Przejdź do zawartości

Co Biblia mówi na temat alkoholu? Czy picie go jest grzechem?

Co Biblia mówi na temat alkoholu? Czy picie go jest grzechem?

Biblijna odpowiedź

 Picie alkoholu w umiarkowanych ilościach nie jest grzechem. W Biblii napisano, że wino jest darem Bożym, który uprzyjemnia życie (Psalm 104:14, 15; Kaznodziei 3:13; 9:7). Księga ta przyznaje również, że ma ono działanie lecznicze (1 Tymoteusza 5:23).

 Jezus spożywał wino, gdy przebywał na ziemi (Mateusza 26:29; Łukasza 7:34). Jeden z jego dobrze znanych cudów polegał na przemienieniu wody właśnie w wino. W ten sposób okazał on szczodrość gościom obecnym na pewnej uczcie weselnej (Jana 2:1-10).

Zagrożenia związane z nadużywaniem alkoholu

 Chociaż Biblia wspomina o korzystnych właściwościach wina, jednocześnie potępia nadużywanie alkoholu oraz pijaństwo. Dlatego chrześcijanie, jeśli już spożywają alkohol, powinni to robić z umiarem (1 Tymoteusza 3:8; Tytusa 2:2, 3). Biblia podaje kilka powodów, dla których należy wystrzegać się nadmiernego picia.

  •   Alkohol osłabia zdolność myślenia oraz właściwej oceny sytuacji (Przysłów 23:29-35). Osoba nietrzeźwa nie może spełnić biblijnego wymagania, by ‛oddać swoje ciało jako ofiarę żywą, świętą, godną upodobania Boga, na świętą służbę pełnioną zdolnością rozumowania’ (Rzymian 12:1).

  •   Nadmierne spożywanie alkoholu pozbawia zahamowań i „dobrej pobudki” ​(Ozeasza 4:11; Efezjan 5:18).

  •   Może prowadzić do ubóstwa i poważnych problemów zdrowotnych (Przysłów 23:21, 31, 32).

  •   Nadużywanie alkoholu oraz nałogowe upijanie się jest czymś niewłaściwym w oczach Boga (Przysłów 23:20; Galatów 5:19-21).

Gdzie jest granica?

 Gdy ktoś stwarza zagrożenie dla siebie i innych, oznacza to, że wypił za dużo. Według Biblii o stanie upojenia nie świadczy utrata świadomości, lecz problemy z orientacją, niepewny chód, skłonność do wszczynania kłótni czy niewyraźna mowa (Hioba 12:25; Psalm 107:27; Przysłów 23:29, 30, 33). Nawet osoby unikające upijania się mogą się zrobić „ociężałe wskutek (...) nadmiernego picia” i doświadczyć przykrych skutków swego postępowania (Łukasza 21:34, 35).

Całkowita abstynencja

 Biblia wskazuje też, kiedy chrześcijanin powinien całkowicie zrezygnować z alkoholu:

  •   Jeśli byłoby to dla kogoś przyczyną zgorszenia (Rzymian 14:21).

  •   Jeśli picie alkoholu oznaczałoby łamanie prawa danego kraju (Rzymian 13:1).

  •   Jeśli ktoś nie potrafi się kontrolować. Alkoholicy oraz osoby nadużywające alkoholu muszą się zdobyć na stanowcze działanie (Mateusza 5:29, 30).