Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA

Alkohol

Alkohol

Czy picie alkoholu to coś złego?

„Wino, co rozwesela serce ludzkie, oliwa, co rozpogadza twarze, i chleb, co krzepi ludzkie serce” (Psalm 104:15, „Biblia jerozolimska”).

CO MÓWIĄ LUDZIE

Są domy, w których napoje alkoholowe stanowią w zasadzie normalny dodatek do posiłku. Gdzie indziej picie alkoholu jest stanowczo potępiane. Skąd takie różnice? W grę wchodzą rozmaite czynniki, na przykład względy kulturowe, zdrowotne czy religijne.

CO MÓWI BIBLIA

Księga ta potępia pijaństwo i przebieranie miary w piciu, ale nie krytykuje umiarkowanego spożywania alkoholu (1 Koryntian 6:9, 10). Czciciele Boga, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, od najdawniejszych czasów pili wino, a wzmianki o tym napoju pojawiają się w Biblii ponad dwieście razy (Rodzaju 27:25). „Pokarm swój jedz z radością i wino swe pij z dobrym sercem” — zachęcono w Księdze Kaznodziei 9:7. Ponieważ wino może wprowadzić w lepszy nastrój, zazwyczaj podawano je na weselach i innych uroczystościach. To właśnie podczas uczty weselnej Jezus Chrystus dokonał swojego pierwszego cudu — zamienił wodę w „wyborne wino” (Jana 2:1-11). Wina używano też do celów medycznych (Łukasza 10:34; 1 Tymoteusza 5:23).

 Czy Biblia określa, ile można wypić?

„Biada mocnym w piciu wina” (Izajasza 5:22).

DLACZEGO WARTO ZNAĆ ODPOWIEDŹ

Nie sposób zliczyć rodzin, które rok w rok cierpią z powodu pijaństwa jednego lub obojga rodziców. Alkohol jest też przyczyną wypadków drogowych i mnóstwa innych. Poza tym na dłuższą metę jego nadużywanie może prowadzić do uszkodzeń mózgu, serca, wątroby i żołądka.

CO MÓWI BIBLIA

Zachowywanie umiaru w jedzeniu i piciu to jedno z podstawowych wymagań Boga (Przysłów 23:20; 1 Tymoteusza 3:2, 3, 8). Ci, którym w tej dziedzinie brakuje panowania nad sobą, ściągają na siebie Jego niezadowolenie. W Biblii czytamy: „Wino to szyderca, odurzający napój jest hałaśliwy, a kto pod jego wpływem błądzi, nie jest mądry” (Przysłów 20:1).

Alkohol może na przykład osłabić siłę moralną i popchnąć kogoś do niemądrego postępowania. Księga Ozeasza 4:11 ostrzega: „Wino i moszcz odbiera rozum” (Biblia warszawska). Boleśnie przekonał się o tym Janusz *. Po kłótni z żoną wyszedł do hotelu. Tam wypił za dużo i dopuścił się zdrady. Później gorzko tego żałował i przyrzekł sobie nigdy więcej nie powtórzyć takiego błędu. Przebieranie miary w piciu jest szkodliwe pod względem fizycznym, moralnym i duchowym, a Biblia zapowiada, że pijacy nie otrzymają życia wiecznego (1 Koryntian 6:9, 10).

Kiedy lepiej nie pić?

„Mądry dostrzega nieszczęście i uchodzi przed nim, niemądry brnie dalej, a potem żałuje” (Przysłów 22:3, „Biblia Warszawsko-Praska”).

DLACZEGO WARTO ZNAĆ ODPOWIEDŹ

„Alkohol należy do silnych substancji psychoaktywnych” — podano w The World Book Encyclopedia. A zatem w pewnych okolicznościach niemądre byłoby nawet umiarkowane jego spożycie.

CO MÓWI BIBLIA

Ludzie często brną w kłopoty, kiedy sięgają po kieliszek w nieodpowiedniej chwili. Jak oznajmia Biblia, „na wszystko jest wyznaczony czas” — również czas na powstrzymywanie się od alkoholu (Kaznodziei 3:1). Na przykład niektórzy jeszcze nie osiągnęli wieku uprawniającego ich do spożywania takich napojów. Inni są zdrowiejącymi alkoholikami. Jeszcze inni biorą leki, które wchodzą w interakcje z alkoholem. Dla wielu „wyznaczony czas” na abstynencję przypada przed wyjściem do pracy i w jej trakcie, szczególnie gdy obsługują niebezpieczne maszyny lub urządzenia. Człowiek mądry z pewnością traktuje życie i zdrowie jako cenne dary od Boga (Psalm 36:9). Szanujemy te dary, gdy pozwalamy, żeby nasz stosunek do alkoholu kształtował się pod wpływem zasad biblijnych.

^ ak. 11 Imię zostało zmienione.