Ir al contenido

Ir al índice

Wañupuqpa espiritun ¿Pitapis yanapanchu?, chayri ¿ñakʼarichinchu? ¿Kanpunitaqchu?

Imaynachus wañusqas kasqankumanta, ¿imatataj Biblia yachachin? ¿Wañusqas yanapawasunmanchu chayri llakichisuwanmanchu?

Qallarinapaq

May chhika runas, yuyanku maypichus wañusqas kashanku chayman wañupojkuna ripusqankuta. Chay lugarmantapachataj runasta qhawamushasqankuta, ¿jinapunichu kanman?

Espiritusqa, mana kay Jallpʼapi kawsarqankuchu nitaq wañurqankuchu

Adanta imatachus Dios nisqanta, wañusqas imaynachus kashasqankuta entiendenapaj yanapawanchej.

Angelesqa espíritus kanku

Diosqa, kamachin Danielta mosqoypi jina may chhika angelesta rikucherqa.

Angelesqa Diospa contranta uqharikunku

Wakin angelesqa sajraman tukorqanku. Chaynejtataj runasqa manchayta ñakʼarishanku.

¡Supaykunaqa runa wañuchis kanku!

Bibliaj wakin versiculosnenqa Satanaswan supaykunawan sajras, manchachikunapaj jinapunitaj kasqankuta yachachiwanchej.

Supaykunaqa, llullakuspa wañupuqkuna kawsachkasqankuta yachachinku

Supaykunaqa tukuy runasta engañashanku, jinapis Bibliaqa imaynachus wañusqas kasqankuta willawanchej.

Supaykunaqa runata tanqanku Diospa contranta uqharikunankupaq

Supaykunaqa runasta qhasillata kusichinku, wañusqaswan parlayta atisqankuta nispa.

Jehovata yupaychay, amataq Satanastaqa

¿Imaynatá aswan sumaj kajta ajllasqaykita niwaj?

Juk sumaq suyakuy

Uj chhika tiempomantawan Satanás, supaykunasnin ima manaña runasta engañanqankuchu. Jehovaqa tukuy runasta bendecimonqa.

Jallpʼanchikqa paraisoman tukunqa

Jehová Diosqa, Satanaspa sajra imasninwan tukojtin, ¿imaynataj kausay kanqa?