Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 Poznawaj Słowo Boże

Dlaczego Bóg ma swoją organizację?

Dlaczego Bóg ma swoją organizację?

Być może zadawałeś już sobie kiedyś takie pytania, jak te zamieszczone poniżej. Ten artykuł pokaże ci, jak mógłbyś znaleźć na nie odpowiedź w swojej Biblii. Świadkowie Jehowy z przyjemnością ci w tym pomogą.

1. Dlaczego Bóg chciał, by Izraelici tworzyli zorganizowany naród?

Potomków patriarchy Abrahama Bóg zorganizował w naród, który nazwał Izraelem. Dał im zbiór praw i postanowił, że będą stać na straży religii prawdziwej oraz Słowa Bożego (Psalm 147:19, 20). Przyniosło to korzyść ludziom ze wszystkich narodów. Przeczytaj Rodzaju 22:18.

Zgodnie z wolą Boga Izraelici mieli być Jego świadkami. Gdy przestrzegali praw Bożych, zawsze wychodziło im to na dobre (Powtórzonego Prawa 4:6). Kiedy poznajemy ich historię, lepiej też poznajemy prawdziwego Boga. Przeczytaj Izajasza 43:10, 12.

2. Dlaczego prawdziwi chrześcijanie tworzą zorganizowaną społeczność?

Z czasem naród izraelski utracił Bożą przychylność i jego miejsce zajął zbór chrześcijański (Mateusza 21:43; 23:37, 38). Dawniej to Izraelici byli świadkami na rzecz Jehowy Boga, a dzisiaj są nimi prawdziwi chrześcijanie. Przeczytaj Dzieje 15:14, 17.

Jezus zorganizował działalność swych naśladowców, by głosili o Jehowie i czynili uczniów (Mateusza 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Praca ta zmierza do punktu kulminacyjnego. Dziś miliony ludzi ze wszystkich narodów w zjednoczony sposób wielbi Jehowę (Objawienie 7:9, 10). Dzięki temu, że tworzą oni zorganizowany lud, mogą się zachęcać i wspierać. Na swych zebraniach wszędzie odbierają te same pouczenia biblijne. Przeczytaj Hebrajczyków 10:24, 25.

  3. Skąd się wzięli nowożytni Świadkowie Jehowy?

Nowożytna organizacja Świadków Jehowy sięga początkami lat siedemdziesiątych XIX wieku. Niewielka grupka wnikliwie studiująca Biblię zaczęła wtedy odkrywać w tej Księdze dawno zapomniane prawdy. Ludzie ci zrozumieli, że Jezus zorganizował zbór chrześcijański z myślą o ewangelizacji. Dlatego przystąpili do głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym i z czasem objęli tą działalnością całą ziemię. Nazwę „Świadkowie Jehowy” przyjęli w roku 1931. Przeczytaj Dzieje 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Jak Świadkowie Jehowy są zorganizowani?

W I stuleciu o zbory chrześcijańskie w różnych krajach troszczyło się ciało kierownicze, złożone z apostołów i starszych. Uznawało ono, że Głową zboru jest Jezus (Dzieje 16:4, 5). Podobnie dzisiaj Świadkowie Jehowy uważają za swego Wodza właśnie Jezusa (Mateusza 23:9, 10). O nich również troszczy się Ciało Kierownicze, składające się z doświadczonych starszych, czyli nadzorców. Nadzorcy ci zapewniają duchowe pokrzepienie i przewodnictwo ponad 100 000 zborów. W każdym z tych zborów usługują wykwalifikowani mężczyźni, którzy z miłością opiekują się trzodą Bożą. Przeczytaj 1 Piotra 5:2, 3.

Świadkowie Jehowy są odpowiednio zorganizowani do głoszenia dobrej nowiny i czynienia uczniów. Aby pomagać ludziom na całym świecie, tłumaczą, drukują i rozpowszechniają materiały o tematyce biblijnej w przeszło 500 językach. Wzorem apostołów głoszą od domu do domu (Dzieje 20:20). Szczerym miłośnikom prawdy proponują indywidualne studium Biblii. A ponieważ w swym życiu koncentrują się na spełnianiu woli Jehowy i pomaganiu innym, tworzą naprawdę szczęśliwą społeczność. Przeczytaj Psalm 33:12 i Dzieje 20:35.

Więcej informacji można znaleźć w 19 rozdziale tej książki (Czego naprawdę uczy Biblia?), wydanej przez Świadków Jehowy.