Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czego uczył Jezus

O „końcu świata”

O „końcu świata”

Co tak naprawdę ma się skończyć?

Uczniowie zapytali kiedyś Jezusa: „Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata [„zakończenia systemu rzeczy”, Przekład Nowego Świata]?” (Mateusza 24:3, Biblia Tysiąclecia). Odpowiadając, Jezus nie zasugerował, że nastąpi zagłada naszej planety. Już wcześniej mówił o „świecie” jako całym religijnym i świeckim systemie rzeczy znajdującym się pod wpływem Szatana (Mateusza 13:22, 40, 49, BT). Właśnie taki system miał na myśli, gdy oświadczył, że „nadejdzie koniec” (Mateusza 24:14).

Jak Jezus opisał „koniec”?

Koniec tego niesprawiedliwego systemu ma związek z „dobrą nowiną”. Chrystus oznajmił: „Ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec”. Koniec obecnego systemu rzeczy opisał słowami: „Będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nigdy więcej nie będzie. Doprawdy, gdyby owe dni nie zostały skrócone, nie byłoby wybawione żadne ciało” (Mateusza 24:14, 21, 22).

Kto zostanie zgładzony?

Zginą tylko ci, którzy nie kochają Jehowy i Jezusa i nie chcą Im służyć. Tacy ludzie nie zważają na Boga. Jezus oświadczył: „Jakie bowiem były dni Noego, taka też będzie obecność Syna Człowieczego. (...) W owych dniach przed potopem (...) nie zwrócili na nic uwagi, aż przyszedł potop i zmiótł ich wszystkich” (Mateusza 24:36-39). Ponadto wyjaśnił, że wielu kroczy drogą prowadzącą do zagłady. Ale zapewnił, że istnieje także „wąska droga prowadząca do życia” (Mateusza 7:13, 14).

Kiedy nadejdzie „koniec”?

Zapytany o znak swojej obecności oraz „zakończenia systemu rzeczy”, Jezus powiedział: „Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, będą też niedobory żywności i trzęsienia ziemi (...); a z powodu wzrostu bezprawia miłość większości oziębnie” (Mateusza 24:3-12). Chociaż więc dzisiejsze wieści są niepokojące, to jednocześnie stanowią dla nas pokrzepienie — dowodzą, że wkrótce Królestwo Boże przywróci pokój, którym będzie mogła się cieszyć posłuszna ludzkość. Chrystus oznajmił: „Gdy ujrzycie, iż to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest królestwo Boże” (Łukasza 21:31).

Co powinieneś zrobić?

Jezus wyjaśnił, że Bóg „dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne” (Jana 3:16). Żeby móc wierzyć w Boga i Chrystusa, potrzebujesz dokładnej wiedzy o tych dwóch osobistościach. Właśnie dlatego Syn Boży uczył: „To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa” (Jana 17:3).

Nie pozwól, by zmartwienia i problemy powstrzymały cię od zdobywania wiedzy o tym, jak okazywać miłość do Boga. Jego Syn nawoływał: „Zwracajcie uwagę na samych siebie, żeby wasze serca nigdy nie stały się ociężałe wskutek (...) trosk życiowych i żeby ów dzień nagle was nie zaskoczył jak sidło. Przyjdzie bowiem na wszystkich”. Jeśli zważasz na ostrzeżenia Jezusa, zdołasz „ujść tego wszystkiego, co ma nastąpić” (Łukasza 21:34-36).

Więcej informacji można znaleźć w książce Czego naprawdę uczy Biblia? *, w rozdziale 9: „Czy żyjemy w ‚dniach ostatnich’?”

[Przypis]

^ ak. 14 Wydawnictwo Świadków Jehowy.