Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Prawda o Armagedonie

Prawda o Armagedonie

„Demony (...) wychodzą do królów całej zamieszkałej ziemi, by zgromadzić ich (...) na miejsce zwane po hebrajsku Har-Magedon” (APOKALIPSA [OBJAWIENIE] 16:14, 16, Biblia poznańska, kursywa nasza).

ARMAGEDON, inaczej Har-Magedon, to nazwa miejsca. Dlaczego więc słowo to często jest kojarzone z jakimś wydarzeniem, na przykład z wojną? Co naprawdę oznacza?

Zgromadzeni na miejscu zwanym Armagedon

Nazwa Har-Magedon wywodzi się z języka hebrajskiego i znaczy dosłownie „góra Megiddo”. Literalna góra o takiej nazwie nie istnieje. Jest jednak pewne miejsce, które w starożytności właśnie tak nazywano. Było ono usytuowane w północno-zachodniej części terytorium zamieszkiwanego przez naród izraelski i znajdowało się na skrzyżowaniu ważnych szlaków. W jego okolicy stoczono wiele rozstrzygających bitew. Stąd też nazwa Megiddo zaczęła się kojarzyć z wojną *.

Tak naprawdę jednak ważne jest nie to, jakie bitwy tam rozegrano, ale dlaczego w ogóle do nich doszło. Megiddo leżało w obrębie Ziemi Obiecanej, którą Jehowa Bóg dał Izraelitom (Wyjścia 33:1; Jozuego 12:7, 21). Przysiągł On, że będzie ich chronił  przed atakami nieprzyjaciół, i rzeczywiście to robił (Powtórzonego Prawa 6:18, 19). I właśnie w okolicy Megiddo w cudowny sposób ocalił Izraelitów przed armią kananejskiego króla Jabina, dowodzoną przez Syserę (Sędziów 4:14-16).

A zatem „Armagedon” czy „Har-Magedon” to słowo o głębokiej symbolice. Nasuwa myśl o starciu dwóch potężnych sił.

Proroctwo z Księgi Objawienia wyjawia, że w niedalekiej przyszłości Szatan i demony pobudzą ludzkie rządy do zgromadzenia wojsk. Będzie to równoznaczne z rzuceniem zuchwałego wyzwania samemu Bogu. W odpowiedzi na ten atak Jehowa rozgromi przeciwników, co pociągnie za sobą śmierć milionów ludzi (Objawienie 19:11-18).

Dlaczego Bóg, który według Biblii jest „miłosierny, nieskory do gniewu i obfitujący w lojalną życzliwość”, miałby pozbawić życia tyle osób? (Nehemiasza 9:17). Aby to zrozumieć, musimy znaleźć odpowiedź na trzy istotne pytania: 1) Kto rozpocznie tę wojnę? 2) Dlaczego Bóg się w nią zaangażuje? 3) Co ta konfrontacja przyniesie Ziemi i jej mieszkańcom?

1. KTO ROZPOCZNIE TĘ WOJNĘ?

W wojnie Armagedonu Bóg nie będzie agresorem, lecz obrońcą. Ocali dobrych ludzi przed tymi, którzy chcieliby ich zgładzić. Napastnikami w tym konflikcie okażą się „królowie całej zamieszkanej ziemi”, czyli przywódcy światowi. Dlaczego przypuszczą atak? Bo Szatan posłuży się nimi jak marionetkami — będzie manewrował rządzącymi i „dowódcami wojskowymi”, tak by ruszyli do zmasowanego ataku na czcicieli Jehowy Boga (Objawienie 16:13, 14; 19:17, 18).

Ponieważ obecnie w wielu krajach przywiązuje się ogromną wagę do wolności słowa i wyznania, niejednemu może być trudno sobie wyobrazić, by rządy miały wystąpić przeciw jakiejś religii czy próbować ją zlikwidować. Ale przecież w XX wieku takie ataki już się zdarzały i zdarzają się również teraz *. Istnieją jednak przynajmniej dwie istotne różnice między tymi atakami a atakiem,  do którego dojdzie w Armagedonie. Po pierwsze, ten ostatni będzie miał charakter ogólnoświatowy. Po drugie, Jehowa Bóg zareaguje w nadzwyczajny sposób, którego nie da się porównać z żadnymi Jego działaniami z przeszłości (Jeremiasza 25:32, 33). Biblia przedstawia to starcie jako „wojnę wielkiego dnia Boga Wszechmocnego”.

2. DLACZEGO BÓG SIĘ ZAANGAŻUJE?

Jehowa uczy swych czcicieli, żeby byli usposobieni pokojowo i miłowali nieprzyjaciół (Micheasza 4:1-3; Mateusza 5:43, 44; 26:52). Kiedy więc nastąpi wspomniany zaciekły atak, Jego słudzy nie chwycą za broń. Gdyby Bóg się za nimi nie ujął, niechybnie czekałaby ich zagłada. A zatem w grę wchodzi dobre imię Jehowy Boga. Przecież gdyby napastnicy zdołali unicestwić Jego lud, Jehowa okazałby się nieczuły, niesprawiedliwy i bezsilny. Coś takiego jest po prostu nie do pomyślenia! (Psalm 37:28, 29).

Bóg nie chce, by ktokolwiek zginął, dlatego wyraźnie informuje, co zamierza zrobić (2 Piotra 3:9). Za pomocą relacji zachowanych w Biblii przypomina wszystkim, jak w minionych czasach reagował na ataki wymierzone w Jego sług (2 Królów 19:35). Biblia ostrzega też, że gdy w przyszłości Szatan i jego ziemscy poplecznicy wystąpią przeciw ludowi Bożemu, Jehowa znów wkroczy do akcji i użyje siły. W Księdze tej dawno już zapowiedziano, że wytraci On wszystkich niegodziwych (Przysłów 2:21, 22; 2 Tesaloniczan 1:6-9). Żaden z agresorów nie będzie miał wtedy wątpliwości, że podjął walkę z Bogiem Wszechmocnym (Ezechiela 38:21-23).

3. CO DOBREGO WYNIKNIE Z TEJ KONFRONTACJI?

Rezultatem Armagedonu będzie ocalenie milionów istnień. Tak naprawdę będzie on stanowił preludium do spokojnego życia na naszej planecie (Objawienie 21:3, 4).

Księga Objawienia wspomina o niezliczonej „wielkiej rzeszy”, która przeżyje tę wojnę (Objawienie 7:9, 14). Ludzie ci będą pod kierownictwem Jehowy pracować nad realizacją Jego pierwotnego zamierzenia — będą przeobrażać Ziemię w raj.

A czy wiadomo, kiedy nadejdzie Armagedon?

[Przypisy]

^ ak. 5 Kojarzenie jakiegoś miejsca z wojną nie jest niczym niezwykłym. Na przykład Hiroszima, zrównana z ziemią wskutek wybuchu bomby atomowej, stała się symbolem zagrożenia wojną nuklearną.

^ ak. 12 Przykładem tego, że przywódcy państwowi podejmowali już próby wytępienia pewnych religii i grup etnicznych, jest holocaust. Na surowe represje narażone były także organizacje religijne w byłym Związku Radzieckim. Zobacz artykuł „Kampania w obronie dobrego imienia”Strażnicy z 1 maja 2011 roku (wydawnictwo Świadków Jehowy).

[Ilustracja na stronie 6]

W przeszłości Jehowa Bóg bronił swych sług, walcząc z ich wrogami

[Ilustracja na stronie 7]

W Armagedonie Jehowa znowu wystąpi w obronie swego ludu