Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Zbliż się do Boga

Jehowa charakteryzuje samego siebie

Jehowa charakteryzuje samego siebie

Wyjścia 34:6, 7

JAK byś scharakteryzował Boga — Jego osobowość i postępowanie? Wyobraź sobie, że mógłbyś Go zapytać, jaki jest, i posłuchać, co mówi o własnych przymiotach. Czegoś takiego doświadczył prorok Mojżesz. Jak to dobrze, że Bóg natchnął go do opisania tego wydarzenia!

Na górze Synaj Mojżesz błagał Jehowę: „Daj mi, proszę, zobaczyć twoją chwałę” (Wyjścia 33:18). Następnego dnia dostąpił niezwykłego zaszczytu — ujrzał coś jakby poświatę chwały Bożej *. Mojżesz nie opisał szczegółowo tej wspaniałej wizji. Zanotował natomiast rzecz nieporównanie ważniejszą — treść wypowiedzi Boga. Przeanalizujmy zatem słowa Jehowy, utrwalone w Księdze Wyjścia 34:6, 7.

Jehowa przedstawia się najpierw jako „Bóg miłosierny i łaskawy” (werset 6). Według pewnego biblisty hebrajskie słowo oddane tu przymiotnikiem „miłosierny” wskazuje na „tkliwe współczucie, jakie ojciec okazuje dzieciom”. A wyraz przetłumaczony na „łaskawy” jest spokrewniony z czasownikiem, który „opisuje działanie kogoś, kto z całego serca pragnie pomóc osobie będącej w potrzebie”. Jehowa rzeczywiście chce, byśmy wiedzieli, że On tak opiekuje się swymi czcicielami, jak rodzice dziećmi — czule ich kocha i bardzo się przejmuje ich potrzebami (Psalm 103:8, 13).

Następnie Jehowa oświadcza, że jest „nieskory do gniewu” (werset 6). Nie wybucha szybko gniewem na swych ziemskich sług, lecz okazuje im cierpliwość, znosząc ich niedociągnięcia i dając im czas na porzucenie grzesznego postępowania (2 Piotra 3:9).

Ponadto Bóg wyjawia, że ‛obfituje w lojalną życzliwość i prawdę’ (werset 6). Lojalna życzliwość, czyli lojalna miłość, to cenny przymiot, dzięki któremu Jehowa nawiązuje ze swym ludem trwałą i niezawodną więź (Powtórzonego Prawa 7:9). Jehowa jest także Źródłem prawdy. Nikogo nie zwodzi ani sam nie daje się zwieść. Ponieważ jest „Bogiem prawdy”, możemy całkowicie zaufać wszystkim Jego wypowiedziom, również obietnicom dotyczącym przyszłości (Psalm 31:5).

Jehowa mówi też o sobie, że „przebacza przewinienie i występek, i grzech” (werset 7). Jest „gotów przebaczać” skruszonym grzesznikom (Psalm 86:5). Nigdy jednak nie akceptuje niegodziwości. Wyjaśnia, że „bynajmniej nie pozwoli ujść bezkarnie” (werset 7). Święty i sprawiedliwy Bóg nie będzie pobłażał rozmyślnym grzesznikom. Prędzej czy później dosięgną ich skutki złego postępowania.

Opisując swoje przymioty, Jehowa wyraźnie pokazał, że chce, byśmy nabywali o Nim wiedzy i znali Jego osobowość oraz sposób postępowania. Czy nie zachęca cię to do poznawania Jego pięknych przymiotów?

[Przypis]

^ ak. 2 Mojżesz nie widział Boga bezpośrednio, ponieważ żaden człowiek nie może Go zobaczyć i pozostać przy życiu (Wyjścia 33:20). Najwidoczniej Jehowa ukazał Mojżeszowi wizję swej chwały, porozumiewając się z nim za pośrednictwem anielskiego reprezentanta.