Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Dla młodych czytelników

Jezus odpiera pokusy

Jezus odpiera pokusy

Wskazówki: Poniższe zadania wykonaj w jakimś cichym miejscu. Czytając wersety, zaangażuj wyobraźnię. Spróbuj wszystko zobaczyć i usłyszeć. Poczuj emocje głównych bohaterów.

PRZEANALIZUJ SYTUACJĘ. PRZECZYTAJ MATEUSZA 4:1-11.

Jak sobie wyobrażasz pustkowie, na którym Jezus spędził 40 dni?

․․․․․

Jaki ton wyczuwasz w głosie Kusiciela? A jaki w głosie Jezusa?

․․․․․

ROZWAŻ DODATKOWE SZCZEGÓŁY.

Jakie okoliczności próbował wykorzystać Szatan? (Przeczytaj ponownie werset 2).

․․․․․

Dlaczego Diabeł zaproponował Jezusowi nie tylko wszystkie królestwa świata, ale także „ich chwałę”? (Przeczytaj ponownie werset 8).

․․․․․

Dlaczego Szatan, kusząc Jezusa, zaoferował mu władzę?

․․․․․

(a) Co o sposobie myślenia Szatana mówią podsunięte przez niego pokusy? ․․․․․

(b) O czym świadczą odpowiedzi Jezusa? ․․․․․

WYCIĄGNIJ WNIOSKI DLA SIEBIE. NAPISZ, CZEGO SIĘ NAUCZYŁEŚ...

o tym, kiedy możemy być wystawieni na pokusę

․․․․․

o metodach, jakimi może się posłużyć Szatan, by nas kusić

․․․․․

o tym, jak się oprzeć pokusie

․․․․․

CO W TEJ RELACJI MA DLA CIEBIE NAJWIĘKSZĄ WARTOŚĆ I DLACZEGO?

․․․․․