 6:​12) Ο Μπενγκ ντα λέσκε δαίμονες να μανγκένα τι αβάς ευτυχισμέ ούτε  τι τζουβντιάς για πάντα. (1 Πέτρου 5:8) Ανταλά ζουρανέ ντουσμάνια κερένα αμένγκε επίθεση, αλλά με τη βοήθεια ι Ιεχωβάσκι μπορίνασα τι νικίνας!

19. Σαρ βακερένα ο εδάφια Εφεσίους 6:​14-18 ότι ισί η «πανοπλία» ι Χριστιανόνγκι;

19 Κο πουρανέ μπρεσά, ο στρατιώτες ιρίνας πανοπλία για τι αρακχαβέν-πες κο τζένγκι. Αντικάς, πρέπει αμέν-ντα τι ιριάς ι «πανοπλία» σο ντινάς-αμέν ο Ιεχωβά. (Εφεσίους 6:​13) Βόι κα αρακχαβέλ-αμέν. Ο εδάφια Εφεσίους 6:​14-18 βακερένα για την πανοπλία ανταγιά: «Ατσσόν σταθεροί, ντα ιρίν ι αλήθεια σαρ εκ ζώνη πφαντί ντονταλάι τουμαρέ ντουμέσταρ, ντα ι δικαιοσύνη σαρ εκ θώρακας τουμαρέ γκεσίστε ντα σαρ τεραχά τουμαρέ πιντρέντε, ιρίν ο λατσσέ αμπέρια της ειρήνης. Εκτός σαρέ ανταλένταρ, λεν ι πίστη σαρ εκ μπαρί ασπίδα, σο λάσαρ κα μπορίνεν τι σταματίνεν σαρέ ο βέλη ι πφιρνέσκε σο τθερένα γιακ. Επίσης, δεχτίνεν ι σωτηρία σαρ εκ περικεφαλαία ντα ο σπαθίς ι πνευμάσκο, δηλαδή ο λάφι ι Ντεβλέσκο, ντα σε κάθε περίπτωση αντράλ κατά πνεύμας συνεχίνεν τι κερέν προσευχή ντα τι μολίνεν ι Ντεβλές με μπουτ διαφορετικούς τρόπους».

20. Σο πρέπει τι κεράς για τι βοηθίνελ-αμέν αμαρί «πανοπλία»;

20 Άμα εκ στρατιώτης κα μπιστρέλας τι ιρίλ εκ κομμάτι κατά πανοπλία ντα εκ σημείος λέσκε σωμάσταρ να κα αβέλας αρακχαντό, οτθέ κα προσπαθίνελας τι ντελ-λες ο ντουσμάνι. Οτθάρ, άμα μανγκάσα τι αρακχαβέλ-αμέν αμαρί «πανοπλία», πρέπει τι ιριάς-λα σαρί. Χρειαζίντιβελα τι ιριάς-λα συνέχεια ντα τι ατσσικιαράς-λα σε λατσσί κατάσταση. Ο τζένγκι σο κεράσα κα συνεχίντιβελ μέχρι ο Ντεβέλ τι καταστραφίνελ ι Μπενγκέσκε ντουνιάς ντα τι νασκιαρέλ λες ντα λέσκε δαιμονέν κατά πφουβ. (Αποκάλυψη 12:​17· 20:​1-3) Άρα, άμα κεράσα αγώνας με λάθος  επιθυμίες ή με εκ αδυναμία, δεν πρέπει τι μουκχάς-αμέν!​—1 Κορινθίους 9:27.

21. Σαρ κα νικίνας κο τζένγκι σο κεράσα;

21 Αμέν κορκορέ να ισινάμ πιο ζουρανέ κατά Διάβολος. Αλλά με τη βοήθεια ι Ιεχωβάσκι ισινάμ! Για τι ατσσάς πιστοί, πρέπει τι προσευχίντιβας κο Ιεχωβά, τι διαβάνας λέσκο Λάφι ντα τι κεράς παρέα αμαρέ πφραλέντζαρ ντα αμαρέ πφενίντζαρ. (Εβραίους 10:​24, 25) Σαρέ ανταλά κα βοηθίνεν-αμέν τι ατσσάς πιστοί κο Ντεβέλ ντα τι αβάς έτοιμοι τι υποστηρίνας οντουλά σο πακιάσα.

ΤΙ ΑΒΕΝ ΕΤΟΙΜΟΙ ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΝΕΝ ΟΝΤΟΥΛΑ ΣΟ ΠΑΚΙΑΝΑ

22, 23. (α) Σαρ κα αβάς πάντα έτοιμοι τι υποστηρίνας οντουλά σο πακιάσα; (β) Σο κα συζητίνας κο γιαβέρ κεφάλαιος;

22 Χρειαζίντιβελα τι αβάς πάντα έτοιμοι τι υποστηρίνας οντουλά σο πακιάσα. (Ιωάννης 15:​19) Μερικέ πραγματέντε, ο Μάρτυρες του Ιεχωβά να κερένα οντουβά σο κερένα ο πιο μπουτ τζενέ. Πουτσέν τουμαρό νεαυτός: “Αγαβάβα μπαγιά σόσκε κεράσα-λες ανταβά; Ισινόμ ντιπ σίγουρος ότι οντουβά σο βακερέλα η Γραφή ντα ο πιστός ντα φρόνιμος δούλος ισί σωστός; (Ματθαίος 24:​45· Ιωάννης 17:​17) Ισινόμ περήφανος σο ισινόμ Μάρτυρας ι Ιεχωβάσκο; (Ψαλμός 34:2· Ματθαίος 10:​32, 33) Μπορίναβα τι εξηγίναβ οντουλά σο πακιάβα γιαβερέντε;”​—Διάβανε 1 Πέτρου 3:15.

23 Μπουτέ περιπτωσιέντε, ισί εύκολος τι αγαβάς σο πρέπει τι κεράς για τι ατσσάς ντουρ ανταλέ ντουνιάσταρ. Γιαβερά φορές όμως ανταβά νανέ αζόμ ξεκάθαρος. Ο Σατανάς προσπαθίνελα τι χουχαβέλ-αμέν διάφορε τροπόντζαρ. Εκ παγίδα σο χρησιμοποιήνελα ισί η διασκέδαση. Σαρ μπορίνασα τι τραμπίνας γκοντιάσαρ αμαρί διασκέδαση; Κα ντικχάς-λες ανταβά κο γιαβέρ κεφάλαιος.