Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Armagedon — jak ludzie go sobie wyobrażają?

Armagedon — jak ludzie go sobie wyobrażają?

„Zebrali ich na miejscu, zwanym po hebrajsku Armagedon” (OBJAWIENIE 16:16, Kowalski).

CO PRZYCHODZI ci na myśl, gdy słyszysz słowo „Armagedon”? Być może od razu masz przed oczami obraz straszliwego kataklizmu. Choć określenie to występuje w Biblii tylko raz, często pojawia się w mediach i w wypowiedziach duchownych.

Czy popularne wyobrażenia o Armagedonie pokrywają się z tym, czego uczy Biblia? Warto to sprawdzić. Dlaczego? Ponieważ poznanie prawdy o Armagedonie uwalnia od niepotrzebnego lęku, daje nadzieję na przyszłość i wpływa na to, jak postrzegamy Boga.

Przyjrzyjmy się więc trzem popularnym poglądom na temat Armagedonu i porównajmy je z naukami biblijnymi.

  1. ARMAGEDON TO TRAGEDIA WYWOŁANA PRZEZ LUDZI”.

Dziennikarze i naukowcy niejednokrotnie posługują się słowem „Armagedon” na określenie nieszczęść, za które odpowiedzialny jest człowiek. Armagedonem bywały na przykład nazywane obie wojny światowe. Gdy po ich zakończeniu obawiano się konfliktu jądrowego między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, środki masowego przekazu często wspominały o groźbie „nuklearnego Armagedonu”. Dzisiaj niektórzy uczeni alarmują, że zmiany pogodowe spowodowane zanieczyszczeniem środowiska doprowadzą do „klimatycznego Armagedonu”.

Co sugerowałby taki pogląd: Przyszłość Ziemi i życia na niej spoczywa w rękach człowieka. Jeśli rządzący nie będą postępować mądrze, nasza planeta poniesie nieodwracalne szkody.

Czego uczy Biblia: Bóg nie pozwoli ludziom spustoszyć Ziemi. Pismo Święte zapewnia nas, że Jehowa * nie stworzył jej „po prostu na nic”. Przeciwnie, „ukształtował ją po to, żeby była zamieszkana” (Izajasza 45:18). Nie tylko więc nie pozwoli doszczętnie jej zdewastować, ale też ‛doprowadzi do ruiny tych, którzy ją rujnują’ (Objawienie 11:18).

2. ARMAGEDON TO KLĘSKA ŻYWIOŁOWA”.

Niektórzy publicyści traktują słowo „Armagedon” jako synonim wyjątkowo niszczycielskiej klęski żywiołowej. Przykładem może być pewien reportaż, który donosił o „Armagedonie na Haiti”. Sformułowanie to miało uświadomić czytelnikowi, ile zniszczeń i cierpień pociągnęło za sobą katastrofalne trzęsienie ziemi, które nawiedziło ten kraj w roku 2010. Dziennikarze i twórcy filmów używają tego terminu nie tylko w odniesieniu do zdarzeń, jakie już się rozegrały, ale też w odniesieniu do tych, których nadejścia się obawiają. Określają nim na przykład ewentualne skutki zderzenia Ziemi z asteroidą.

Co sugerowałby taki pogląd: Armagedon to zdarzenie losowe, w którym giną niewinne osoby. Niewiele można zrobić, by wyjść z takiej opresji bez szwanku.

Czego uczy Biblia: Armagedon nie jest przypadkowym zdarzeniem, które pociąga za sobą przypadkowe ofiary. W Armagedonie śmierć poniosą wyłącznie źli ludzie. Biblia obiecuje, że niedługo „nie będzie niegodziwca; i zwrócisz uwagę na jego miejsce, a już go nie będzie” (Psalm 37:10).

3. W ARMAGEDONIE BÓG ZNISZCZY ZIEMIĘ”.

Wiele religijnych osób wierzy, że w przyszłości dojdzie do ostatecznej konfrontacji między dobrem a złem i że rezultatem tego będzie zagłada naszej planety. Gdy w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono sondaż, 40 procent dorosłych respondentów odpowiedziało, że ich zdaniem świat skończy się „w wojnie Armagedonu”.

 Co sugerowałby taki pogląd: Życie na naszej planecie nie będzie trwało wiecznie. Również ona sama nie będzie istnieć bez końca. Bóg stworzył ludzi z myślą o tym, że w pewnym momencie wszyscy zginą.

Czego uczy Biblia: Pismo Święte wyraźnie mówi, że Bóg „założył ziemię na jej ustalonych miejscach; nic nią nie zachwieje po czas niezmierzony, na zawsze” (Psalm 104:5). O mieszkańcach naszego globu czytamy: „Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze” (Psalm 37:29).

Jak widać, wiele popularnych wyobrażeń o Armagedonie nie znajduje potwierdzenia w Biblii. Czym więc tak naprawdę jest Armagedon?

[Przypis]

^ ak. 9 Biblia wyjawia, że Jehowa to imię własne Boga.