Ir al contenido

Ir al índice

TORREMANTA QHAWAJ Noviembre de 2013 | ¿Ima llulla yachachiykunataj Diosmanta karunchawanchej?

Llulla yachachiykunaqa, unaytaña runasta Diosmanta karunchan. ¿Dios karupichu chayri sajrachu?

TAPANMANTA

¿Imarayku Diosta manchachikunku?

¿Dios runasmanta karupi kasqantachu yuyanki? ¿Nichu Diosta munakuyta atillanki? Imaraykuchus wakin cristianos ajinata yuyasqankuta qhawariy.

TAPANMANTA

1 Llulla yachachiy: Dios mana sutiyojchu

¿Imataj Diospa sutin? ¿Oqharinanchejchu tiyan? ¿Imaraykutaj yachana tiyan?

TAPANMANTA

2 Llulla yachachiy: Dios mana rejsiy atina

Trinidad yachacheyqa, Diosmanta karunchawanchej. Mana rejsiyta chayri mana entiendeyta atisqanchej runata, ¿munakuyta atisunmanchu?

TAPANMANTA

3 Llulla yachachiy: Dios sajra

Ashkha runas Dios juchasapasta wiñaypaj nina lauraypi castigasqanta ninku. ¿Dios sajrachu? ¿Maymantaj wañupuspa rinchej?

TAPANMANTA

Cheqa kajta yachayqa kacharichiwanchej

¿Imaynatá uj yachachiy cheqachus manachus kasqanta yachasunman? ¿Imatá Jesús nerqa?

KEYS TO FAMILY HAPPINESS

Sipasniykiwan waynuchuykiwan mana chʼajwaspalla parlariy

Wawaykeqa imaynatachus kausananta yachakushan, chayrayku imatachus yuyasqanta niyta munan. ¿Imaynatá yanapawaj?

DRAW CLOSE TO GOD

Diosqa payta tukuy sonqo maskʼajkunaman tʼinkata qon

¿Imayna creeytaj Diosta kusichin? ¿Imaynatataj tʼinkan kamachisninta?

CREEYNIYOJKUNAMANTA YACHAKUNAPAJ

“Cheqampaj qhawasqa karqa allinta ruwasqanrayku”

¿Imaynatá Rahabpa kausaynin Jehovapaj tukuy valesqanchejta rikuchiwanchej? ¿Imatá Rahabpa creeyninmanta yachakunchej?

Bibliaj kutichiykunasnin

¿Tukuy kʼacha runaschu cieloman renqanku? Imatachus Biblia kutichisqanta leeriy.

Internetpi astawan leeriy

Jehovaj testigosnin, ¿creenkuchu religionnillanku cheqa kasqanta?

¿Jesús yachacherqachu ashkha ñankuna salvacionman pusanawanchejta?