TORREMANTA QHAWAJ (CONGREGACIONPAJ) Mayo de 2019

Kay revistaqa 2019 watapi 1 de juliomanta 4 de agostokama congregacionespi estudiakonqa.

Jehovaqa munakuwanchej, cheqan kajtapunitaj ruwan

¿Imataj Cristoj leynin? ¿Imaynatá chay ley justicia kananpaj yanapan?

Sajra kajtaqa Jehová Diosninchej jina chejnikunchej

¿Imaynatataj tatamamas, wawasninkuta abusaj runasmanta jarkʼankuman? ¿Imaynatá ancianos congregacionta jarkʼankuman?

Abusasqa kajkunata sonqochana

Diospa Palabran, ancianos, sinchʼi sayasqa hermanas ima, ¿imaynatá abusasqa kajkunata sonqocharinkuman?

Ama “kay mundoj” yachayninwan engañachikunachu

¿Imaraykutaj Jehová Dioslla imaynatachus kausanata niyta atiwanchej? ¿Imaynatá Biblia yanapawanchej, noqanchejmanta maychus kajllata yuyananchejpaj?

Aswan sumajta estudiana

¿Imaynatá Bibliata estudianapaj tiempocharikusunman? ¿Imaynatá sapallanchejpi Bibliata sumajta estudiasunman?