List do Tytusa 2:1-15

2  Ty jednak stale mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką+.  Starsi mężczyźni powinni we wszystkim zachowywać umiar, być poważni, mieć trzeźwy umysł, odznaczać się zdrową wiarą, miłością, wytrwałością.  Podobnie starsze kobiety powinny postępować w sposób bogobojny, nie mogą rzucać oszczerstw, nie mogą dać się zniewolić nadmiernemu piciu wina, mają uczyć tego, co dobre —  udzielać rad* młodszym kobietom, żeby kochały swoich mężów, kochały swoje dzieci,  miały trzeźwy umysł, były czyste*, troszczyły się o dom*, były dobre, podporządkowane swoim mężom+, tak by słowo Boże nie było znieważane.  Również młodszych mężczyzn usilnie zachęcaj, żeby mieli trzeźwy umysł+,  sam we wszystkim dając przykład szlachetnych uczynków. Ucz tego, co jest czyste*, z całą powagą+,  posługując się zdrową mową, której nie można nic zarzucić+ — żeby przeciwnicy okryli się wstydem, nie mogąc powiedzieć o nas nic złego+.  Niewolnicy powinni we wszystkim być podporządkowani swoim właścicielom+, powinni starać się ich zadowolić, nie mogą odpowiadać arogancko, 10  nie mogą ich okradać+, lecz mają być całkowicie godni zaufania, żeby we wszystkim zdobić naukę naszego Wybawcy, Boga+. 11  Bo Bóg dał wyraz swojej niezasłużonej życzliwości, która zapewnia wybawienie najróżniejszym ludziom+. 12  Uczy nas ona, żebyśmy wyzbyli się bezbożnego postępowania i światowych pragnień+, a żyli w tym świecie*, zachowując trzeźwość umysłu i prawość oraz będąc oddani Bogu+ — 13  w czasie gdy oczekujemy spełnienia cudownej nadziei+ i wspaniałego ujawnienia się wielkiego Boga oraz naszego Wybawcy, Jezusa Chrystusa. 14  Oddał on za nas samego siebie+, żeby nas wyzwolić*+ od wszelkiego bezprawia i oczyścić dla siebie — jako swoją szczególną własność — lud gorliwy w szlachetnych uczynkach+. 15  Stale to mów, usilnie zachęcaj i upominaj, korzystając z pełni władzy+. Niech nikt nie patrzy na ciebie z góry.

Przypisy

Lub „przemawiać do rozsądku; szkolić”.
Lub „nieskalane”.
Lub „pracowały w domu”.
Możliwe też „ucz w sposób czysty”.
Lub „obecnym systemie rzeczy; obecnej epoce”. Zob. Słowniczek pojęć, hasło „System rzeczy”.
Dosł. „odkupić; wykupić”.

Komentarze

Multimedia