Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

2 Nabywaj dokładnej wiedzy o Bogu

2 Nabywaj dokładnej wiedzy o Bogu

„To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga” (Jana 17:3).

PRZESZKODY. Niektórzy nie wierzą w istnienie Boga. Dla innych jest potężną, bezosobową siłą. A ci, którzy uważają Go za rzeczywistą Osobę, wyznają mnóstwo sprzecznych poglądów o Nim samym i o Jego cechach.

CO ZROBIĆ? Jednym ze sposobów nabywania wiedzy o Bogu jest przyglądanie się Jego dziełom. Apostoł Paweł napisał: „Niewidzialne przymioty [Boga] — jego wiekuista moc i Boskość — są wyraźnie widoczne już od stworzenia świata, gdyż dostrzega się je dzięki temu, co zostało uczynione” (Rzymian 1:20). Dzięki wnikliwemu obserwowaniu świata natury można się wiele dowiedzieć o mądrości i mocy Stwórcy (Psalm 104:24; Izajasza 40:26).

Każdy jednak, kto chce bliżej poznać osobowość Boga, musi sięgnąć do Słowa Bożego i osobiście analizować treść tej Księgi. Nie przyjmuj biernie cudzych poglądów. Usłuchaj rady biblijnej: „Już nie dajcie się kształtować na wzór tego systemu rzeczy, ale się przemieniajcie przez przeobrażanie swego umysłu, abyście sami doświadczyli, co jest dobrą i miłą, i doskonałą wolą Bożą” (Rzymian 12:2). Rozważ kilka faktów, o których mówi Biblia.

Bóg ma imię. Imię Boże pierwotnie występowało w Biblii tysiące razy. W wielu przekładach można je znaleźć w formie Jehowa lub Jahwe chociażby w Psalmie 83:19, gdzie czytamy: „Poznają wtedy, że Ty, którego Imię jest Jahwe, Ty jeden jesteś Najwyższy ponad całym światem!” (Biblia poznańska).

Jehowa Bóg żywi uczucia i nie jest Mu obojętne, jak postępujemy. Izraelici wyzwoleni przez Niego z niewoli egipskiej niekiedy lekceważyli Jego mądre rady. Swymi buntowniczymi czynami „zasmucali go”, „sprawiali ból Świętemu Izraela” (Psalm 78:40, 41).

Jehowa troszczy się o każdego z nas indywidualnie. Jezus rzekł do uczniów: „Czy nie sprzedaje się dwóch wróbli za monetę małej wartości? A przecież ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez wiedzy waszego Ojca. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: Jesteście warci więcej niż wiele wróbli” (Mateusza 10:29-31).

Bóg nie faworyzuje żadnej rasy ani narodowości. Apostoł Paweł powiedział Grekom w Atenach, iż Bóg „z jednego człowieka uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby zamieszkiwały na całej powierzchni ziemi”. Dodał też, że „nie jest on daleko od nikogo z nas” (Dzieje 17:26, 27). Apostoł Piotr zaś oświadczył: „Bóg nie jest stronniczy, lecz w każdym narodzie godny jego upodobania jest człowiek, który się go boi i czyni to, co prawe” (Dzieje 10:34, 35).

KORZYŚCI. Niektórzy „mają gorliwość dla Boga, ale nie według dokładnego poznania” (Rzymian 10:2). Jeśli wnikniesz w to, czego Biblia naprawdę o Nim uczy, nie pozwolisz wprowadzić się w błąd i będziesz mógł nawiązać z Nim bliską więź (Jakuba 4:8).

Więcej informacji można znaleźć w książce Czego naprawdę uczy Biblia? *, w rozdziale 1: „Jaka jest prawda o Bogu?”.

[Przypis]

^ ak. 11 Wydawnictwo Świadków Jehowy.

[Ilustracja na stronie 6]

Jednym ze sposobów nabywania wiedzy o Bogu jest przyglądanie się Jego dziełom