“Diosniykitaqa munakunki tukuy sonqoykiwan, tukuy almaykiwan, tukuy yuyayniykiwantaj. Chaymin leypa kamachisqasninmanta aswan kuraj, ñaupaj kajtaj.” (Jesucristo, 33 watapi.) *

Wakin runasqa Diosta mana munakuyta atillankuchu, mana rejsiy atina, karupi, sajra kasqanta ima yuyasqankurayku. Kay urapi nisqankuta qhawariy.

  • Italiamanta Marco nin: “Diosmanta yanapata mañakuspapis, may karupi kasqanta yuyaj kani. Mana rejsiy atina, mana sonqoyojtaj”, nispa.

  • Guatemalamanta Rosa nin: “Diosta sirviyta munarqani, chaywanpis mana taripay atinapis kanman jinata qhawaj kani. Pantanallanchejta suyasqanta yuyaj kani. ‘Nichá sonqoyojpis’ nej kani”, nispa.

  • Canadamanta Raimunda nin: “Imillitallaraj kashaspa, Dios castiganawanchejpaj pantasqallanchejta qhawasqanta yuyarqani. May karupi kasqanta yuyaj kani. Runasmanta mana llakikoj presidentepis kanman jinata qhawarqani”, nispa.

¿Jinatachu qanpis yuyanki? ¿Nichu Dios munakunapaj jina? Cristianosqa unaymantapachaña chay tapuyta ruwakunku. Tʼukurinallapaj, kay 500-1500 watas chaynejpi, casi ni pipis Diosmanta mañakojchu. ¿Imaraykú? Diosta manchachikusqankurayku. Unay tiempomanta qhelqaj, Will Durant nerqa: “¿Imaynatá uj juchasapa runa, mana taripay atina, manchachej Diosmanta mañakunmanri?”, nispa.

¿Imarayku runas Diosmanta ajinata yuyanku? ¿Imatá Biblia Diosmanta yachachin? Cheqa kajta yachayqa, Payta munakunaykipaj yanapasonqa.