List do Rzymian 13:1-14

13  Niech każdy* będzie podporządkowany władzom zwierzchnim+, bo wszelka władza jest od Boga+. I to właśnie za Jego zgodą istniejące władze zajmują swoje względne pozycje+.  Dlatego każdy, kto sprzeciwia się władzy, przeciwstawia się porządkowi ustalonemu przez Boga. A ci, którzy przeciwstawiają się temu porządkowi, ściągną na siebie wyrok.  Bo sprawujący władzę nie są postrachem dla tych, którzy postępują dobrze, tylko źle+. Chcesz się nie bać władzy? Postępuj dobrze+, a otrzymasz od niej pochwałę.  Jest ona sługą Bożym dla twojego dobra. Ale jeśli postępujesz źle, to się bój, bo nie na darmo nosi miecz. Jest sługą Bożym, mścicielem wymierzającym karę* temu, kto dopuszcza się zła.  Istnieje więc ważny powód, żebyście byli podporządkowani władzy — nie tylko ze względu na tę karę*, lecz także ze względu na swoje sumienie+.  Z tego samego powodu płacicie podatki. Bo sprawujący władzę są publicznymi sługami Bożymi nieprzerwanie pełniącymi swoje obowiązki.  Oddawajcie wszystkim, co im się należy: kto żąda podatku, temu podatek+, kto żąda daniny, temu daninę, kto żąda respektu*, temu respekt+, kto żąda szacunku, temu szacunek+.  Nikomu nie bądźcie nic dłużni oprócz wzajemnej miłości+. Każdy, kto kocha bliźniego, wypełnił prawo*+.  Bo kodeks prawny: „Nie wolno ci cudzołożyć”+, „Nie wolno ci mordować”+, „Nie wolno ci kraść”+, „Nie wolno ci pożądać”+ — i każde inne przykazanie — streszcza się w słowach: „Masz kochać swojego bliźniego jak samego siebie”+. 10  Miłość nie wyrządza bliźniemu zła+. Właśnie dlatego miłość jest wypełnieniem prawa+. 11  Róbcie to wszystko, wiedząc, w jakim czasie żyjecie — że już nastała pora, byście się przebudzili ze snu+, bo teraz nasze wybawienie jest bliżej niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. 12  Noc już się kończy. Nadchodzi dzień. Porzućmy* więc uczynki typowe dla ciemności+, a nałóżmy na siebie zbroję światła+. 13  Postępujmy przyzwoicie+ jak w biały dzień, wystrzegając się dzikich zabaw* i pijaństwa, niemoralnych kontaktów seksualnych i rozpasania*+, sporów i zazdrości+. 14  Naśladujcie* Pana Jezusa Chrystusa+ i nie planujcie z myślą o zaspokajaniu pragnień ciała+.

Przypisy

Lub „każda dusza”.
Lub „wywierającym gniew”.
Lub „ten gniew”.
Dosł. „strachu”.
Lub „odłóżmy”.
Lub „hulanek”.
Lub „bezwstydnych czynów”. Liczba mnoga gr. asélgeia. Zob. Słowniczek pojęć.
Dosł. „włóżcie na siebie”.

Komentarze

Multimedia