Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

4 Rozwiewaj wątpliwości

4 Rozwiewaj wątpliwości

„Małowierny, czemuś zwątpił?” (Mateusza 14:31).

PRZESZKODY. Nawet uczniów Jezusa ogarniały czasem wątpliwości (Mateusza 14:30; Łukasza 24:36-39; Jana 20:24, 25). Biblia przedstawia brak wiary jako „grzech, który nas łatwo omotuje” (Hebrajczyków 12:1). Apostoł Paweł napisał: „Nie wszyscy (...) mają wiarę” (2 Tesaloniczan 3:2). Nie chodzi o to, że niektórzy są niezdolni do jej przejawiania, lecz o to, że nie robią nic w tym kierunku, by ją zbudować. Tymczasem na błogosławieństwo Boże mogą liczyć tylko osoby podejmujące takie wysiłki.

CO ZROBIĆ? Sprecyzuj, co budzi twoje wątpliwości. Na przykład uczeń Tomasz, choć słyszał od współtowarzyszy, że widzieli wskrzeszonego Jezusa, powątpiewał w jego zmartwychwstanie. Potrzebował dodatkowego dowodu. I otrzymał go od Jezusa, tak by mógł mieć silną wiarę (Jana 20:24-29).

Dzisiaj swoje wątpliwości możemy rozpraszać dzięki Biblii, zawierającej niezbędne wyjaśnienia od Jehowy Boga. Wielu na przykład traci wiarę w Boga, bo bezpośrednio lub pośrednio obarcza Go odpowiedzialnością za wojny, przemoc i inne nieszczęścia spadające na ludzi. A co Biblia mówi na ten temat?

Bóg nie odpowiada za poczynania ludzkich rządów. Jezus wspomniał o „władcy świata”, mając na myśli nadludzką istotę, Szatana (Jana 14:30). Ten przeciwnik Boży zaoferował Jezusowi władzę nad wszystkimi królestwami na ziemi w zamian za jednokrotne oddanie mu czci. Oświadczył: „Dam ci całą tę władzę oraz ich chwałę, gdyż została mi przekazana i daję ją, komu chcę”. Jezus nie negował jego władzy. Powiedział: „Jest napisane: ‚Jehowę, twego Boga, masz czcić i tylko dla niego masz pełnić świętą służbę’” (Łukasza 4:5-8). To nie Bóg, lecz właśnie Szatan i ludzkie rządy ponoszą odpowiedzialność za cierpienia na świecie (Objawienie 12:9, 12).

Niebawem Jehowa Bóg usunie to, co przysparza ludziom cierpień. Poczynił już wszelkie niezbędne kroki, by nad ludzkością mogło panować Jego Królestwo — rząd, na którego czele stoi Jego Syn, Chrystus Jezus (Mateusza 6:9, 10; 1 Koryntian 15:20-28). Zgodnie z proroctwem biblijnym dobra nowina o tym Królestwie jest teraz rozgłaszana po całej ziemi (Mateusza 24:14). Wkrótce zgładzi ono wszystkich swych przeciwników i usunie przyczyny cierpień (Daniela 2:44; Mateusza 25:31-33, 46; Objawienie 21:3, 4).

KORZYŚCI. Osoby dręczone wątpliwościami przypominają fale miotane tu i tam „każdym wiatrem nauki wskutek oszukaństwa ludzi” (Efezjan 4:14; 2 Piotra 2:1). Natomiast ci, którzy znajdują satysfakcjonujące odpowiedzi na swoje pytania, mogą ‛stać niewzruszenie w wierze’ (1 Koryntian 16:13).

Świadkowie Jehowy, wydawcy tego czasopisma, chcieliby pomóc ci uzyskać wyjaśnienia w kwestiach, które budzą twoje wątpliwości. Zachęcają cię, byś nawiązał z nimi kontakt i osobiście przeanalizował głoszone przez nich nauki. W ten sposób z pewnością wzmocnisz swoją wiarę w Boga.

Więcej informacji można znaleźć w książce Czego naprawdę uczy Biblia? *, w rozdziałach 8 i 11: „Czym jest Królestwo Boże?” i „Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienia?”.

[Przypis]

^ ak. 10 Wydawnictwo Świadków Jehowy.

[Ilustracja na stronie 9]

Ci, którzy znajdują satysfakcjonujące odpowiedzi na swoje pytania, budują wiarę na mocnym fundamencie